Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 278
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Carpathian Foredeep
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 158 37-68
2
100%
Geological Quarterly
EN Geochemical characteristics of 25 oils collected from Skiba Unit of the Outer Carpathians, Boryslav-Pokuttya Unit of the Carpathian Foredeep and their Mesozoic basement in the western Ukraine are presented in the paper. The first recognised oil family consists of almost all oils accumulated in the f[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 401-407
PL Profilowania geofizyki otworowej dostarczają wielowymiarowego obrazu ośrodka skalnego. Interpretacja takiej informacji w cienkowarstwowych utworach mioceńskich zapadliska przedkarpackiego nie jest zagadnieniem łatwym. Zastąpienie dużej liczby pomiarów składowymi głównymi, czyli kombinacją liniową pr[...]
EN Log data give multivariate picture of rocks. The interpretation of these data is not simple, especially for thin-interbedded Miocene rocks. Multivariate statistical methods were used for log data from J4 well piercing the sequences of the Miocene sandstones, mudstones and shales from the Carpathian [...]
4
100%
Geological Quarterly
EN The Middle Miocene (middle Badenian) "gypsum-ghost" limestones composed of calcite and/or sulphur pseudomorphs after selenitic gypsum, are a salient feature of the Polish sulphur deposits from the northern Carpathian Foredeep (S. Poland). Sulphurous rocks (including the gypsum-ghost limestones) are [...]
5
100%
Przegląd Geologiczny
PL Mioceńskie potasowo-magnezowe utwory siarczanowe zapadliska przedkarpackiego występują w dwóch poziomach stratygraficznych. Niższy należy do eggenburgu, wiek wyższego jest dyskusyjny - ottnang lub baden. Określono metodą K/Ar radiometryczny wiek 15 próbek dwóch odmian genetycznych polihalitu. Zbadan[...]
EN The Miocene K-Mg-sulfate deposits of the Carpathian Foredeep occur within two stratigraphic horizons. The lower belongs to Eggenburgian stage, whereas the age of the upper is debatable - either Ottnangian or Badenian. The radiometric age of 15 specimens assigned to two genetic varieties of polyhalit[...]
6
100%
Acta Geophysica
EN The thin-layer build of the Carpathian Foredeep Miocene formations and large petrophysical parameter variation cause seismic images of gas-saturated zones to be ambiguous, and the location of prospection wells on the basis of anomalous seismic record is risky. A method that assists reservoir interpr[...]
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 111-112
8
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 47-48
9
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 619-627
PL W roku 2005 na przedgórzu Karpat wykonano 12 otworów poszukiwawczych projektowanych i nadzorowanych przez pracowników PGNiG Departament Poszukiwania Złóż Ośrodek Południe w Jaśle. W przestrzeniach pierścieniowych niektórych z nich wystąpiły migracje gazu. Autorzy szczegółowo przedstawiają prace wyko[...]
EN In the Miocene of the Carpathian Foredeep 12 wells were drilled in 2005. Projects of the wells were worked out and supervised during realisation by workers of POGC - Exploration Department, The South Branch in Jasło. Some cases of gas migration in the Miocene of the Carpatian Foredeep were presented[...]
10
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 120-120
11
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 121-122
12
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 69-70
13
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 67-68
14
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 25-25
15
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 18-19
16
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 143-144
17
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 116-116
18
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 26-26
19
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Salt deposits in the Wieliczka area (Wieliczka Salt Deposit – WSD) in southern Poland comprise salt-rich strata belonging to an evaporite succession that originated in the Carpathian Foredeep basin in the Middle Miocene Badenian (Serravallian) times, ca 13.81–13.45 Ma. Although they have been mined [...]
20
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN The article presents the results of the reinterpretation of the results of the two-cycle DST of the Mesozoic strata in the W-3 well to assess the changes in permeability of reservoir rocks in the test zone. Two-dimensional diagrams of the first and second pressure restoration curves in the semi-loga[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last