Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CRP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2009 nr 1 22-28
EN This paper describes a coaxial contra-rotating propeller (CCRP) system to calculate the hydrodynamic characteristics and then obtain the optimum operational condition to install on two different large bulk carrier and VLCC. The method is based on boundary element method (BEM) to obtain the hydrodyna[...]
2
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In this paper, the review of immunosensors for selected cardiovascular disease markers: human cardiac troponins and human C-reactive protein (CRP) is presented. In particular, (cTnI) amperometric immunosensor for cTnI measurements in the concentration range useful in medical diagnostics, based on th[...]
3
63%
Logistyka
PL Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest szeroko pojęty obszar zaopatrzenia i dystrybucji. W opracowaniu, w pierwszej kolejności przedstawiono czynniki obserwowane w dzisiejszym otoczeniu rynkowym oraz ich wpływ na konieczność zmiany podejścia do procesów związanych z zarządzaniem zapasami. W dals[...]
EN The study contains an overview of selected methods and techniques of inventory management in integrated supply chains. It also presents methods of inventory replenishment in the supply chains. The authors heave analyzed procurement and distribution processes, which are the subject matter of the stud[...]
4
62%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 9 146--150
PL Opracowanie przedstawia opis nowej metody ustalonego uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawartej w nowym modelu regulacji obowiązującym na lata 2016 – 2020. Zmiany wprowadzone w 2016 roku mają doszacować koszty operacyjne przedsiębiorstw zajmujących si[...]
EN A new method of established and justified level of operational costs for distribution network operators in a new model of regulation in force in the years 2016 – 2020 is described in this article. The changes made in 2016 are supposed to estimate operational costs of the enterprises distributing ele[...]
5
62%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 10 141--145
PL Opracowanie przedstawia opis nowej metody ustalonego uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawartej w nowym modelu regulacji obowiązującym na lata 2016 – 2020. Zmiany wprowadzone w 2016 roku mają doszacować koszty operacyjne przedsiębiorstw zajmujących si[...]
EN A new method of established and justified level of operational costs for distribution network operators in a new model of regulation in force in the years 2016 – 2020 is described in this article. The changes made in 2016 are supposed to estimate operational costs of the enterprises distributing ele[...]
6
62%
Polimery
PL Przedstawiono narastający problem dotyczący „złomowania” małych statków i rekreacyjnych jednostek pływających wykonanych z polimerowego kompozytu konstrukcyjnego z udziałem włókien szklanych (FRP), w aspekcie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, możliwości technicznych i technologicznych oraz[...]
EN The article presents a general outline of the growing problem of “scrapping” of small vessels and recreational vessels made of polymer construction composite, in the aspect of stringent environmental protection requirements regarding technical capabilities and technological conditions as well as cur[...]
7
38%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last