Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BUCK
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 95--97
PL W niniejszej pracy rozważa się wpływ różnych czynników na kształt charakterystyk częstotliwościowch w układach przetwornic napięcia stałego. Jako jeden z czynników wskazuje się błędną interpretację wyników pomiarowych, uzyskanych poprzez uśrednianie napięcia wyjściowego za okres przełączania, co moż[...]
EN Influence of various factors on frequency characteristics of DC/DC converters is analyzed. It has been shown that wrong interpretation of measured values can lead to large discrepancies in phase characteristic. In order to show it, the series of simulations have been made. In the simulations the PSp[...]
2
89%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 2 265--270
EN Small-signal input characteristics of BUCK and BOOST DC-DC power converters in continuous conduction and discontinuous conduction mode have been presented. Special attention is paid to characteristics in discontinuous conduction mode. The input characteristics are derived from the general form of av[...]
3
89%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeprowadzono badania symulacyjne i pomiarowe charakterystyk wejściowych i wyjściowych impulsowych przetwornic napięcia stałego. Wyprowadzono wzory analityczne opisujące te charakterystyki dla przetwornic BUCK i BOOST z uwzględnieniem pasożytniczych rezystancji poszczególnych elementów przetwornic.[...]
EN The input and output characteristics of switch-mode DC-DC power converters have been investigated by simulations and measurements. The analytical formulas describing these characteristics have been derived for BUCK and BOOST converters with the parasitic resistances of components taken into account.[...]
4
89%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 773--778
EN The object of this paper is a step-down (BUCK) power converter working in the continuous conduction mode (CCM) or discontinuous conduction mode (DCM). Two types of transient states in a converter have been analyzed and observed experimentally: slow transients, described by averaged models of a conve[...]
5
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 3 711--723
EN Large-signal and small-signal averaged models of basic switch-mode DC-DC power converters: BUCK (step-down) and BOOST (step-up) are presented. Models are derived with the separation of variables approach and have the form of equivalent circuits, suitable for a circuit simulation. Apart from equivale[...]
6
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 113--119
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zasilaczy awaryjnych UPS. W pierwszym rozdziale zaprezentowano ogólny podział zasilaczy ze względu na strukturę części silnoprądowej, jak i sposób funkcjonowania. W dalszej części autorzy przedstawili zbudowany model symulacyjny opracowanej części silnoprąd[...]
EN In the article the elaborated simulation model of the power electronics VFI UPS converter was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working of presented UPS structure were presented. Also the chosen simulation results for chosen points were analyzed.
7
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 333--344
PL W artykule zaprezentowano energoelektroniczne sterowane źródło prądowe prądu stałego bazujące na układzie impulsowym DC/DC typu BUCK z dolnoprzepustowym filtrem wyjściowym. Układ sterowania opisywanego przekształtnika zbudowano na platformie cyfrowej wyposażonej w zmiennopozycyjny procesor sygnałowy[...]
EN The article presents the power electronic controlled current source based on DC/DC BUCK circuit with a low pass output filter. The control system of described converter was built with help of digital platform equipped with a floating point DSP processor. Chosen result of research for different condi[...]
8
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 345--351
PL W artykule zaprezentowano część silnoprądową oraz sterującą zbudowanego modelu symulacyjnego energoelektronicznego sterowanego źródła prądowego prądu stałego. Struktura silnoprądowa opisywanego przekształtnika bazuje na układzie impulsowym typu BUCK-BOOST, dzięki czemu zwiększono możliwy zakres prac[...]
EN The article presents simulation model of the power electronic controlled DC current source based on DC/DC BUCK-BOOST circuit with a low pass output filter. The control system and power circuit of described converter was built with help of Matlab Simulink software. The elaborated unconventional struc[...]
9
75%
Archives of Electrical Engineering
EN The averaged models of switch-mode DC-DC power converters are discussed. Two methods of averaged model derivation are considered - the first, based on statespace averaging and the second, on the switch averaging approach. The simplest converters: BUCK, BOOST and BUCK-BOOST working in CCM (continuous[...]
10
75%
Archives of Electrical Engineering
EN The separation of variables approach to formulate the averaged models of DC-DC switch-mode power converters is presented in the paper. The proposed method is applied to basic converters such as BUCK, BOOST and BUCK-BOOST. The ideal converters or converters with parasitic resistances, working in CCM [...]
11
71%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 8 39--52
PL W dostępnej literaturze istnieje wiele modeli przetwornic napięcia stałego. Modele te różnią się między innymi rodzajem uwzględnianych rezystancji pasożytniczych. Niniejszy artykuł zawiera modele przetwornic napięcia stałego BUCK, BOOST oraz BUCK-BOOST, wyprowadzone przy pomocy techniki separacji zm[...]
EN Various models of DC-DC converters have been presented in many references. This paper provides extended version of a common transfer functions (line-tooutput, control-to-output) of three most popular DC-DC converters BUCK, BOOST and BUCK-BOOST. The extension includes all parasitic resistances and ad[...]
12
71%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2013 Nr 5 37--53
PL W niniejszej pracy przedstawiono transmitancje opisujące wpływ zmian napięcia wejściowego oraz współczynnika wypełnienia na amplitudę napięcia wyjściowego dwóch popularnych przetwornic BUCK i BOOST. Wspomniane transmitancje są modelami małosygnałowymi przebiegów uśrednionych na okres kluczowania wyż[...]
EN Two popular DC-DC power converters (BUCK and BOOST) have been discussed. Models of line-to-output and control-to-output transfer functions, considering all parasitic resistances, have been recalled. Based on those models examples of simulations corresponding to characteristics in frequency and time [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 237-240
PL Scharakteryzowano problemy związane z określeniem strat mocy w impulsowych przetwornicach napięcia stałego. Zaproponowano sposób obliczeń strat mocy w przetwornicy BUCK w trybach ciągłego i nieciągłego przewodzenia. Rozważania ogólne zilustrowano wynikami obliczeń i pomiarów przeprowadzonych w model[...]
EN The problems of estimation of power loss in switching power converters are outlined. New formulas for calculation of power losses in stepdown (BUCK) converter working in the continuous conduction mode and discontinuous conduction mode are derived. The exemplary calculations and measurements of power[...]
14
63%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 505--529
EN Small-signal transmittances: input-to-output and control-to-output of BUCK converter power stage working in CCM or DCM mode are discussed. Ideal converter case and converter with parasitic resistances are considered separately. Derivations of small-signal transmittances, based on different approache[...]
15
63%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 1 165--178
EN Characteristic frequencies corresponding to poles and zeros of small-signal control-to-output transfer functions of popular DC-DC converters (BUCK and BOOST) are analyzed. The main attention is paid to influence of load conductance on the characteristic frequencies for converters working in continuo[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 8 13--16
PL W artykule zaprezentowano syntezę transmitancji operatorowej (w dziedzinie s) dla bloku sterowania podstawowej wersji synchronicznej przetwornicy BUCK. Otrzymana transmitancja zapewnia kompensację wpływu pasożytniczej indukcyjności kondensatora wyjściowego na przebiegi czasowe w układzie. Proponowan[...]
EN The article presents the synthesis of transfer function of BUCK converter control system. The obtained s-transmittance ensures compensation of the influence of the parasitic inductance of the output capacitor on the time waveforms in the system. The proposed solution eliminates the occurrence of o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last