Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  5S method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 2 16-17
2
75%
Production Engineering Archives
EN The aim of the study was to identify the problems and improve the production of cement in a ball mill in terms of technology and management associated with the use of known methods and techniques to improve quality. A detailed analysis helped to explain the process which affects the efficiency of gr[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 127--137
EN The paper contains proposals of improvement concerning implementation of the 5S method. For that purpose there were used some selected techniques of manufacturing management: team work as well as the cause and effect Ishikawa diagram. The analysis of a pilot implementation was done in one of compani[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 59 191-205
PL Artykuł ma na celu przedstawienie wykorzystywania nowoczesnych instrumentów zarządzania jakością w przetwórczym przedsiębiorstwie branżowym. Szczególną uwagę zwrócono na techniki nietypowe, stworzone na wewnętrzne potrzeby firmy, które, w dobie rosnącej konkurencyjności, stanowią swego rodzaju odpow[...]
EN Applications of modern quality management instruments in an automotive enterprise were described. In particular, selection of techniques created by the enterprise for internal purposes were presented as well as chosen examples of their application were cited.
5
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2009 z. 45 19-40
PL W artykule przedstawiono etapy wdrożenia narzędzia 5S jako pierwszy krok w budowaniu efektywnego i nowoczesnego procesu produkcji. Przedstawiono definicją i cele wdrożenia systemu produkcji odchudzonej. Przytoczono również rozwinięcie teorii 6S. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań pokazują prz[...]
EN The article introduces definition and purpose of implementation of Lean Production. Author presents methodology of implementation of 5S tool as a first step to create value, modern and effective production process. Later development of 5S theory to 6S is brought. A research work result shows practic[...]
6
63%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 11--14
EN The paper presents a lean management approach to the production system organisation. The scope of the presented work includes problems considered with both production engineering and workflow management in the context of non-time added task. Themain applied tools is the 5S method of work scene order[...]
7
63%
Production Engineering Archives
EN A continuous technological progress forces an improvement of the production process. The article describes the sole beginning of changes in the process of tires retreading on the 5S management method with regard to health and safety standards. The authors point out that the process of the production[...]
8
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 2 (4) 180--191
PL Wprowadzanie innowacji organizacyjnych jest istotnym działaniem wpływającym na efektywność funkcjonowania organizacji. W niniejszej publikacji zaprezentowano jedną z metod lean management – metodę mapowania strumienia wartości. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono najważniejsze założenia[...]
EN Organizational innovation is an important activity affecting the productivity of the organization. This paper presents a method of lean management – the method of value stream mapping. On the basis of the literature we shows the main features of the method. For example, a sample of industrial compan[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych
2015 Nr 4 33--46
PL W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję, której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i głów[...]
EN The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also presented the influence of [...]
10
45%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszej pracy przedstawiono istotę Lean Manufacturing (LM). LM, czyli odchudzona produkcja, to filozofia zarządzania polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy niedodające wartości do produktu lub usług[...]
EN This report presents Lean Manufacturing (LM). LM is the management philosophy based on continuous eliminating of a waste in a company. The waste means a work, investments and processes that do not add a value to products from the customer angle. The article presents the chosen tools ofLM. These tool[...]
11
45%
Świat Obrabiarek
PL "5-S" to ruch, który mimo swojej niepozornej nazwy jest kluczem do sukcesu w poprawie produktywności. W praktyce oznacza "dbałość o porządek, skrzętne gospodarowanie". 5-S jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania. Reprezentuje podstawowe działania na rzecz ulepszenia pracy, zapewn[...]
12
45%
Logistyka
PL W niniejszym artykule zaproponowano praktyczne wykorzystanie metod, technik i narzędzi projakościowych do doskonalenia bezpieczeństwa pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Głównym celem opracowania jest zaproponowanie rozwiązań dotyczących organizacji pracy zwiększających wydajność oraz bez[...]
EN In the following paper practical application of pro quality methods, techniques and tools was suggested for improvement of safety of work of a forklift operator. The main goal was identification of solutions referring to work organization striving for increased efficiency and safety of work at the w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last