Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cracow agglomeration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 364-366
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1597--1603, CD
PL Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na rozwój transportu kolejowego na terenie aglomeracji krakowskiej oraz opisanie działań podejmowanych w związku z nimi. Zakres artykułu obejmuje kolejowe przewozy pasażerskie w obrębie aglomeracji miejskiej (Szybka Kolej Aglomeracyjna).
EN The article discusses current issues associated with the development of rail transport within the Cracow Agglomeration. The work focuses on factors which determine it and the actions taken to fulfil them.
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakteryst[...]
4
84%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Celem pracy było dokonanie porównawczej oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w różnych rejonach Krakowa oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na imisję NO(2). Pomiary średniodobowych stężeń NO(2) wykonywane były metodą spektrofotometryczną z pasywnym pobieraniem próbek[...]
EN The aim of this work was to compare nitrogen dioxide atmspheric pollution in some parts of Cracow and to indicate the area in which ambient air concentration of NO2 may be the highest. The measurements of 24-hour NO(2) concentration were made by spectrophotometric method with passive sampling in 20 [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1604--1609, CD
PL W artykule dokonano oceny wpływu inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej na połączenie kolejowe pomiędzy Wieliczką i Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków – Balice. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące pomiarów napełnienia pociągów w relacji Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kra[...]
EN The article discusses current issues associated with infrastructure investments on the railway Wieliczka - Balice Airport and their impact on the development of this connection. The work focusses on: evaluation of the daily passengers number and technical parameters of two lines before and after the[...]
6
84%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki analizy izotopów radu i uranu (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) w próbkach wody pobranych z zakładów uzdatniania wody i publicznych studni znajdujących się na obszarze aglomeracji krakowskiej. Na podstawie wyników pomiarowych oszacowano roczne obciążające dawki wywołane po[...]
EN This work presents the results of measurements of radium and uranium isotopes (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) in water samples collected from drinking water plants and public artesian wells in Kraków agglomeration. Annual effective doses for people of different age groups, caused by intake of natural rad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last