Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Annual Average Daily Traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 11--15
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobo[...]
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily t[...]
2
80%
Drogownictwo
2016 nr 5 147--154
PL Artykuł przedstawia podstawowe informacje o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (na sieci dróg krajowych) i jego wynikach. Omówione zostały kwestie związane z typami punktów pomiarowych, rodzajami pomiarów czy też terminami ich przeprowadzania. Jednocześnie zaprezentowano [...]
EN The paper presents basic information regarding the manner of conducting General Traffic Census 2015 (on national road network) and its results. It describes issues related with types of counting points, types of counting or timelines of counting. It also presents the most important changes that wher[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last