Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DMLS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN In this paper we'll present some of the possibilities of the Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process with two practical industrial examples. Because short time-to-market and low costs of products are key elements for many companies, we'll present the justification of laser sintering technology f[...]
2
89%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 150--152
PL Celem opracowania było wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych tytanu i stopu tytanu przeznaczonych na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych otrzymywanych przy komputerowym wspomaganiu projektowania i wytwarzania. Wykonano badania mikromechaniczne w których wyznaczono mikrotwardości i moduły [...]
EN The aim of the elaboration was a question of setting strength parameters of titanium (Ticp) and its alloy (Ti6Al4V) which are used to serve as base for those permanent prosthetic supplements which are later manufactured with the employment of CAD/CAM systems. Micromechanical tests were performed in [...]
3
89%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 946-946
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN e-Manufacturing means the fast, flexible and cost-effective production of parts directly from electronic data, which can include rapid prototyping, rapid tooling, (spare) parts on demand etc. Especially interesting is the direct manufacture of end-use parts. In this paper, recent case studies will b[...]
5
88%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 1-2 26--31
PL Metoda selektywnego spiekania proszków metali coraz częściej znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle lotniczym. Umożliwia stworzenie modeli o skomplikowanej geometrii, których wytworzenie metodami stosowanymi dotychczas było czasochłonne oraz wymagało znacznych nakładó[...]
6
75%
Mechanik
PL Materialise z siedzibą w Leuven w Belgii od 1990 r jest dostawcą zaawansowanych usług druku 3D w wielu dziedzinach. Opierają się one na rewolucyjnych technologiach takich jak: Stereolitografia, Spiekanie laserowe, FDM czy Odlewanie próżniowe. W firmie działa ponad 140 maszyn, drukujących około 500.0[...]
EN Materialise, DMLS, przyrost, produkcja addytywna Materialise with HQ in Leuven in Belgium since 1990 it has been a provider of advanced 3d services in many different areas. They are based on revolutionary technologies like : Stereolitography, Laser Sintering, FDM or Vacuum Casting. In our company mo[...]
7
71%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2016 Vol. 18, nr 1 121--127
EN Purpose: The aim of the present paper was a question of structural identification and evaluation of strength parameters of Titanium (Ticp – grade 2) and its alloy (Ti6Al4V) which are used to serve as a base for those permanent prosthetic supplements which are later manufactured employing CAD/CAM sys[...]
8
71%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2016 Vol. 5, nr 2 99--104
PL Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing), już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagając[...]
EN CAD/CAM technology, including computer aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) more than two decades in restorative dentistry is used. Within this period, a significant development of systems has been observed to support the clinical work of a dentist. It is primarily due to the gr[...]
9
63%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 5 85--92
PL Wstęp i cel: W artykule dokonano analizy struktury stereometrycznej powierzchni i opisano podjęte próby poprawy jej właściwości dla elementów wykonanych metodą wytwarzania przyrostowego. Materiał i metody: Przebadano strukturę stereometryczną powierzchni elementów wytworzonych poprzez selektywne spi[...]
EN Introduction and aim: The article shows the analyze of the surface texture and describes attempts to improve surface parameters for the components made with the use of additive manufacturing technology. Material and methods: The surface texture of the elements made of powdered 316L stainless steel w[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 82 225--234
PL Laserowe spiekanie proszków metali (DMLS) jest nową technologią otrzymywania konstrukcji w procedurze CAD/CAM. Celem opracowania były identyfikacja strukturalna i wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych tytanu oraz stopów tytanu przeznaczonych na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych otrzymyw[...]
EN A direct metal laser sintering method (DMLS) is a new technology used for getting structures by the CAD/CAM procedures. The aim of the elaboration was a question of structural identification and setting strength parameters of titanium (Ticp) and its alloy (Ti6Al4V) which are used to serve as base fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last