Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD/CAM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 232-236
PL Pierwszym etapem w cyklu powstawania produktu jest projektowanie - do tego powszechnie stosuje się oprogramowanie typu CAD. Następnym etapem jest przygotowanie produkcji, do czego predestynowane są aplikacje typu CAM/CAE. Potem wkraczają programy typu MES oraz moduły różnych systemów ERP nadzorujące[...]
EN The first stage in the cycle of product creation is the design - to the commonly used CAD software. The next step is to prepare the production, what type of applications are suited CAM/ CAE. Then enter programs like FEA and the various modules of ERP systems to monitor the production, media manageme[...]
2
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 6 28-33
PL W artykule opisano funkcję look ahead (CAM). W systematyczny sposób podano wiele szczegółowych wiadomości dotyczących konwersji, weryfikacji i zastosowania baz danych wyrobu. Omówiono zagadnienie procedur stosowanych podczas sprawdzania poprawności konwersji baz danych wyrobu pomiędzy pakietami CAD [...]
3
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 11 874-876
PL W światowym przemyśle lotniczym techniczne przygotowanie produkcji odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Koszty pracy w świecie wirtualnym są znacznie mniejsze od kosztów pracy w świecie realnym. Zastosowanie tych metod wyznacza światowe trendy w nowoczesnym przemyśle[...]
EN Practically, preparatory stage to production process in the world aviation industry is carried out with reference to application of computers and computer software. Labor costs in virtual environment are much less than those in real. The referred to methods are indicative of the trends prevailing in[...]
4
80%
Mechanik
2007 R. 80, nr 11 954-955
PL Artykuł dotyczy problemu integracji niezależnie pracujących systemów CAD i CAM. Zaproponowano w nim rozwiązanie oparte na metodzie obiektów elementarnych oraz przedstawiono dwie aplikacje wspomagające ten proces. Pierwsza z nich pracuje w środowisku systemu CAD i wykorzystuje w procesie konstruowani[...]
5
80%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 149--158
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania systemów CAD/CAM w przygotowania produkcji formy do produkcji kostki brukowej.
EN In this article are presented the methodology to use of CAD/CAM systems in preparation of production.
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 199-203
PL W artykule omówione zostały zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Systemy te stosowane są coraz powszechniej w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego na całym świecie do modelowania poszczególnych części i przeprowadzania analizy konstrukcyjnej, a ta[...]
EN The article presents the integrated computer systems, CAD/CAM software used in the automotive industry. These systems are used increasingly in automotive companies worldwide to develop engineering design, modeling various parts of machinery and equipment, reporting teams at work, carrying out struct[...]
7
61%
Mechanik
PL W artykule przedyskutowano jak możliwości technologiczne współczesnych obrabiarek skrawających i oprogramowanie wspomagające wytwarzanie zmieniają spojrzenie na tech-nologiczność konstrukcji przedmiotów. Stwierdzono, że obecnie przedmioty o konstrukcji dawniej uważanej za nietechnologiczną można wyk[...]
EN Discussed are opportunities offered by the operating characters currently designed machine tools while the supporting software tends to modify opinions of production engineers on machining feasibility of the parts to be produced. Many examples were revealed relatively produce components which had be[...]
8
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of research was to elaborate methods to estimate costs in construction series of types production process. Design/methodology/approach: Based on manufacturing cost of one element it is possible to determine cost of other elements belonged to the same construction series of type[...]
9
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Investigating the capabilities of commercial CAD/CAM systems in producing 3D models of body bones from 2D medical images and application of resulting models in rapid manufacturing of customized implants. Design/methodology/approach: Geometrical information of 2D medical images extracted via[...]
10
61%
Obróbka Metalu
2011 nr 1 38-38
PL Rosnące wymagania funkcjonalne, estetyczne i ergonomiczne konsumentów zmuszają producentów do zwiększenia asortymentu produktów, ich jakości oraz zmniejszenia kosztów związanych z ich projektowaniem i produkcją. W celu spełnienia tych wymogów konieczne jest zastosowanie elastycznego i precyzyjnego p[...]
11
61%
Mechanik
PL W IPBM PW opracowano program umożliwiający dobór przekładni, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów dynamicznych napędu, znacznie szybszy niż jest to możliwe przy użyciu katalogów firmowych, w których brak jest niektórych istotnych informacji (np. sztywności składowych napędu z uwzględnieniem [...]
EN Ball screws are used as an element of feed systems in machine tools working with constantly higher cutting speed. This paper contains the ball screws design methods with regard to dynamic conditions of a feed system. In the paper has been presented a CAD/CAM application which allows for the calculat[...]
12
61%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1067-1067
PL Dokonano przeglądu istniejących na rynku programów CAM, zintegrowanych programów CAD/CAM i CAD/CAM/CAE bez odwoływania się do konkretnych rozwiązań firmowych. Wskazano na możliwości ich wykorzystania w operacjach wieloosiowego toczenia i frezowania, a także wycinania drutowego. Omówiono krótko oprog[...]
EN The paper describes as general remarks about CAM, CAD/CAM and CAD/CAM/CAE systems without annotation to concrete software solutions. Have been indicated their possibilities of applications in multiaxis turning, milling and wire EDM. The forming software as punching or forging has been described shor[...]
13
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2003 nr 3 10-14
14
61%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono możliwości ukształtowania uzębienia kół ślimakowych za pomocą uniwersalnych narzędzi i obrabiarek. Prezentowany sposób wykorzystuje oprogramowanie CAD/CAM oraz obrabiarki CNC. W opracowaniu omówiono sposoby przygotowania modelu CAD uzębienia koła. Omówiono przygotowanie tech[...]
EN The article presents possibilities for shaping worm wheels teeth by use of conventional tools and machine. The presented method uses CAD / CAM software and CNC machine. The paper presents ways to prepare CAD model of worm wheels teeth. The article discusses the preparation of teeth machining technol[...]
15
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main purpose of this paper is to describe the modelling of large flexible objects in which bolted joints are used and also to present a new FEM calculation methodology of these objects. Design/methodology/approach: In bolted flange joints of flexible constructional elements, bolts are [...]
16
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper is the assessment of the strength of binding of selected bonding systems used for fixing prosthetic works. The characteristics of cement materials used for settling the crowns on the implant abutments were also included. The study has presented the evaluation of the binding st[...]
17
61%
Mechanik
PL W artykule zaprezentowano metodę obróbki polegającą na realizacji procesu wygładzania z wykorzystaniem robota przemysłowego wyposażonego w głowice obróbkowa, umożliwiająca szlifowanie powierzchni kształtowych z wykorzystaniem sygnału EA oraz składowych siły w strefie obróbki. Do przygotowania plików[...]
EN In article was presented the method of processing, which consists in realization of polishing process with utilization the industrial robot equipped in processing knuckle. This knuckle enables the shape surfaces polishing with utilization the AE signal as well as components the strength in zone of p[...]
18
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2015 Vol. 73, nr 2 157--164
EN Purpose: The goal of this article is to present the developed methodology of computer-aided designing and manufacturing of removable partial dentures on the example of the free-end situation in the mandible. Design/methodology/approach: The method of designing and manufacturing of removable partial [...]
19
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 6 172-178
PL W artykule omówiono przebieg procesu wytwarzania rzeźby kamiennej przy pomocy siedmioosiowego robota przemysłowego, z wykorzystaniem oprogramowania CAM (przygotowanie i ustawienie modelu w programie CAD, tworzenie programu obróbkowego z wykorzystaniem oprogramowania CAM, przeprowadzenie obróbki), or[...]
EN In this article, the process of manufacturing sculptures using reverse engineering methods and modern systems of computer-aided design and manufacturing CAD/CAM was shown.
20
61%
Mechanik
PL Opracowano proces technologiczny elementu podlegajacego obróbce skrawaniem. Proces został przeprowadzony z wykorzystaniem zintegrowanych systemów komputerowych CAD/CAM, a dokładniej programu SerfCAM oraz programu MTS. Zostały wyszczególnione niezbedne zało_enia do przeprowadzenia procesu technologic[...]
EN Developed process technology component machining subject. The process was carried out with the use of integrated computer systems, CAD / CAM, and more specifically the SerfCAM, and the MTS. Assumptions are detailed to carry out the necessary process. In both cases the appropriate tool is selected to[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last