Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Common Rail injectors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 65--73
PL W ramach artykułu przestawiono metodykę diagnostyki, regeneracji oraz regulacji wtryskiwaczy Common Rail na profesjonalnych stołach probierczych. Maszyna EPS 815 firmy Bosch umożliwia sprawdzenie i naprawę wszystkich rodzajów wtryskiwaczy firmy BOSCH, zgodnie z wymogami i standardami stawianymi prze[...]
EN The article presents the methodology of Common Rail injector diagnostic, regeneration and regulation with use of professional test stands. The EPS 815 machine can be used to test and repair all BOSCH injectors fully satisfying the producer requirements and standards. The article describes an example[...]
2
84%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono najczęściej spotykane uszkodzenia oraz niesprawności wtryskiwaczy elektromagnetycznych typu CRIN firmy Bosch. Wyszczególniono możliwe przyczyny ich występowania, dokonując zestawienia i ocenę poszczególnych elementów w aspekcie przeprowadzenia efektywnej regeneracji. Zapreze[...]
EN Article describes the most common damages and defects electromagnetic CRIN Bosch Diesel engines injectors. There have been detailed the possibilities reasons developing it. The aspects of effective regeneration theirs have been exhibited and assessed. lt has been shown procedure and range during rep[...]
3
84%
Logistyka
PL Silniki o zapłonie samoczynnym stały się podstawowymi jednostkami napędowymi samochodów użytkowych oraz posiadają ogromny udział wśród pojazdów osobowych. Układem zasilania, który zastąpił w środkach transportu dotychczasowe rozwiązania: VE/VR, PDE/UIS, PLD/UPS jest system Common Rail. Ze względu na[...]
EN Recently, diesel engines has become the main engines of usage vehicles as well as personalones. The power system known as Common Rail has replaced VE/VR, PDE/UIS, PLD/UPS which have been used in vehicles so far. Due to the fact that the environmental issues are important while designing vehicles, de[...]
4
84%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań drganiowych wtryskiwaczy Common Rail pracujących w silnikach o zapłonie samoczynnym zasilanych. Opisano najpowszechniej stosowane metody diagnozowania wtryskiwaczy Common Rail (CR), jak również najczęstsze uszkodzenia wtryskiwaczy tego typu. Zaprezentowano wynik[...]
EN The paper presents a results of vibration tests of common rail injectors operating in diesel engines. The most common methods of diagnosing common rail injectors (CR) as well as the most common damage of injectors of this type have been described. The results and analyzes of tests obtained during me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last