Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cieszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 26-27
PL Cieszyn i Czeski Cieszyn są liderami współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu i wzorem dla całego euroregionu. W ostatnich latach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoj[...]
2
86%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2019 no. 1 7--14
PL Artykuł przedstawia analizę porównawczą rynków nieruchomości w miastach Cieszyn i Czeski Cieszyn. Miasta te od prawie 100 lat rozdziela granica między państwami, obecnie między Polską a Czechami. Wcześniej stanowiły one jedno miasto. Ze względu na trudności w pozyskaniu danych transakcyjnych z Czesk[...]
EN The article presents a comparative analysis of real estate markets in the cities of Cieszyn and Český Těšín. For almost 100 years these two cities have been divided by interstate borders, currently between Poland and the Czech Republic. Previously, they constituted one city. Due to the difficulties [...]
3
81%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 32-34
PL Cieszyn - jedno z najstarszych miast Polski, malowniczo położone u wylotu Bramy Morawskiej , założone w roku 810. Położenie miasta decydowało o jego gospodarczym i kulturalnym rozwoju. W roku 1920 Cieszyn został podzielony na dwa miasta: Cieszyn i Czeski Cieszyn. Cieszyn liczy 40 tyś. mieszkańców. O[...]
4
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Miasto Cieszyn posiada jeden z najwcześniej uruchomionych systemów ciepłowniczych. System ten dostarcza następujące rodzaje energii cieplnej: - w wodzie gorącej o zmiennych parametrach 130/70°C dla celów grzewczych, - w wodzie gorącej o stałej temperaturze 130°C na potrzeby technologiczne, - w parze[...]
EN The town of Cieszyn has one of the earliest heating systems, providing the following sources of heat energy: - hot water of varying parameters 130/70oC for heating purposes, - hot water of constant temperature 130°C for industrial purposes, - steam 350°C and 20 bar for industrial purposes. Heat ener[...]
5
58%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono historię eksploatacji surowców skalnych w okolicach Cieszyna od początku XX w. Dokonano oceny możliwości prowadzenia działalności górniczej w odniesieniu do wciąż powiększanych obszarów ochrony przyrody. Opisano konflikt eksploatacji tych złóż ze środowiskiem.Wyniki analizy [...]
EN This article presents the history of mining for rock raw materials in the Cieszyn area since the beginning of the 20th century. The study assessed the possibility of continuing these activities in relation to the ongoing enlargement of conservation areas. The conflict between mining these deposits a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last