Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Autodesk Inventor software
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 57--62
EN The paper presents possibilities of usage of the iLogic rules to the development of parametric models and a subsequently verification of correctness and assessment at an angle of their performance in order to an adaptation of created model to the form of a standard solution of examined design, allow[...]
2
100%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 51--56
EN An elaboration of a model and a full technical documentation of a cylindrical gear is the process classified to the group of activities consuming a significant amount of time, due to the complexity of strength calculations (related, among other things, to the determination of functional dimensions o[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1199--1203
PL W artykule omówiony został problem drgań oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w przekładni typu cyclo. Przedstawiony został model dynamiczny stworzony do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej, a także pomiaru drgań. Szcz[...]
EN Paper discussed the problem of vibration and early detection of fatigue damage in the cyclo gear type. It was presented dynamic model created to study the fatigue life of rolling pairs and durability meshing Cyclo gear, and vibration measurement. Particular attention was paid to the construction of [...]
4
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL Celem pracy było zbadanie własności termoizolacyjnych trzech różnych okien na drodze symulacji komputerowej, wyrażonych przez współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U [W/m2K]. Zbadano, w jaki sposób materiał, grubość ścianek oraz przekładki termiczne wpływają na ten współczynnik. Dokonano w[...]
EN The aim of this study was to investigate the thermal insulation properties of three distinct windows, expressed by the heat transfer coefficient for the whole window U [W/m2K] in the way of computer simulation. The influence of material, thickness of walls and thermal separators on U-coefficient hav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last