Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ADO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 8 229--238
PL Proces weryfikacji wiedzy klasycznymi metodami, przy wzrastającej liczbie studentów oraz generalnie niskiej umiejętności przelewania swoich myśli na papier, jest wyjątkowo czasochłonny i w coraz większym stopniu subiektywny. W tej sytuacji uzasadniona jest budowa systemów informatycznych, pozwalając[...]
EN Traditional knowledge verification is exceptionally time consuming and subjective as the number of students increases and, generally, their writing skills are relatively low. This situation justifies construction of the information systems allowing verification of students’ knowledge. Among the inte[...]
2
85%
Studia Informatica : systems and information technology
2006 Vol. 1(7) 293--310
EN In this paper the evolution of technologis of access to databases is presented. For definite systems of databases’ management (databases servers) and technologis of access, there was made an experiment, enabling to estimate the average of time of answering (realizing), definite types of questions- w[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 37 37--40
PL Artkuł opisuje ryzyka prawne wynikające z wykorzystywania platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym oraz metody ich zmniejszenia i eliminacji. W artykule szczególny nacisk położono na aspekty prawne związane z „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
EN The article discusses legal aspects of managing e-learning platforms in schools and universities. The authors focus on legal regulations of personal data protection in e-learning platforms in Poland. In most cases e-learning platforms are managed by network administrators who are not aware of legal [...]
4
80%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 6 97--101
PL Podczas tworzenia aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na obsługę bazy. Wybór ten ma wpływ zarówno na działanie wdrożonego już programu jak i na przebieg procesu jego wytwarzania. Jednak liczba dostępnych roz[...]
EN During web application development, working with a database and choosing appropriate tool for database managing is extremely important. This choice influences both final application and its development process. However there is a large number of possibilities of choosing the best tool to use in a pr[...]
5
71%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W środowisku AutoCAD'a możliwe jest zdefiniowanie połączeń pomiędzy elementami rysunku a bazami danych. Prawidłowe zdefiniowanie relacji przynosi nieocenione korzyści, poszerzając zakres zastosowań środowiska danych. Programowa automatyzacja linkowania nie tylko pozwala na szybkie i bezbłędne genero[...]
EN In AutoCAD it is possible to define links between the drawing elements and databases. A correctly defined relations provide invaluable profits, making the environment application range much wider. A programmed automation not only is quick and faultless, but allows the user to choose the manner of li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last