Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  A1 motorway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 10 539-542
PL Omówiono rozwiązania zaprojektowanych w Transprojekcie Gdańskim obiektów mostowych zrealizowanych na odcinku autostrady A1 od Gdańska do Grudziądza. Są to mosty, wiadukty, estakady, przejazdy gospodarcze i przejścia dla zwierząt.
EN Eighty four bridge objects were built within 89.45 km long section of motorway. Sixty three of them were designed in Transprojekt Gdańsk. Five motorway viaducts over valleys are the largest objects. Twenty eight objects were built as road viaducts over motorway and thirty objects, which are viaducts[...]
2
100%
Mosty
2012 nr 1 38--39
PL W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie kolumn wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro wet Deep Soil Mixing (DSM). Autor omawia proces wdrażania oraz liczne zalety wynikające z zastosowania tej technologii na obiektach inżynierskich autostrady A1.
3
84%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 4 217-221
PL Omawiany odcinek autostrady A1 jest częściowo położony w obszarze deformacji górniczych, zarówno ciągłych, jak i nieciągłych, związanych z dawną płytką eksploatacją. W podłożu występują warstwy gruntów antropogennych, uskoki górnicze i płytko położone podłoże skaliste. W tych trudnych warunkach zapr[...]
EN The described section of A1 Motorway is now in the final stage of construction. The design conditions are diversified. A part of the section is situated in the area of mining exploitation influence causing continuous deformation of terrain and discontinuous one, due to historical shallow exploitatio[...]
4
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 6 74-75
PL W ostatnich latach ruszyła rozbudowa sieci dróg naszego kraju, m.in. rozpoczęto budowę wielu kolejnych odcinków autostrad A1 i A4. Przebieg tras zależy od ukształtowania terenu, który wymusza wykonanie nasypów i wykopów na długości drogi. Z powodu ograniczonej szerokości pasa drogowego wykorzystywan[...]
5
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 4 24--31
PL W artykule porównano wykonaną prognozę wpływów deformacji na potrzeby Planu Ruchu JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia na lata 2010÷2012, w rejonie autostrady A-1 na odcinku przebiegającym wzdłuż obszaru górniczego „Szeroka I” Ruchu „Borynia”, w opartą na o obserwacjach geodezyjnych na linia[...]
EN This paper presents a comparison of the forecast of deformation influence on the JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" mine Borynia Site for the period 2010-2012, with the monitoring in the A-1 region along the mining area of Borynia Site - "Szeroka I". It is important to conduct an integrated monitoring [...]
6
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 5 36--37
PL Odcinek autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna (w tym odcinek od węzła Łódź Północ do węzła Łódź Południe) stanowi kontynuację strategicznej trasy, która przez Katowice, Łódź i Gdańsk połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem. 40-kilometrowy odcinek został przekazany do ruchu 1 lipca 2016[...]
EN The section of the A1 motorway from Stryków to Tuszyn (including the section from the Łódź Północ interchange to the Łódź Południe interchange) is a continuation of the strategic route passing through Katowice, Łódź and Gdańsk to connect the south of Poland (and Europe) with the Polish coast. The 40[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 4 72--73
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 121--126, CD
PL W artykule omówiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A1, na jej odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiane dane dotyczą lat 2016-2017. Obecnie w Polsce autostrady charakteryzują się największymi wartościami ciężkości wypadków drogowych z wsz[...]
EN The article discusses the state of road traffic safety on the A1 motorway, on its section passing the territory of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The presented data concerns the years 2016-2017. As it is evidenced by statistical data prepared by Police, motorways are characterized by the highe[...]
9
67%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 56-60
PL Artykuł prezentuje kilka przykładów realizacji obiektów mostowych z zastosowaniem rusztowań podporowych i deskowań PERI. Wybrano projekty skomplikowane pod względem ograniczeń technologicznych lub terenowych. Opis zawiera warunki uwzględnione podczas kształtowania konstrukcji rusztowań i związanych [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last