Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cleaner Production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 499--506
EN Purpose: of the paper has been an attainment of the thesis that efficient minimization of environmental risk of processes can be realised not only by usage of new technologies creating no contaminants, but also by - fulfilling cleaner production requirements - the ‘end-off-pipe’ solutions. Design/me[...]
2
75%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 4 184-187
PL Artykuł przedstawia efekty ekologiczne przedsiębiorstwa hutniczego, jako wynik realizacji strategii Czystszej Produkcji. Na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo hutnicze Ferrum S.A. wykonano analizę oddziaływania podmiotu na środowisko. Sformułowano następujący wniosek: w wyniku re[...]
EN The paper shows ecological effects of metallurgical enterprise. On the base of data form enterprise Ferrum, the analysis was realized. The conclusion: metallurgical enterprise realises strategy Cleaner Production decreases air pollutants, reduces waste and economizes energetic resources.
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 19--37
PL W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących ekoinnowacyjności, wykonanych na grupie badawczej przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych, w ramach Polskiego Programu Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich zagadnieniach, jak świadomość wybran[...]
EN This article summarises results of a research on eco-innovation, carried out on a group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives, within the framework of Polish Cleaner Production Programme. The study was based on issues such as eco-innovation awareness, areas of eco-[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 39--51
PL W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących znajomości i praktycznego stosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu (LCA) w grupie przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych - Polskim Programie Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich za[...]
EN This article summarises results of a research on knowledge and practical use of Life Cycle Assessment. The study was carried out on group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives - the Polish Cleaner Production Programme. It was based on issues such as knowledge, expe[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2007 z. 43 55-72
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zasad wdrożenia i realizacji Programu Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwach oraz przedstawienie funkcjonowania Programu Czystszej Produkcji w Polsce od początku jego istnienia do chwili obecnej.
EN The strategy of the eiwironmental management realizing the International Cleaner Production Programme is the challenge of present age for enterprises. The enterprises consciously and voluntarily declare the undertaking to respect of rules for the improvement of quality and quantity of environment in[...]
6
63%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 5 259-264
PL Czystsza produkcja (CP) jest prewencyjną strategią ochrony środowiska, ograniczającą ryzyko jakie stwarzają ludziom i środowisku naturalnemu procesy wytwarzania i produkowane wyroby. Funkcjonuje ona w skali globalnej jako elementem strategii ekorozwoju, m.in. dzięki działalności wielu organizacji mi[...]
EN Cleaner Production (CP) is a preventive environmental protection strategy that reduces the risk to human health and the environments resulting from manufacturing processes and related products. There is a global idea being a part of eco-development strategy and develops, among other things, due to a[...]
7
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 692--704, CD
PL Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które m[...]
EN The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact [...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł dotyczy zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie produkującym obwody drukowane. Opisuje podstawowe problemy o.ś. występujące w branży i wskazówki do zorganizowanego sposobu ich rozwiązywania przy użyciu metody Czystszej Produkcji. W artykule opisano przykłady wytypowanych tą metodą[...]
EN The article refers to issues of environmental management at the plant manufacturing PCBs. It discusses the basie issues of environmental protection and related to the sector, as well as instructions for organised way of solving such issues by adopting Cleaner Production method. In the article exampl[...]
9
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Zagadnienie systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego w organizacjach w ostatnich latach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wynika ono z coraz większej uwagi przedsiębiorców skierowanej na sprawność systemu oceny efektów działalności środowiskowej oraz działania mające na celu zapob[...]
EN In recent years problem of environmental management system is arousing interest in organizations. It is result from more and more managers interest of efficient environmental performance evaluation and prevention of pollution. Therefore this article discussed basic environmental management system re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last