Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Central Mining Institute
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL W 2005 roku Główny Instytut Górnictwa obchodzi podwójny jubileusz. Pierwszy związany z 60-leciem jego powstaniem - w dniu 16 kwietnia 1945 roku oraz drugi związny z 80-leciem Kopalni Doświadczalnej "Barbara". Historia Głównego Instytutu Górnictwa to praca kilku pokoleń jego pracowników, którzy częst[...]
EN In 2005 Central Mining Institute (CMI) celebrates a double jubilee. The first one is connected with its 60Ih anniversary of foundation - on 16 April 1945 and the second one connected with the 80* anniversary of the Experimental Minę .Barbara". The history of the Central Mining Institute comprises th[...]
2
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 5-13
3
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 3 145--154
PL Na podstawie wyników badań ankietowych - przeprowadzonych w ramach pracy statutowej Głównego Instytutu Górnictwa, zrealizowanej w roku 2013 i kontynuowanej w roku 2014 - przedstawiono metody zapobiegania oraz likwidacji skutków obwałów w ścianach zawałowych prowadzonych w polskich kopalniach węgla k[...]
EN Based on the results of the questionnaire survey - carried out within the framework of the statutory activities of the Central Mining Institute completed in 2013 and continued in 2014 - the methods of prevention and liquidation of consequences of the rock falls at longwalls with cave-in run in Polis[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 3 128--131
PL W artykule zaprezentowano programy komputerowe opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pozwalające na gromadzenie, przeglądanie i edycję danych dotyczących wyrobisk korytarzowych, ich obudowy, sposobu wzmocnień, a także pracy obudowy w kolejnych etapach jej funkcjonowania. Pakiet obejmuje cztery p[...]
EN The paper presents the computer programs developed at the Central Mining Institute allowing the collection, viewing and editing of data on roadways, their support, the way of reinforcement, as well as behavior of the support in sequent stages of its operation. The package includes four programs. Eac[...]
5
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 4 21-40
6
63%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) jest jednostką badawczo-rozwojową, która pracuje nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, ale również dla reprezentujących inne gałęzie przemysłu przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowej. Obszar prowadzonych badań obejm[...]
EN The Central Mining Institute in Katowice is a research and development unit, working for the benefit of not only the mining industry, but also for companies representing other industries, institutions, governmental and self-governmental authorities. The range of its research covers mining and enviro[...]
7
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 3 75-87
PL Najważniejszymi źródłami emisji rtęci w Polsce, obok procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii oraz przemysłu chemicznego, są wydobycie i przeróbka węgla kamiennego. Wiedza o zawartości rtęci w węglu oraz odpadach górniczych i transferze tego pierwiastka w cyklu życia węgla kami[...]
EN Mining and processing coal are the most significant sources of mercury emissions in Poland, next of combustion processes in the production and transformation of energy and chemical industry. Knowledge of the mercury content in coal and mining wastes and the transfer of this element in the "life cycl[...]
8
51%
Wiadomości Górnicze
PL W 2009 roku w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczęto prace nad utworzeniem stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Dziś pracownia ta wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń dla o[...]
EN In 2009 in the Department of Acoustics Technology, Laser Technology and Radiometry of the Central Mining Institute the works were started on establishing of the stand to study electrostatic properties of the products. The Laboratory performs tests and measurements of antistatic properties of product[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last