Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DT MSMPR crystallizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 823-827
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 132-133
PL Przebadano doświadczalnie wpływ stężenia kwasu L(+)-askorbinowe-go (od 30 do 50% mas.) w roztworze zasilającym i średniego czasu przebywania zawiesiny (od 900 do 3600 s) w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR na rozkład rozmiarów kryształów witaminy C otrzymywanych w sposób ciągły z roztworów wod[...]
EN An inftuence of L(+)-ascorbic acid (from 30 to 50 mass %) concentra-tion in feed stream and mean residence time of suspension (from 900 to 3600 s) in a iaboratory DT MSMPR crystaHizer on crystal size distribution of vitamin C produced continuously from water-ethanot so-utions was verified experiment[...]
3
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 88-89
PL Zastosowano sztuczną sieć neuronową do numerycznego opisu procesu ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z roztworów wodnych zawierających jony fosforanowc(V) (1,0% mas. P043") i jony fluorkowe (0,0025-5-0,025% mas.) lub jony fluorokrzemianowe (0,0125-^0,050% mas.). Jony fluorkowe lub fluorokrz[...]
EN Artificial neural network was used for numerical description of continuous reaction crystallization process of struvite from water solutions containing phosphatc(V) ions (1.0 mass % of PO/) and fluoride (0.0025+0.025 mass %) or fluosilicate (0.0125+0.050 mass %) ions. Fluoride or fluosilicate ions p[...]
4
67%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących usuwania jonów fosforanowych z roztworów rozcieńczonych (0,977% mas. PO43-) za pomocą jonów magnezu i amonu w warunkach stechiometrycznych w obecności jonów glinu w krystalizatorze DT MSMPR o działaniu ciągłym. Proces strącania i krystaliz[...]
EN The experimental results concerning removal of phosphate ions from the diluted solutions (0,977 mass % PO43-) by means of magnesium and ammonium ions applied in stoichiometric proportions in the presence of aluminum ions in a continuous DT MSMPR crystallizer are presented. Reac[...]
5
67%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących ciągłego wydzielania struwitu za pomocą jonów magnezu i amonu w warunkach stechiometrycznych z roztworów wodnych zawierających 1,0% mas. jonów fosforanowych(V) i jony żelaza(III). w zależności od stężenia tych jonów (1 ÷ 10 mg Fe3+ / kg roztworu), pH (9 ÷ 11) i[...]
EN The experimental results concerning continuous reaction crystallization of struvite from water solutions containing 1.0 mass % of phosphate(V) and iron(III) ions with magnesium and ammonium ions in stoichiometric conditions are presented. Depending on foreign ion concentration (1 ÷ 10 mg Fe3+ /kg of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last