Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ABS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 175-181
PL W pracy przedstawiono koncepcję stanowiska symulacyjnego pracującego w trybie online do badania urządzeń przeciwblikujących ABS i przeciwpoślizgowych ASR. Realizację tej koncepcji zaprezentowano w zastosowaniu do pneumatycznychukładów uruchamiania hamulców samochodów ciężarowycj i autobusów. Omówion[...]
EN The paper presents the concept of simulation test for investigations of ABS and ASR. The technical realisation of this idea is presented in application to pneumatic braking systems for heavy trucks and buses. The method for programming operations of the test rig is discussed and the exemplary result[...]
2
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono metodę badania urządzeń ABS/ASR dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców, opartą na testach na specjalnie skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Opisane badania stanowiskowe umożliwiają wykonanie szeregu prób hamowania i rozpędzania zarówno w zróżnicowanych[...]
EN The paper presents the new method of investigations of ABS and ASR devices, dedicated for vehicles equipped with pneumatic braking systems. This method is based on the series of tests carried on the specially designed hybrid test rig. Described investigations allow to perform series of braking and a[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 3 4962--4969
PL Typowy układ ABS zbudowany jest z podzespołów kontrolujących prędkość obrotową kół, zaworów redukujących ciśnienie oraz elektronicznej jednostki sterującej. Koncepcja projektu systemu ABS w samolocie składa się z trzech oddzielnie rozważanych zagadnień: projektu mechanicznego, projektu elektroniczne[...]
EN A typical ABS system is composed of wheel speed transducers, hydraulic valves and electronic control unit (ECU). The conceptual design is considered in three aspects: mechanical, electronic/electrical and software. Mechanical design refers to the relationships between newly designed parts and existi[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 222--224
PL W artykule przedstawiono przypadki celowej ingerencji w układ ABS pojazdu osobowego oraz w układy tachografów analogowych i cyfrowych. Niewykrycie takiej ingerencji podczas badań rzeczoznawczych może skutkować błędami we wnioskach postawionych w późniejszej opinii biegłego.
EN The article presents examples of intentional intervention to an ABS system mounted in a vehicle, as well as intervention to analogue and digital tachographs. If case such an intervention is not detected during expert’s study, it may result in inaccurate conclusions in the analysis.
5
75%
Logistyka
2015 nr 4 3932--3940, CD2
PL W artykule przedstawiono problematykę diagnozowania hamulcowego układu przeciwblokującego ABS, jako systemu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo czynne w pojazdach samochodowych. Stosowane powszechnie metody diagnostyczne, zwłaszcza podczas badań okresowych w stacji kontroli pojazdów, ograniczają się [...]
EN The article presents the problem of diagnosing ABS anti-lock braking system, as a system responsible for active safety in vehicles. Commonly used diagnostic methods, especially during the periodic inspection of vehicle inspection stations are limited to measuring the braking force. However, this sys[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 154--157
PL Przeprowadzono szereg prób ekstremalnego hamowania samochodu osobowego ze sprawnym i uszkodzonym układem hamulcowym oraz z działającym i niedziałającym układem ABS. Próby przeprowadzono przy prostoliniowym torze jazdy na płycie poślizgowej Autodromu Pomorze. W artykule przedstawiono wyniki osiągnięt[...]
EN A number of attempts of extreme braking was performed using cars with an efficient and damaged brakes and with a functional and not functional ABS. Trials were carried out on the driving track at Autodrom Pomorze. The article shows the results of the achieved values of an average full deceleration.
7
75%
Elastomery
PL System przeciwdziałający blokowaniu kół samochodu (ABS) ma za zadanie zwiększenie skuteczności hamowania, jednocześnie nie pozbawiając kierowcy możliwości kierowania pojazdem. Do badań wykorzystano dwa modele samochodów wyposażonych w system ABS, tj. Daewoo Lanos i Ford Escort oraz różne ogumienie. [...]
EN The system counteracting a car tyres, blocking ABS) is to increase stopping efficiency simultaneously without depriving a driver ability to drive a vehicle. The cars of two types: Daewoo Lanos and Ford Escort equipped with ABS as well as various tyres have been used for this test. The road tests wer[...]
8
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono badania wybranych właściwości fizycznych ABS z dodatkiem pigmentu. W celach porównawczych badaniom poddano również ABS bez środka barwiącego. Do badań wykorzystano ABS o nazwie handlowej TERLURAN GP 35 NATUR przeznaczony do wtryskiwania oraz środki barwiące w postaci "master ba[...]
EN The paper presents a study of selected physical properties of ABS with the addition of pigment. Tests were also studied for ABS with no coloring agent. For research were used: injection molding grade ABS trade name Terluran GP 35 NATUR and coloring agents in the form of master batch based on two pol[...]
9
71%
Journal of KONES
EN The paper shall present results of simulation research studies performed using a simulation model of a vehicle in which ABS and EBS system were taken into consideration as well as hydropneumatic suspension. A decision was made to conduct the simulation studies following three tests: circumferential [...]
10
71%
Logistyka
PL Z punktu widzenia bezpieczeństwa czynnego, jednym z najistotniejszych czynników jest sprawność działania układu hamulcowego. W celu określenia wpływu niesprawności jakie mogą wystąpić w układzie hamulcowym na skuteczność jego działania, w warunkach współpracy z układami przeciwdziałającymi blokowani[...]
EN No-failure vehicle braking system operation has fundamental meaning on car safety. Most cars have some form of Anti-lock Braking System (ABS) which prevents the wheels from locking up while braking. The main goal of doing research was estimation of brake system malfunctions influence on braking effi[...]
11
71%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 1 21-34
PL Praca przedstawia wpływ działania dodatkowych urządzeń sterujących układem hamulcowym na dynamikę pojazdu. Omówiono w sposób opisowy zasadę działania poszczególnych urządzeń, ich funkcjonalność, a także zakres wykorzystania w procesie ruchu.
EN The paper presents the influence of the operation of special, additional devices controlling the braking system upon the dynamics of vehicle. The principles of their work, functionality of these deices and the range of possible utility in the process of vehicle motion are discussed in the general fo[...]
12
71%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, zwrócono uwagę na dodatki opóźniające palenie i inne dodatki. zwłaszcza zawierające metale ciężkie. Przedyskutowano operacje związane z zagospodarowaniem odpadów WEEE. ze szczególnym uwzględ[...]
EN Nowadays electrical and electronic (E&E) sector is highly innovative one and this is in part due to the fact that it is based on use of plastics. Thanks to their multipurpose characteristics which are perfectly suited to today's techniques, plastics are an ideal resource to produce highly functionin[...]
13
71%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The presented article deals with analyses and testing appropriate parameters for the production of components manufactured with rapid prototyping technology – Easy- 3DMaker printer. The quality of the printed component with a specific shape is analyzed. The analyzed materials are ABS Printplus and P[...]
14
71%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 219--226
PL W artykule przedstawiono najbardziej znane systemy bezpieczeństwa czynnego stosowane w pojazdach samochodowych. Zaprezentowano antypoślizgowy system ASR współdziałający z systemem przeciwblokującym ABS. Przedstawiono jego budowę oraz wyniki przykładowych badań diagnostycznych przeprowadzonych w waru[...]
EN This paper presents the most famous active safety systems used in motor vehicles. Presented slip ASR system coexists with ABS anti-lock system. Its construction are presented and the results of diagnostic tests performed exemplary in the workshop and the road.
15
63%
Logistyka
PL W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego mimo stosowania w samochodach osobowych systemu ABS dochodzi do tak wielu wypadków drogowych z ich udziałem, w szczególności wypadków z powodu najechania na pieszego? Główną przyczyną zdaje się być nieświadomość kierowców w zakresie ograniczeń ja[...]
EN In the paper there is an attempt to answer the question: why in spite of using in cars ABS system, its participate in so many accidents, especially with pedestrians? The major cause is probably car driver's mindfulness and knowledge about Anti Block System restrictions. On the ground, made on Car Dr[...]
16
63%
Polimery
2012 T. 57, nr 10 705-713
PL Odpady terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) oraz mieszaninę odpadów (PPE), zawierającą 48,6 % poliamidu (PA), 27,2 % polipropylenu (PP), 10,6 % kopolimeru etylen-octan winylu (EVA) i 11,9 % napełniacza naturalnego, modyfikowano na drodze reaktywnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki dwuś[...]
EN Modification of waste of acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer (ABS) or waste mixture containing 48.6 % of polyamide (PA), 27.2 % of polypropylene (PP), 10.6 % of ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) and 11.9 % of a natural filler was carried out by reactive extrusion in twin-screw corotating[...]
17
63%
Diagnostyka
PL W referacie przedstawiono konstrukcję stanowiska bębnowego z masami wirującymi do badań hamulców samochodów osobowych oraz zasadę kontroli układów przeciwblokujących ABS na tym stanowisku. Przedstawiono wyniki badań na stanowisku bębnowym oraz podstawowe kryteria oceny sprawności działania układu AB[...]
EN The paper presents the construction of the fast rotation drum stand with flywheels and principle of experimental investigation of antilock braking systems carried out on that stand. The results of investi-gation were presented. Qualitative criteria of diagnostic assessment of ABS operation were pre-[...]
18
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Właściwości wyrobów z materiałów polimerowych zależą w znacznym stopniu od typu komponentów, warunków przetwórstwa, a także od procesów starzenia polimerów. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych i termicznych akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) z dodatkiem barwnika. Metodą D[...]
EN The properties of product of the polymer materials depend significantly on the type of the components, conditions of the processing and also on the process of polymer ageing. In this work, investigation results for acrylonitrile- butadiene-styrene (ABS) with the 2% of dye addiction have been present[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 13-42
PL W referacie przedstawiono zasadę kontroli układów przeciwblokującychABSna stanowisku bębnowym, matematyczny model hamowania na stanowisku oraz kryteria oceny działania układów ABS w warunkach stanowiskowych.
EN The paper presents the results of simulation and experimental investigation of antilock braking systems carried out on the fast rotating drum stand with flywheels. The model of the system: vehicle-drum stand was presented. The influence of car suspension and tyre parameters on the vehicle vibrations[...]
20
63%
Mechanik
PL Artykuł przedstawia wyniki badań wytrzymałościowych, których celem było ustalenie wpływu kąta ułożenia warstw na wytrzymałość elementów. Przeprowadzono próbę trójpunktowego zginania na seriach próbek różniących się kątem ułożenia warstw składowych elementu.
EN The paper describes the results of a strength tests. The main goal of the reserches was to determine the impact of the fiber layers angle on the tested element strenght. The three-point bending test was performed for the sample series with the different fiber layer angle.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last