Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 133
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  China
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 563-578
EN The purpose of this research paper is to analyze the Renminbi (the Chinese currency), suggesting whether or not the currency should be allowed to float. The paper makes use of four popular approaches to determine whether or not the currency is currently undervalued, and if so, what mechanisms should[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 4 148-151
PL Przedstawiono problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Chińskiej Republice Ludowej - zagrożenia jakości wód, potrzebę racjonalnego wykorzystania zasobów oraz konieczność zmiany systemu zarządzania.
3
100%
Przegląd Geodezyjny
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 4 30--33
PL Niezwykły wzrost chińskiej sieci kolejowej dużej prędkości jest jedną z cech charakterystycznych ostatnich lat, wytyczających kierunki dalszego rozwoju kolei. Pod względem długości linii kolejowych dużych prędkości nie ma na świecie kraju, który mógłby się równać z Chinami. W październiku 2014 r. dł[...]
5
100%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 6 233-234
PL Przedstawiono podstawy gospodarowania wodą w Chińskiej Republice Ludowej na tle najszybszego rozwoju gospodarczego na świecie.
EN There are presented principles of water management in the Chinese People's Republic on the background of the quickest economic development in the world.
6
100%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 3 315--319
EN Radon (222Rn) and thoron (220Rn) from soil gas are very significant factors that can affect the indoor radon level in the first floor or in the basement. China is one of the countries with the highest thorium content in the world. Therefore, it is very significant to study 222Rn/220Rn concentration [...]
7
100%
Landform Analysis
2016 Vol. 32 3--8
EN The article presents geological and economic characteristics of energy resources and their mining in China. Coal basins are associated with the Palaeozoic and Mesozoic fold structures connecting crystalline massifs of the Chinese Platform. In China four coal-bearing regions are delimited: the most i[...]
8
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
9
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 3 28-30
PL Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości [...]
10
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 20-23
PL Chińskie założenia ogrodowe były zawsze związane z otaczającą je przyrodą. Człowiek, tworząc ogród, nie eksploatował przyrody, lecz wpisywał swe dzieło w to, co już było.
11
88%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 221-228
PL W niniejszym referacie prezentuje się historię, aktualny stan i trend rozwoju przemysłu przeróbki węgla w Chinach. Rozwój nowoczesnego przemysłu przeróbki węgla w Chinach przeszedł trzy okresy: od założenia Chińskiej Republiki Ludowej do początku lat 80-tych - początki rozwoju; od początku lat 80-ty[...]
EN The paper introduced the history, current situation and development trend of coal processing industry in China. The development of modern coal processing industry in China has passed its three stages: from foundation of the People's Republic of China to early 1980s is the establishment stage; from t[...]
12
88%
Studia Geologica Polonica
2005 Vol. 124 11-20
EN Deep water lowermost Cambrian sedimentary successions, Yangtze Plate, China, contain a variety of organic (acritarchs) and siliceous (sponge spicules, radiolarians) microfossils, representing oceanic both plankton and benthos. Predominant rock types are dark bedded cherts and black shales, with phos[...]
13
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN The current situation of Chinese steel industry, the multi-iron resources and its recovery as well as utilization were introduced in this paper. The main concerned research activities and technology in China were introduced as well. Some new considerations and suggestion were put forward to increase[...]
14
88%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 6 237-239
PL Rząd RP udzielił rządowi ChRL kredyt w wysokości 85 min USD. Przedstawiono propozycję jego wykorzystania w projekcie polsko-chińskim dotyczącym ztewniowej gospodarki wodno-ściekowej.
EN The Polish government has given a credit of 85 mln US do!, to the government of ChPR. There have been presented proposal that that credit should be utilized in the framework of the Polish-Chinese project concerning water and waste water management in river basins.
15
88%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2016 nr 1-2 15--18
PL Przedstawiono koncepcję trzech obszarów rozwoju technologii NDT w Chinach. Omówiono strukturę i liczebność personelu zatrudnionego w sektorze NDT oraz proces certyfikacji, akredytacji i standaryzacji w Chinach. Zakres stosowania technologii i wdrażania nowych rozwiązań NDT zaprezentowano na przykład[...]
EN This article puts forward the concept of three stages of NDT technology development in China; it also introduces the number of the NDT personnel and the issuance of certificates in China; with the special pressure equipment as the example to illustrate the scale of application of NDT technology in C[...]
16
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN The article consists of three segments: (1) the status of municipal wastewater treatment plant (WWTP) in China; (2) the current situation and the future development of urban treatment processes; (3) municipal sewage treatment program during the tenth "five year plan". China has commenced treating se[...]
17
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 4 6-10
PL Już od lat 90. XX w. kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Europy odgrywały relacje handlowe z Dalekim Wschodem, a prezde wszystkim z Chinami. Od dekady wzrost PKB tego kraju przewyższa 7,2%, a swoisty przełom przyniosło członkostwo Chin w WTO (od 2001 r.), które wymusiło liberalizację wielu [...]
EN Already in the 90s trade with the Far Eastern countries, especially China, played an important role in Europe's economic growth. For a decade now the China's GDP has been growing at a pace of over 7,2% yearly. The biggest impact on the trade of this country was caused by its membership to the WTO (i[...]
18
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 44-47
PL W Chinach realizowany jest wyjątkowy projekt infrastrukturalny, w ramach którego powstaje drogowa przeprawa mostowo-tunelowa licząca blisko 50 km. Najtrudniejszą część inwestycji stanowi budowa tunelu i sztucznych wysp. Zastosowano tu m.in. innowacyjną technologię wbijania rur, która w przyszłości b[...]
19
75%
Architectus
PL Tradycyjnie pojmowana kultura chińska doprowadziła do wykształcenia spójnego modelu miasta cesarskiego - silnego symbolu imperianej władzy, który przez stulecia ulegał niewielkim przeobrażeniom i był przejmowany przez kolejnych władców, także tych pochodzenia nie-chińskiego. Kompozycja wszystkich el[...]
20
75%
Geochronometria
EN Using a set of modern/young (0 to about 200 years old) dust samples collected from the Chinese Loess Plateau the bleachability of IRSL measured at 50°C (IR50) and post-IR50 elevated temperature IRSL (measured at 225°C and at 290°C) is investigated by measuring the apparent (res[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last