Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 393
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 947-947
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2009 nr 1 273-282
PL W artykule przedstawiono model matematyczny krzywej Béziera, warunek ciągłości pomiędzy krzywymi oraz sposób zwiększania ich elastyczności. Opisano własności tego rodzaju krzywych oraz wynikające z nich wady i zalety ich stosowania w systemach CAD. Podsumowaniem jest praktyczny przykład modelo[...]
EN The article presents mathematical model of Bézier curves, continuity conditions between adjacent curves and method of increasing their flexibility. The article describes properties of Bézier curves also advantages and disadvantages connected with using them in CAD systems. Practical desi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 115-122
PL Artykuł opisuje szczegółowo program kształcenia w ramach przedmiotu Komputerowo Wspomagane Projektowanie (CAD). Doświadczenia zebrane przez prowadzących przedmiot przekazane w artykule mogą być pomocne w tworzeniu programu podobnych przedmiotów prowadzonych na uczelniach technicznych.
EN The paper describes the syllabus of Computer Aided Design. The experience gained by the teachers of the subject presented in this article can facilitate the creation of syllabus of similar subjects for technical universities.
4
100%
Mechanik
2005 R. 78, nr 12 1050-1051
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 187-194
PL W artykule opisano metody pomiaru powierzchni swobodnych oraz konstruowania modeli powierzchni w systemie komputerowo wspomaganego projektowania. Opisano zastosowanie przedstawionych metod w systemie inżynierii odwrotnej.
EN The methods of surface reconstruction and constructing of the digital mock up have been presented in the paper. The application of these methods have been shown.
6
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 1 94--96
PL Systemy CAx pozwalają na wzbogacenie modeli geometrycznych CAD wiedzą inżynierską. Powstają w ten sposób zaprogramowane modele zwane autogenerującymi lub zintegrowanymi. Ideą takiego podejścia do modelowania jest zautomatyzowanie rutynowych zadań projektowo-konstrukcyjnych. Omówiono możliwości model[...]
EN The capabilities of CAx systems allow to expand CAD models with engineering knowledge. These are programmed models called generative or integrated models. Described is the usage of generative modeling in the SOLIDWORKS on the example of the furniture industry.
7
89%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 239-243
PL Przedstawiono projekt internetowej bazy danych, zawierającej informacje na temat architektonicznych i urbanistycznych form i zasad kształtowania przestrzeni, charakterystycznych dla regionów, rniast, jednostek osadniczych. Opisany system jest zaplanowany jako wspólne przedsięwzięcie międzyuczelniane[...]
EN The paper describes project of Internet database, containing information about architectural and urban forms, and design patterns and rules characteristic for regions, towns and settlements. Above mentioned system is meant to be collaborative environment equipped with user-specialized interface, cap[...]
8
89%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Jednym z najważniejszych problemów postawionych w pracy jest opracowanie metodyki rozwiązywania zadań przestrzennych xa pomocą modelowania ich przy wykorzystaniu statystycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń otrzymanych wcześniej z rozwiązania płaskiego. Praca pokazuje metodykę oraz kilka pr[...]
9
89%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 1-2 69-70
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu stężenia masy pa-pierniczo-makulaturowej na właściwości wytrzymałościowe otrzymywanego papieru oraz pobór mocy przez urządzenie mielące. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych w młynie tarczowym ST300S.
EN Possibilities of a computer model application in food engineering are described. A strength and motion analysis can improve designing. In the paper some elements of methodology and initial results of investigation directed towards development of mill designing are presented. These results invited to[...]
10
88%
Acta Mechanica et Automatica
EN Coordinate measurements are a source of digital data in the form of coordinates of measurement points with a discrete distribution on the measured surface. Geometric deviations of free-form surfaces are determined at each point as nor- mal deviations of these points from the nominal surface (a CAD m[...]
11
88%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 54-57
PL W artykule zaprezentowano nowy model systemu obiegu kulek w przekładni śrubowej. Model wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego obliczajacego geometrię przekładni z osiowo-czołowym systemem obiegu kulek. Ten system obiegu jest stosowany w przypadku linii śrubowych o dużym skoku. Model numery[...]
EN Paper presents a new model of a ball screw recirculation system design. The model is the basis for a computer program which calculates geometrical features of the thread with end cap recirculation part (ball recirculation axial hole is provided in the ball nut). This type of recirculation system is [...]
12
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niniejszy artykuł przedstawia aplikację klasy CAD zaprojektowaną i stworzoną do wspomagania modelowania układów elektromagnetycznych przy pomocy pakietu PROFI. W pracy ujęto podstawowe wymogi funkcjonalne oraz przybliżono rozwiązania sprzyjające podnoszeniu komfortu pracy i wydajności przy modelowan[...]
EN The paper presents an application designed for rendering and editing discrete models for PROFI System. There are shortly described the principles of modelling in the mentioned software system, as well as the requirements for creating a model representation. The authors proposed the interface for the[...]
13
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Artykuł przedstawia metodę tworzenia typoszeregów konstrukcji maszyn z zastosowaniem teorii podobieństwa konstrukcyjnego. Wyszczególniono i opisano poszczególne etapy procesu tworzenia typoszeregów: uszczegółowienie systemu, określenie stanów relacji, tworzenie konstrukcji wzorcowej i jej zapis, two[...]
EN This article shows the method of machines construction series of types generation process with constructional similarity theory use. The main stages of the process were distinguished and described: system detailing, relations states definition, model construction generation and saving process, const[...]
14
75%
Archives of Mining Sciences
PL Artykuł przedstawia techniki projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu programu Solidworks 2007, wykorzystywanego do modelowania procesów wyciskania w jednym kroku. Przedstawiono także procedury, moduły i zasady budowania układów. Możliwości systemu obejmują projektowanie inżynierskie, prze[...]
EN This paper is intended to present a Computer Aided Design by using Solidworks 2007, system used in modeling the process extrusion in one step. Here are also included the presentation of procedures, modules and principles used in build set system. The possibilities of this system include technologica[...]
15
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 948-948
16
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono procedurę wykrywania błędów geometrycznych w zapisie CAD stosowaną w firmie Boeing. Do wykonania zalecanych przez firmę Boeing operacji kontroli poprawności translacji zapisu geometrii pomiędzy różnymi syste- i CAD wykorzystano oprogramowanie CompareVidia opracowane w firmie[...]
EN In fh paper the procedurę of CAD model validation implemented in Boeing Company is presented. The validation rei performed by specializedsoftware CompareVidia developed by Capvidia Company. Two CAD models, the original 'Ani In CATIA V5 and derived, after the translation to the SolidWorks CAD system [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 61-68
PL W referacie przedstawiono program do analizy technologiczności konstrukcji ze względu na montaż - DFAWorlcs, zintegrowany ze środowiskiem CAD SolidWorks. Stworzony moduł umożliwia ocenę jakościową wyrobu, w aktualnej postaci konstrukcyjnej bezpośrednio w SolidWorks. Pozwala zbudować proces technolog[...]
EN The publication describes the program to Design for Assembly (DFA) analysis, integrated with SolidWorks, called DFA Works. The add-in module implements DFA methodology. DFAWorks combines practical iterative functionality with accuracy and ease-of-use. Fully embedded into of the SolidWorks, applicati[...]
18
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 287-292
PL Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie jakości wykonania detali wykonanych metodą szybkiego prototypowania w technologii FDM. Badania wykonywano dla elementu, dla którego formatem wyjściowym był model CAD zapisany do formatu .stl. Na jego podstawie wykonano element fizyczny [...]
EN The paper presents a part of investigation which main goal is determination of FDM rapid prototyping method and printing parameters on quality of manufactured elements. The evaluation needs measurements of geometrical accuracy, comparing measured values to nominał values (dimensions in CAD model). C[...]
19
75%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 167-169
PL W referacie zaprezentowana została problematyka pomiarów współrzędnościowych obiektów przestrzennych, których kształt zdefiniowany jest za pomocą parametrycznych metod opisu powierzchni stosowanych w systemach CAD. Przedstawiona została matematyczna i geometryczna reprezentacja powierzchni wykorzyst[...]
EN The problems of coordinate measurements of three dimensional objects were presented in this paper. The shape of these objects is defined by parametrical methods of surface descriptions applied in CAD systems. The mathematical and geometrical representations of these surfaces were presented in coordi[...]
20
75%
Instal
2006 nr 3 61-68
PL Projektowanie systemów kanalizacyjnych stanowi skomplikowane i czasochłonne zadanie inżynierskie. Praktyczne ułatwienie wielu operacji projektowych może być osiągnięte przez wprowadzenie zaawansowanych technik komputerowych. Obecnie projektowanie systemów kanalizacyjnych może być wspomagane przez ca[...]
EN Sewerage systems design represents a complicated and time consuming engineering task. Practical simplification of a number of design operations can be achieved by the introduction of advanced computer techniques. Actually sewerage systems design can be aided by the whole group of computer programs s[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last