Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dyrektywa 2012/33/UE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1345--1349, CD
PL W artykule omówiony został aspekt wykorzystania LNG jako potencjalnego źródła napędu jednostek morskich. W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE scharakteryzowano zapotrzebowanie na transport drogą morską skroplonego gazu ziemnego na obszarach ECA. LNG jest [...]
EN Article characterizes the use of LNG as a potential source of vessels propulsion. Due to the entry into force of Directive 2012/33 / EU of the European Parliament and of the Council in the article, the demand for transport of liquefied natural gas in ECA areas has been characterized. LNG is an alter[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1536--1540
EN Article characterizes the methods of adaption to the requirements of the Directive 2012/33/EU of the European Parliament and of the Council concerning the reduction of emissions of sulphur dioxide by container vessels. It presents alternative using LNG fuel on example container ships. Methods bunker[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1541--1544
PL W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane ograniczenia emisji tlenków siarki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE. Opisane zostały obszary SECA, które są objęte Międzynarodową Konwencją o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. W dalszej części wysz[...]
EN In the article was included restrictions of the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU, dedicated to the emission of sulfur oxides (SOx). SECA marine areas, protect in terms of pollution by ships on the basis of the International Convention for the Prevention of Pollution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last