Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dyrektywa 2002/91/EC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 80-84
2
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 25-27
3
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Należy stwierdzić, że określenie rocznego zapotrzebowania na energię do wentylacji i klimatyzacji jest zadaniem skomplikowanym. Z dużą nadzieją należy przyjąć inicjatywę CEN opracowania wspólnych norm europejskich. Niezależnie od przyjętego sposobu szacowania całorocznego zużycia energii w budynkach[...]
4
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 20-22
5
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 90-93
6
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 11-12
7
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 95-98
8
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 1 4-5
9
75%
Management
2004 Vol. 8, no 2 211-217
PL W artykule omówiono Dyrektywę 2002/91EC dotyczącą jakości energetycznej budynków. Dyrektywa w swej treści promuje poprawę jakości energetycznej budynków.
EN In the article one has discussed the Directive on energy efficiency of buildings. The Directive is set to promote the improvement of energy performance of buildings.
10
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 12 13--14
11
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 4-5
12
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 8-11
13
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 16-18
14
75%
Instal
2004 nr 12 2--6
15
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 38-40
16
63%
Świat Szkła
17
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 37-41
18
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 45 91-99
PL W artykule przedstawiono Dyrektywę 2002/91/EC, dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, mechanizmy egzekwowania wymagań zawartych w Dyrektywie przez kraje UE oraz stan przygotowania odpowiednich norm, ustaw, rozporządzeń określających formę i zakres świadectwa energetycznego.
EN The article presents the Directive 2002/91/EC referring to the energetic characteristics of buildings, the mechanisms of enforcement of requirements contained in this Directive in EU countries and the state of preparation of appropriate standards, laws and decrees referring to the form and scope of [...]
19
63%
Świat Szkła
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie zaprezentowano stan przepisów prawnych w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej po wejściu w życie postanowień Dyrektywy 2002/91/EC. Dokonano analizy porównawczej dotyczącej Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii. Przedstawiono różnice w przepisach prawnych obowiązujących[...]
EN The report presents the status of the legislation in selected countries of the European Union after the entry into force of the provisions of Directive 2002/91/EC. The comparative analysis of Poland, Germany, Great Britain, Denmark and Netherlands was made. The report also shows differences of the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last