Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 35-40
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 127-30
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a modern CAD package, which aims designers in designing and verification of self-testable VLSI digital circuits.
4
100%
Mechanik
2002 R. 75, nr 10 690-690
EN Discussion of the functions that are most useful in designing of machines, available in the majority of the CAD systems.
5
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
1998 Vol. 2, nr 1 133--144
EN In the paper the selected problems of the theory of machine design, formulated by prof Zbigniew Osinski, are presented. The important elements of this theory are design principles. General and particular design principles are formulated also in mathematical way. The second general design principle i[...]
6
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 672--673
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania systemu CAD w projektowaniu uchwytu obróbkowego.
EN In this article are presented the methodology to use of CAD systems in design of handle machining.
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 2 41--44
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej z wykorzystaniem systemów CAD i modelu matematycznego. Wykonano algorytm w programie Matlab R2013a do eksportu danych numerycznych boku zęba ślimacznicy. Struktura wyeksportowanych danych jest przezn[...]
EN This paper presents a method of modeling the worm wheel tooth flank of globoidal worm gear using CAD system and mathematical model. The algorithm made in Matlab R2013a to export numerical data of tooth flank was presented. The structure of exported data is dedicated to macro of Excel software. This [...]
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 6 31-35
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania współczesnych systemów CAD/CAM do komputerowo zintegrowanego przygotowania produkcji na obrabiarki sterowane numerycznie. Przedstawiono zmiany zachodzące w praktycznym wykorzystaniu tych systemów, wynikające obecnie ze zmian w sposobie organizacji przygot[...]
9
100%
Mechanik
10
88%
Machine Dynamics Problems
EN In this paper general problems of parts and assemblies modelling in parametric CAD systems are described. Main rules and selected tools used in geometrical creation of virtual models in above range are discussed. Examples of product design performed in CAx environment based on parametric CAD system [...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 107-110
PL W artykule przedstawiono proces praktycznej weryfikacji komputerowego systemu wspomagającego projektowanie przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego. Testowany system umożliwia komputerową symulację (analizę rozkładu pola i optymalizację kształtu cewki) dla kanału o zadanych wymi[...]
EN This paper presents process of practical verification of an automated CAD environment for the design of a primary transducer of the electromagnetic flow meter. The verified system supports numerical simulation (analysis and optimal design) of the flow meter coil for a channel of given dimensions. Re[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Podjęta w pracy tematyka związana jest z wdrażaniem do produkcji w Chemet Tarnowskie Góry nowej generacji zbiorników kriogenicznych w postaci kontenerów przeznaczonych do transportu i przechowywania skroplonych gazów takich, jak azot, gaz ziemny, itp. Konstrukcja zbiorników tych kontenerów jest dwup[...]
EN The subject of the presented paper concerns introduction a new generation of cryogenic tanks into production. The tanks were designed as container along with Chemet company. They are assigned for transporting and storing liquefied gases as nitrogen, LNG etc. Construction of a mobile tank requires tw[...]
13
75%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1010-1010
PL Stosowanie fizycznych modeli wzorcowych jest cechą charakterystyczną procesu projektowo-konstrukcyjnego realizowanego zgodnie z zasadami inżynierii odwrotnej. Powierzchnie tych modeli podlegają digitalizacji w celu umożliwienia ich dalszej "obróbki" cyfrowej za pomocą systemów CAD. Artykuł dotyczy p[...]
EN Usage of physical models as an input to design process is a characteristic feature on reverse engineering. Surface of the models depends digitalization by 3D scanners. In this paper the author will present several selected examples of methods and techniques of the physical object surface transformat[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Aktualne przepisy chroniące prawa autorskie, mimo że są coraz bardziej szczegółowe, tak naprawdę nie chronią własności. W dobie powszechnej informatyzacji nie ma różnicy między oryginałem i kopią. Pomocą służą techniki ukrywania informacji umieszczające dane o twórcy projektu i w sytuacjach spornych[...]
EN Although the copyrights are more and more protected by law they will soon be a dead law. In the digital age, there is no difference between the original and the copy, which makes them undistinguishable. A solution that may help in protecting copyrights is technique of hiding information, which in ca[...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 159 3-197
PL Możliwość projektowania powierzchni gładkich o skomplikowanej topologii ma zasadnicze znaczenie dla przydatności systemów CAD do wykonywania praktycznych projektów. Proste sposoby łączenia płatów B-sklejanych, zapewniające ciągłość pochodnych na połączeniach krzywych stałego parametru, umożliwiają k[...]
EN The possibility of designing smooth surfaces with a complicated topology is essential for the usefulness of CAD systems for practical purposes. The simple methods of joining B-spline patches, ensuring the continuity of derivatives of their constant parameter curves at the junction points, make it po[...]
16
75%
Mechanik
17
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 4 54--56
PL UGS, lider rynku PLM (PLM - zarządzanie cyklem życia produktu) oraz czołowy dostawca oprogramowania i usług dla branży CAD, anonsuje wprowadzenie na rynek nowej, 17. wersji programu Solid Edge - wiodącego systemu łączącego wspomaganie projektowania inżynierskiego (CAD) z zarządzaniem cyklem życia pr[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 148-152
PL Układy tłokowo-korbowe są jednym z najważniejszych elementów każdego silnika spalinowego w pojazdach samochodowych. W artykule przedstawiono model funkcjonalny wraz z ogólnym opisem budowy poszczególnych jego elementów. Dla lepszego zobrazowania części układu tłokowo-korbowego zostały wykonane model[...]
EN System of Piston-Connecting rod is one of the most important elements of any combustion engine in cars. The article presents a functional model together with a general description of the construction of its individual elements. For a better illustration of the piston - connecting rod were made using[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono zastosowanie aplikacji modelowania bryłowego w systemach CAD i zaproponowano sposób zaprojektowania i zrozumienia budowy oraz zasady działania silnika przekładniowego. W artykule podjęto zadanie modelowania parametrycznego hydraulicznych silników obiegowo-krzywkowych. Silnik[...]
EN The paper describes solid modelling application in design and understanding the construction and working principles of gear motor. Most computer programs create engineering models via 2-D drawing, 3-D wire-frames or 3-D surface models. Complete product description, down to the proper dimensioning sc[...]
20
75%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 11 20-24
PL Omówiono problem dostępu do dowolnej wersji dokumentacji projektowej przy założeniu pracy grupowej w środowisku internetowym. Przedstawiono analizę dostępnych ogólnie rozwiązań kontroli wersji w kontekście wykorzystania ich w systemach CAD. Obecnie trudno wyobrazić sobie tworzenie projektów bez wyko[...]
EN This paper describes problem of different product's version technical documentation access In Internet environment. There are shown some analysis about version management systems and possibility of their integration with CAD systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last