Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ANSYS CFX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 140 52-62
EN The article is dedicated to numerical research results of SPbSPU Compressor Department since 1980th obtained in co-operation with German and Polish Technical Universities and independently. The numerical results are compared with experimental data on flow structure and gas dynamic performances. Diff[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 140 169-178
EN In this study numerical simulations of 2D viscous flutter were performed and compared with available experimental results for various mesh densities and flow parameters. Calculations were carried out for the bending oscillations of an Eleventh Standard Configuration cascade. ANSYS CFX code was used [...]
3
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2013 nr 1(11) 98--106
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwości zastosowania komputerowych programów symulacyjnych (CFD) do oceny przepływu powietrza we wnękach podłogowych. Przy zastosowaniu prostych modeli geometrycznych można potwierdzić lub odrzucić proponowane rozwiązanie.
EN Concepts of remedial treatments of historic buildings using ventilated floors, with a few exceptions, are with considerable popularity preferred by the representatives of monument protection. The fact that they require small interventions in the masonry is of great benefit for compliance with the me[...]
4
75%
Archives of Thermodynamics
EN This paper is focused on frost deposition phenomena on elliptical cylinder. The mathematical model is presented for prediction of frost layer parameters. This model is based on heat transfer coefficient distribution on the surface of such elliptical cylinder. The heat transfer coefficient was calcul[...]
5
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2013 Nr 2 68--71
PL W wielu procesach produkcyjnych i technologicznych istnieje potrzeba przetransportowania surowca lub ładunku, który może znajdować się w zawiesinie wodnej. Jedną z takich metod jest wykorzystanie pomp strumienicowych, które dzięki efektowi zwężki Venturiego i występującej różnicy ciśnień umożliwiają[...]
EN Jet pumps are widely used in many industrial applications from food, chemical to energy. The advantageous of jet pumps is possibility of transport hazardous or aggressive liquids or even food and high reliability due to the fact that pumps structure do not include any moving parts. The are two main [...]
6
71%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 323--332
PL Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transformator energetyczny. Z tego powodu ważne jest, aby został on poprawnie zaprojektowany oraz zbudowany, zarówno od strony mechanicznej jak i cieplnej. Obecnie konstruktorzy transformatorów energetycznych korzystają z wielu pr[...]
EN One of the most important elements of the power system is a high voltage power transformer. Due to this reason, it is crucial to properly design and build from mechanical side as well as thermal side. Nowadays designers of power transformers are using from the many programs that allow you to reduce [...]
7
71%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 138--147
EN High voltage transformer is one of the most important elements of the power system. Due to this reason, it is crucial to properly design and build from mechanical side as well as thermal side. Nowadays, designers of power transformers are using from the many programs that allow you to reduce design [...]
8
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 12 1036--1038
PL Przedstawiono proces walidacji modelu obliczeniowego przeznaczonego do wyznaczania współczynnika oporu aerodynamicznego pojazdu MuSHELLka. Walidację przeprowadzono na podstawie badań doświadczalnych wykonanych w tunelu aerodynamicznym.
EN Described is a method to validate numerical model designed to determine the drag coefficient of the vehicle MuSHELLka. The validation procedure followed experimental tests performed in the wind tunnel.
9
63%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 4 215--221
EN The paper deals with possibilities to apply a new developed software support for simulation programme ANSYS CFX. A direct export of heat-transfer coefficients into variables used under edge conditions as well as of physical properties of gas mixtures into material properties during simulation soluti[...]
10
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1286--1289
PL Zaprezentowano zastosowanie obliczeń numerycznych w procesie projektowania pompy wirowej specjalnej (pompy czerpakowej), charakteryzującej się skrajnie niskim wyróżnikiem szybkobieżności i niestandardową budową. Przedstawiono stanowisko, metodykę pomiaru i wyniki badań rzeczywistych. Na ich podstawi[...]
EN It has been presented the use of numerical simulations in the design process of special centrifugal pump (pitot tube pump) characterized by extremely low specific speed and nonstandard design. It has been shown the test rig, measurement methodology and the results of experimental tests. On this basi[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 408-413
PL W pracy omówiono składowe siły aerodynamicznej oraz momenty działające na samochód podczas jazdy. Przedstawiono wybrane aspekty geometrii nadwozia samochodowego i ich wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Scharakteryzowano badania samochodów z użyciem kanału aerodynamicznego. Badania symul[...]
EN The paper discusses the components of the aerodynamic forces and moments acting on the car while driving. Selected aspects of the car body geometry and their impact on safety and comfort are presented. Car tests were characterized using the aerodynamic channel. Simulation studies were performed in [...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 414-420
PL Praca zawiera omówienie oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne oraz skutki jakie niesie ze sobą wykorzystanie samochodów z napędem spalinowym. Zanalizowano silniki z napędem elektrycznym i omówiono ich zalety. Ze względu na ciągle rosnące ceny paliw i energii zaproponowano jako jedną z [...]
EN This work contain an overview of the motorization impact on the natural environment and the effects affords by internal combustion powered cars. The electric motors and a discussion of their advantages were shown. The possibility of using wind turbines equipped with a diffuser with horizontal rotati[...]
13
45%
Archives of Thermodynamics
EN The presence of nanoparticles in heat exchangers ascertained increment in heat transfer. The present work focuses on heat transfer in a longitudinal finned tube heat exchanger. Experimentation is done on longitudinal finned tube heat exchanger with pure water as working fluid and the outcome is comp[...]
14
45%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 134 77-90
EN At part-load operation the flow in the draft tube of Francis turbines develops an unsteady rotating flow pattern, the draft- tube vortex, which causes pressure pulsations. Previous CFD studies have shown that a reliable prediction of the complex vortex structure in a draft tube at part-load operatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last