Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EGR valve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN At diesel engines with fuel direct injection, the problems with toxic exhaust compounds concern mainly nitrogen oxides (NOx) and Particulate Matter (PM). For reduction of the NOx's, the exhaust gases are feedback to the combustion chamber. This results with a lower combustion temperature and decreas[...]
2
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 245--250
EN Exhaust gases recirculation systems (EGR), together with catalytic reactors, are commonly installed in modern piston combustion engines. Their purpose is to reduce the amount of nitrogen oxides (NOx) emitted in fumes. The need for this reduction takes its source from introducing more rigorous EURO s[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
4
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 79--85
PL W artykule dokonano analizy wpływu konstrukcji zaworu EGR, a w szczególności średnicy otworu wylotowego na parametry przepływu spalin w układzie recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym typu Z 1505 ciągnika rolniczego marki Zetor. W tym celu przeprowadzono badania eksperymentalne i symulac[...]
EN In this paper an analysis of the EGR valve design impact, in particular the outlet diameter, on the gas flow parameters in diesel engine (Z 1505) exhaust gas recirculation system of Zetor tractor was made. For this purpose the experimental and simulation studies of gas flow through the valve were ca[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł ma na celu optymalne zaprojektowanie aktuatora z ograniczonym zakresem ruchu, regulującego pozycję wahacza w sterowaniu wydalaniem spalin w silniku diesla. Wymagane działania są zredukowane do momentu 0,4 Nm i kątowego suwu od 0 do 80°, z parametrami działania: temperaturą 130°C i napięciem [...]
EN This article aims at an optimal design of a limited motion actuator regulating a flap position in order to control the combustive flow of a diesel engine. The required performances are a reduced size for a 0.4 Nm torque and an angular stroke from 0 to 80°, with operative constraint at 130°C temperat[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Recyrkulacja spalin (EGR) spełnia istotną rolę w nowoczesnym silniku Diesla jako najważniejszy układ redukcji poziomu tlenków azotu w spalinach. System recylkulacji spalin łączy układ wydechowy silnika z układem dolotowym przez zawór recylkulacji spalin. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy [...]
EN Exhaust gas recirculation (EGR) is an important feature of modern Diesel engines, as it plays a major role in reducing NOx emissions. The EGR system connecting the exhaust and the intake manifolds by a flow-controlling valve. In the article we show a theoretical rudiments of EGR, and next practical [...]
7
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji przepływ spalin przez zawór układu recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wariantowo dla dwóch średnic talerzyka zaworu, dokonując na ich podstawie wyboru właściwego wariantu rozwiązania. Obliczenia numeryczne poprze[...]
EN The paper demonstrate the results of numerical simulations of exhaust gases flow trough EGR valve in a diesel engine. The numerical study of flow fluid for two valve constructions are presented. The results of the research work indicate on possibility of EGR valve construction optimization.
8
63%
Silniki Spalinowe
PL W rozwiązaniu proponowanym w niniejszej publikacji zawór EGR jest konstrukcją prototypową opartą elektronicznym sterowaniu recyrkulacją spalin. Stopień otwarcia zaworu jest w programowalny i sterowanym adaptacyjnym algorytmem zapisanym w ECU (Electronic Control Unit). Jako sprzężenie zwrotne zastoso[...]
EN In the paper proposed solution the EGR valve is a prototype construction of an electronically controlled EGR. The openness of the valve is freely programmable and is controlled by adaptive algorithm saved in the ECU (Electronic Control Unit). As feedback signal to control the openness of EGR valve i[...]
9
63%
Journal of KONES
PL Systematyczne ograniczanie emisji substancji szkodliwych oraz wdrażanie kolejnych edycji norm EURO ostatnimi czasy, w sposób istotny, daje się we znaki konstruktorom i producentom silników spalinowych. Ciekawostką natomiast jest to, iż w pierwszej kolejności ograniczenie emisji substancji szkodliwyc[...]
EN The systematic limitations of the emission of harmful substances and the implementation of succeeding editions of last time EURO rules, essentially, are nuisance to constructors and the producers of internal-combustion engines. Curiosity however is this, that first of all limitation of the emissions[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last