Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ASP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN In this paper we present a successful application of logic programming for e-tourism: the iTravel system. The system exploits two technologies that are based on the state-of-the-art computational logic system DLV: (i) a system for ontology representation and reasoning, called OntoDLV; and, (ii) HLX [...]
2
100%
Applied Computer Science
2007 Vol. 3, no 1 125--142
EN Decision support systems (DSS) provide decision-makers with an interactive environment for analyses of information with various models to help solve unstructured and NP-hard problems. The important aspect of DSS is a technical and technological approach to the design and implementation of the above [...]
3
89%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 102--107
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch konkurencyjnych technologii tworzenia aplikacji internetowych: ASP.NET MVC firmy Microsoft oraz JavaServer Faces (JSF) wspieranej przez Oracle. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności[...]
EN The paper presents the results of comparative analysis of two competing web application technologies: ASP.NET MVC from Microsoft and JavaServer Faces (JSF) supported by Oracle. The research was done by implementing two applications with the same functionality using the same MySQL database. The most [...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z dziedziną dzierżawy oprogramowania. Szczególną uwagę zwrócono na redukcję kosztów mogącą być skutkiem wdrożenia modelu ASP. W dalszej części artykułu omówiono zarys problematyki związanej z bezpieczeństwem danych i umową SLA. a tak/e przedst[...]
EN The general overview about application service providing was presented. Especially a cost reduction as a result of applying ASP model was discussed. Then software security problems were analysed. The main advantages of ASP model were mentioned. Also the key-features, which ASP provider must fu lfil [...]
5
71%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 6 97--101
PL Podczas tworzenia aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na obsługę bazy. Wybór ten ma wpływ zarówno na działanie wdrożonego już programu jak i na przebieg procesu jego wytwarzania. Jednak liczba dostępnych roz[...]
EN During web application development, working with a database and choosing appropriate tool for database managing is extremely important. This choice influences both final application and its development process. However there is a large number of possibilities of choosing the best tool to use in a pr[...]
6
54%
Logistyka
2017 nr 3 2--9
PL W ciągle zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu, jak również ostrej konkurencji, komputerowe systemy wspomagania decyzji stanowią nowy oraz bardzo intensywnie rozwijający się obszar. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to narzędzia przyczyniające się do wzrostu zarządzania organizacji. Trudnoś[...]
EN In still changing, turbulent surroundings as well as the severe competition, computer decision support systems constitute area new and very much intensively developing. Computer decision support systems are tools contributing to the height of ordering the organization. In the decision making it has [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last