Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EDR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich upr[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplificatio[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 189-196
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów urządzeń typu ADR/EDR. Dotychczasowe publikacje na ten temat wskazują, że w przypadku stosowania typowych na dzień dzisiejszy rozwiązań ADR mogą pojawiać się (wskutek ich uproszczeń) istotne[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on ADR/EDR devices. Hitherto published papers show possibility of significant differences between reconstruction results and real vehicle motion. It concerns typical nowadays devices, as an effect of their simplificati[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 14497--14508, CD 6
PL Referat dotyczy problemów zmniejszenia liczby wypadków drogowych przez monitorowanie zachowań kierowców przy zastosowaniu pokładowego rejestratora zdarzeń (EDR) - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, [...]
EN The paper refers problems of reduction in the number of accidents by driver behaviour monitoring using event data recorder, called EDR - black box for all types of the motor vehicles. The device can record data concerning vehicle‘s technical condition, the way it was driven and road transport safety[...]
4
99%
Journal of KONES
EN The so-called car "black boxes " — ADR recorders have been available on automotive markets for many years. The task of those devices is to record Information on car motion, driver's behaviour, state of vehicle systems and neighbouring environment. The records are to allow for accident reconstruction[...]
5
99%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2014 nr 4 100--107
EN This paper presents a new technique of reduction retransmission time by decreasing the discarded packets and combating the complexity through error control techniques. The work is based on Bluetooth, one of the most common Wireless Personal Area Network. Its early versions employ an expurgated Hammi[...]
6
85%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2007 Vol. 11 155--163
EN This paper presents the study of algorithms for derivation of respiration waveform from the electrocardiogram. The problem has considerable clinical impact, because the heart rate and respiration are both driven by the central nervous system, and commonly used low-cost Holter recording may be used f[...]
7
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 2 50-58
PL Zgodnie z intencja przedstawioną w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu, oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Jedną z takich inicjatyw jest wykorzystanie pokładowych rejestratorów p[...]
EN According to the intention introduced in the White Paper on Transport, on the territory of the European Union, initiatives associated with the improvement of the level of transport safety and with the reduction of death toll in accidents are taken. The use of deck recorders of movement parameters in[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 143-152
PL Referat dotyczy pokładowego rejestratora zdarzeń (EDR) - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych, [...]
EN The paper refers to the Event Data Recorder (EDR) - black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder [...]
9
57%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 93-100
PL W artykule przedstawiony jest podstawowy zakres wiedzy na temat tak zwanych samochodowych "czarnych skrzynek", teoretycznych i praktycznych aspektów ich wykorzystania. Są to urządzenia, których podstawowym celem jest ułatwienie ekspertom zrekonstruowania wypadku drogowego. W referacie przedstawiono [...]
EN The paper presents basic knowledge about car "black boxes" (EDRs - Event Data Recorders). Theoretical and practical aspects of car "black boxes" use are presented. Car "black box" it is device, which records data that arc useful for accident reconstruction. The authors describe these devices, their [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last