Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 3 88--90
PL W 2004 r. w województwie łódzkim kilkakrotnie wzrosła, w stosunku do 2003 r., liczba osób zgłaszających się do placówek służby zdrowia i stacji sanitarno-higienicznych z podejrzeniami zatrucia tlenkiem węgla.
2
89%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 2 203--214
EN Whereas the use of biofuels has attracted increasing attention, the aim of this paper is to investigate the possibility of using sewage sludge as biofuel. Preparation of untreated and stabilised sludge with natural additives is described, as well as combusting method applied and experimental results[...]
3
89%
Energetyka
2017 nr 11 744--749
PL Nowoczesne turbiny gazowe wykorzystują jako paliwo mieszaninę węglowodorową w stanie ciekłym lub gazowym. Przy spalaniu izobarycznym nie można uniknąć powstania NOx, CO, CxHy oraz dymu, mimo stosowania popularnych w ostatnich latach technologii obniżania ich emisji zarówno w zastosowaniach stacjonar[...]
EN Modern gas turbines use as the fuel the hydrocarbonaceous mixture in the liquid state or gaseous. At the isobaric combustion we cannot avoid the coming into being NOx, CO, CxHy, and smoke, despite the application popular over the recent years the technology of the avoiding of the emission both in st[...]
4
88%
Archivum Combustionis
EN The paper presents the results of the calculation of the effect of the CO2 addition in the combustion of methane in air enriched in oxygen up to 25 vol% on the variations in the concentrations of free radicals, CO and NO. The calculations constitute a complement to performed experiments with injecti[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The method to calculate harmful compounds of exhausts gases from Diesel engines is presented in this topic. It is believed that vehicles with internal combustion engines in European countries release about 89% of CO, 52% of NOx and 44% of volatile organic compounds of the total amount of pollutants.[...]
6
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the experimental research was to determine the impact of changes in the air-fuel equivalence ratio during the combustion of wood pellet in the boiler on the CO and NOX emissions. In order to realize the tests, 10 kW wood pellet boiler equipped with a dedicated wood pellet burne[...]
7
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
EN The production of the agglomerate is always related with the consumption of energy, appearance of the solid pollutive substances and the emissions, which are the main source of air pollution. The presentation work contains the analyse knowledge, which were obtained from the literature, also mainly a[...]
8
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper reports on the effect of the synthetic procedure of the Sn/AI2O3 catalyst on the type of the surface platinum centres. The catalysts were obtained with the method of incipient wetness introducing either the first tin followed by platinum after drying (the first series) or platinum and then[...]
9
75%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 134 109--120
EN The paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of combustion of biogas fuels in a combustion piston engine. The study highlights the variability of exhaust gases parameters produced by the engine running in an idle mode and in a generation mode. The [...]
10
71%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 2 56--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zmian stężeń substancji szkodliwych w spalinach ze spalania i współspalania peletów drzewnych z nasionami zbóż. Pod- jęcie tych badań ma na celu określenie nowych kierunków rozwoju technik spalania i współspalania stosowanych w ciepłownictwie i[...]
EN The article presents the results of experimental research on changes in concentrations of harmful substances in flue gases by burning and co-firing wood pellets with wheat seeds. Undertaking this research is aimed at defining new directions in the development of combustion and co-firing techniques o[...]
11
71%
Analityka : nauka i praktyka
2007 nr 1 24-25
12
63%
Journal of Polish CIMAC
EN The article deals with bench testing results of a DI (60 kW) diesel engine D-243 operating on reference (DF) arctic class 2 diesel fuel (80vol%), anhydrous (200 proof) ethanol (15vol%) and rapeseed methyl ester (5vol%) blend B15E5. The purpose of the research is to investigate the effect of simultan[...]
13
63%
Nafta-Gaz
PL Każdego roku w Polsce w budynkach mieszkalnych wyposażonych w urządzenia gazowe, dochodzi do licznych wypadków zatruć tlenkiem węgla, w tym również śmiertelnych. W artykule przestawiono różnorakie sposoby poprawy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń gazowych. Według autorów najlepszym rozwiązaniem j[...]
EN Each year, numerous cases of CO poisoning, including fatal ones, occur in residential buildings equipped with gas appliances in Poland. The paper presents various ways of improving safety of users of those appliances. According to the authors, the best solution involves the use of gas appliances wit[...]
14
63%
Journal of KONES
PL Biodiesel w ciągu ostatniej dekady wzbudził zainteresowanie jako odnawialne, biodegradowalne craz mniej toksyczne paliwo niż tradycyjny olej napędowy. Referat przedstawia rezultaty badań parametrów efektywnych silnika UTD-20 zasilanego olejem napędowym, paliwem typu bioxdiesel (70% ON oraz 30 % biok[...]
EN Biodiesel has attracted considerable attention during the past decade as a renewable, biodegradable, and less toxic fuel then traditional Diesel fuel. This paper presents the results of the effective parameters of UTD – 20 engine supplied by Diesel, Bioxdiesel (70% - Diesel, 30% - RME and ethanol wi[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article presents bench test results of a DI (60 kW) Diesel engine D-243 operating on class 2 Diesel fuel (DF) as baseline fuel and its 5vol%, 10vol% and 15vol% blends with anhydrous ethanol. The purpose of the research was to investigate the effect of the ethanol addition to Diesel fuel on the a[...]
16
62%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 6 641-654
PL Scharaklteryzowano działalność produkcyjną rafinerii oraz jej związek z emisją do atmosfery gazów rafineryjnych. Oceniono wpływ typu rafinerii, jej kompleksowości, mocy przetwórczej i lokalizacji na poziom emisji. Podano źródła emisji podstawowych gazów rafineryjnych: SO2, NOx, CO, CO2, HC, H2S i cz[...]
EN The production profile of refinery has been characterized in an aspect of its impact on the refinery gases emissions. Effect of the refinery type, complexity, capacity and localization on the emissions quantity has been discussed. The main emitters of the refinery gases: SO2, NOx, CO, CO2, HC, H2S a[...]
17
51%
Environment Protection Engineering
PL Cechą charakterystyczną motoryzacji w Polsce jest duża liczba pojazdów, które nie są wyposażone w katalizatory dopalania spalin. W rejonach wielkich aglomeracji miejskich o znacznej koncentracji ruchu samochodowego może dochodzić do przekroczenia norm stężenia zanieczyszczeń atmosfery. Dodatek bioet[...]
EN In Poland, a characteristic feature of motorization is a high number of cars without catalyst in their exhaust systems. In large urban areas, with high intensity of car traffic, the concentration of air pollutants may exceed accepted standards. Ethanol, as a component of engine fuels, decreases hydr[...]
18
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań była analiza wyników pomiarów stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza oraz wyższych węglowodorów aromatycznych w powietrzu miasta Lublin w ciągu roku 2004. Analizą objęto następujące zanieczyszczenia: ditlenek siarki (SO2), ditlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), pyl zawieszony PM10, w[...]
EN The aim of work as the assessment of the amount of emission pollutants in the air in Lublin. The list of pollutants considered in the assessment is: sulfur dioxide (S02), nitrogen dioxide (N02), carbon oxide (CO), suspended dust PM10, as well as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). For the measu[...]
19
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2015 T. 18, nr 1 55--65
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu reburningu z wykorzystaniem gazu ze zgazowania biomasy odpadowej w kotle węglowym małej mocy. Pokazano wpływ paliwa dodatkowego na emisję tlenków azotu, a także innych zanieczyszczeń: WWA i CO. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań eksperymentalnyc[...]
EN The paper presents the results of experimental reburning process using gas from the gasification of waste biomass in small capacity coal-fired boiler. The effect of additional fuel on emissions of nitrogen oxides and other pollutants: PAHs and CO was analysed. Additionally, the results of experiment[...]
20
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last