Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Darlington power transistor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano oryginalny algorytm wyznaczania wartości parametrów elektrycznych ektrotermicznego makromodelu tranzystora Darlingtona mocy. W algorytmie tym wykorzystano koncepcję twz. lokalnej estymacji parametrów, co oznacza, że wartości poszczególnych parametrów są obliczane na podtawie w[...]
EN In the paper an original algorithm IDEN for the estimation of all electrical parameters of the d.c. electrothermal Darlington transistor macromodel is proposed. In this algorithm, conception of the local parameter values estimation is used, it means that the values of parameters are calculated on t[...]
2
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano wielkosygnałowy dynamiczny elektrotermiczny makromodel tranzystora Darlingtona mocy oraz algorytm wyznaczania wartości parametrów elektrycznych tego makromodelu. Zaproponowany w pracy makromodel sformułowano na bazie uprzednio opracowanego makromodelu stałoprądowego, uzupełnion[...]
EN In the paper the dynamic electrothermal macromodel of the Darlington power transistor and the algorithm ESDYN for the estimation of all electrical parameters of this macromodel are presented. The proposed algorithm was formulated on the basis of the earlier elaborated d.c. macromodel in which new co[...]
3
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano elektrotermiczny makromodel tranzystora Darlingtona mocy. Makromodel ten sformułowano jako połączenie modeli elektrycznych poszczególnych elementów składowych zgodnie ze schematem struktury, przy uwzględnieniu samonagrzewania w każdym elemencie składowym oraz wzajemnych sprzęże[...]
EN In the paper the electrothermal macromodel of the Darlington power transistor is presented. This macromodel is formulated as the connection of the electrical models of the component devices. In modelling the selfheating in each component devices and mutual thermal interactions between these componen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last