Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AVR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2018 Nr 12 5--10
PL W artykule przedstawiono projekt wykonany przez Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektroniki, które działa przy Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Niniejsze przedsięwzięcie polegało na zaprojektowaniu i skonstruowani[...]
EN In this paper, the arcade game project is presented. It was created by Students' Science Club of Enthusiasts of Electronics in Faculty of Electronics and Computer Science, Koszalin University of Technology. The gameplay was made to test reaction times of the players. Atmel AVR microcontrollers and A[...]
2
94%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 244 197-203
PL W artykule przedstawiono koncepcję cyfrowego regulatora prądu diody LED dużej mocy, przeznaczonego do zastosowań oświetleniowych. Główną zaletą proponowanego rozwiązania jest wysoka energooszczędność uzyskana dzięki wykorzystaniu wyjściowego stopnia mocy pracującego impulsowo. Cyfrowa regulacja zape[...]
EN This paper describes an idea of the digital power LED current regulator using the AVR microcontroller for lighting purpose. The main advantage of the proposed circuit is high efficiency acquired thanks to the output power stage working in the switching mode. Digital control allows easy setting of ou[...]
3
94%
Measurement Automation Monitoring
EN In this paper the features of the Rice code and its performance by looking at the requirements for hardware resources are presented. The estimated bandwidth of the encoder was examined. An example implementation of the Rice coder on the AVR platform was also presented, using the Arduino UNO boards [...]
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 7 567-568
PL W artykule przedstawiono układ częstościomierza, zrealizowanego w strukturze reprogramowalnej CPLD i 8-bitowym mikroprocesorze. Część zadań związana ze zliczaniem impulsów implementowana jest w układzie programowalnym (układy liczników, rejestrów, multipleksera), część zadań związana z obróbką danyc[...]
EN In this paper a simple frequency meter based on CPLD and 8-bit microprocessor is presented. This is an example, where typical functions were divided into hardware and software parts (so-called Software Hardware Co-Design Structure). The hardware part (counters, registers, multiplexer) was implemente[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 263--266
PL W artykule prezentowane jest rozwiązanie wielokanałowego generatora PWM, zrealizowanego na drodze programowej, przeznaczonego do niezależnego sterowania wielu diod lub zestawów LED. Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje się wyjątkowo niską ceną i w związku z tym wydaje się bardzo atrakcyjne. Omówi[...]
EN Multichannel PWM generator for control of LED brightness, realized in software, is presented in the article. Proposed solution is cheap and easy to implement so seems to be attractive. Some other hardware methods of PWM generation are discussed in the paper. Proposed solution is described and compar[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 199--202
PL W artykule przedstawiono mikroprocesorowy regulator prądu diod LED dużej mocy. Układ może być wykorzystany zarówno w aplikacjach oświetleniowych jak i sygnalizacyjnych, szczególnie zasilanych akumulatorowo. Główną zaletą proponowanego rozwiązania jest energooszczędność uzyskana dzięki wykorzystaniu [...]
EN This paper describes the microprocessor power LED current regulator. It can be used in lighting and signaling applications as well. The main advantage of the proposed circuit is improved efficiency, achieved thanks to the switching mode output power stage. Digital control allows setting of the outpu[...]
7
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 609--612
PL W artykule przedstawiono analizator widma, zrealizowany w technice analogowej. Przedstawione tu rozwiązanie dotyczy analizatora w klasycznym układzie z przemianą częstotliwości. Sterowanie części analogowej zrealizowano za pomocą mikrokontrolera 8-bitowego. Zaprezentowano przykład zmiany koncepcji r[...]
EN This paper presents a simple spectrum analyzer based on analog techniques and 8-bit microprocessor (Atmel AVR microcontroller – Atmega16A [6]) used in control section. The method of spectrum analysis is frequency conversion with tunable local oscillators in first and second conversion stage. This is[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2018 Nr 12 11--17
PL W artykule przedstawiono propozycję realizacji jednokolorowego wyświetlacza LED. W projekcie wykorzystano mikrokontroler AVR Atmega32 oraz sterownik macierzy LED MAX7219. Wyświetlacz został podzielony na pojedyncze macierze o wymiarach 8×8. Zaprezentowana konstrukcja stanowi wstępną propozycję układ[...]
EN The prototype of mono-color LED display is present in the paper. Microcontroller AVR Atmega32 and LED matrix drivers MAX7219 are used. The display consist of 8×8 LED matrixes. The construct is only proposition of the LED display controller.
9
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia przykłady modernizacji wyposażenia systemów zasilania.
EN Sooner or later, the existing excitation system will reach the end of its active life. This may be because some modules have been discontinued or grid operators impose new requirements for control dynamics which the installed system is unable to meet. The article presents experiences and challenges [...]
10
71%
Acta Energetica
2014 nr 1 152--165
PL Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora w kierunku sieci lub do wewnątrz generatora. W krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) kompensacja jest możliwa we wszystkich regulatorach napięcia dużych generatorów, jednak stosowana jest [...]
EN The Automatic Voltage Regulator normally controls the generator stator terminal voltage. Load compensation is used to control the voltage which is representative of the voltage at a point either within or external to the generator. In the Polish Power Grid (PPG) compensation is ready to use in every[...]
11
67%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 980-982
PL Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania kryptografii opartej na krzywych eliptycznych w wybranych systemach wbudowanych w celu realizacji bezpiecznej transmisji danych biomedycznych W pracy porównano możliwości implementacji algorytmów kryptograficznych bazujących na krzywych eliptycznych [...]
EN Results of research that compares possibilities of securing transmission from biomedical embedded telemetry devices with elliptic curve cryptography algorithms performed on 8-bit and 32-bit microcontrollers is presented in the paper. The review of possible ways of implementing cryptographic protocol[...]
12
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1293--1296, CD
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania mikrokontrolerów typu ATmega w sterownikach systemów zarządzających automatyką obiektów budowlanych. Omówione zostały zasady łączenia mikrokontrolerów oraz przekaźników celu efektywnego sterowania urządzeniami automatyki budynku inteligentnego oraz o[...]
EN Continuing the development of consumer electronics brings ever greater automation of everyday life. It is natural that more and more people are interested in intelligent building, wanting to automate the control of the building's electrical system and even the use of home appliances. Until recently,[...]
13
67%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 57--61
PL Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch platform sprzętowych pod kątem możliwości implementacji systemu inteligentnego domu: minikomputera Raspberry Pi i mikrokontrolera AVR. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie dwóch niezależnych, autorskich implementacji o tych samych założeniac[...]
EN This article presents a comparison of the two hardware platforms in terms of Smart Home implementation: Raspberry Pi minicomputer and AVR microcontroller. The comparative analysis was done on the basis of two independent, author’s implementations with the same aims. The results are presented in tabl[...]
14
67%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 1 15--19
PL W dzisiejszych czasach mikrokontrolery są często używane w miejscach poprzednio zdominowanych przez inne układy logiczne. Argumenty przemawiające za stosowaniem tych układów, takie jak: moc obliczeniowa, niski koszt i małe rozmiary, pozwalają na zastępowanie nimi przemysłowych sterowników PLC i inny[...]
EN Nowadays, microcontrollers are commonly used in many fields of industrial applications previously dominated by other devices. Their strengths such as: processing power, low cost, and small sizes enable them to become substitutes for industrial PLC controllers, analog electronic circuits, and many mo[...]
15
67%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 4 336--344
EN In this paper, modeling, analysis, design and simulation of a POSICAST controller are presented for application in a generator’s excitation system. Simple structure is the most important characteristic of this controller. The controller is a feedforward compensator; it eliminates intensive over/unde[...]
16
48%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Do niedawna możliwość bezpośredniego kontrolowania warunków pracy występujących w głębi sieci dystrybucyjnej SN i nn i uwzględniania tych informacji w procesie regulacji napięcia była bardzo ograniczona. Wynikało to m.in. z braku możliwości komunikacji pomiędzy licznikami energii elektrycznej a ukła[...]
EN Untilrecently, the possibility of direct controlling working conditions occurring in depth of the MV and LV distribution network and including this information in the voltage regulation process was very limited. It resulted, amongothers, due to lack of Communications between electricity meters and A[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last