Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2008 Vol. 19 33-41
PL W artykule przedstawiono równania konstytutywne materiałów lepkosprężystych poddanych obciążeniom złożonym. Użyto standardowego modelu reologicznego i rozpatrzono jego uogólnienie na przestrzeń trójwymiarową. W przypadku nagłego przyłożenia obciążeń i większych prędkości deformacji uwzględniono chwi[...]
EN This paper presents constitutive equations of viscoelastic materials subjected to complex loading conditions. The standard rheological model is used and its 3-D generalization is considered. In the case of sudden application of loads and higher strain rates the momentary modulus of elasticity in ten[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 47-54
EN The article presents the concept of using interoperable software in integrating diagnostic data with a 3D model of a power plant boiler. Concepts of interpolation were described and conclusions were drawn. Benefits obtained from using specialized software as well as possibilities of using described [...]
3
100%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 179--190
EN The article presents new conception of 3D model of human bronchial tubes, which represents bronchial tubes extracted from CT images of the chest. The new algorithm which generates new model is an extension of the algorithm (basic algorithm) proposed by Hiroko Kitaoka, Ryuji Takaki and Bela Suki. The[...]
4
100%
Hydroacoustics
2015 Vol. 18 95-102
EN Existing methods for visualizing underwater objects in three dimensions are usually based on displaying the imaged objects either as unorganised point sets or in the form of edges connecting the points in a trivial way. To allow the researcher to recognise more details and characteristic features of[...]
5
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN The aim of this work was to create a 3D model of underground workings of fragment coal mine KWK “Knurów-Szczygłowice” Ruch “Knurów” for 550 m and 650 m level. The 3D model has been developed on basis of the digital, two-dimensional mining map (Maciaszek et a l. 2010). Initially, completeness of min[...]
6
100%
Mechanik
2005 R. 78, nr 11 956--957
PL Przedstawiono złożoną geometrię MCAD obrotowej suszarni materiałów sypkich wykonaną w celu przygotowania danych wejściowych do analiz MES układu. Jest to efekt współpracy Zakładu Mechaniki Ogólnej Wojskowej Akademii Technicznej, Koła Naukowego Solid Edge Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z [...]
7
100%
Oceanologia
2013 No. 55 (3) 519--541
EN The paper describes the hydrodynamic part of the coupled ice-ocean model that also includes the ecosystem predictive model. The Baltic Sea model is based on the Community Earth System Model (CESM from NCAR – National Centre for Atmospheric Research). CESM was adopted for the Baltic Sea as a coupled [...]
8
100%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2019 no. 4 243--250
EN A number of software products that provide the possibility of 3D modelling are analysed. As a result of the analysis, the advantages and disadvantages of each of those were identified and the optimum product for research implementation was selected. Also, a 3D model of the large-scale topographical [...]
9
100%
Opto - Electronics Review
EN In this paper, an accurate 3D model analysis of a circular feature is built with error compensation for robot vision. We propose an efficient method of fitting ellipses to data points by minimizing the algebraic distance subject to the constraint that a conic should be an ellipse and solving the ell[...]
10
88%
Polish Maritime Research
2015 S 1 26--29
EN For the study of the effect of 2D and 3D mathematical model in salinity simulation, with Liuheng island strong brine discharge of seawater desalination project as an example, using 2D and 3D salinity mathematical models of Liuheng island to simulate coastal hydrodynamic environment and salinity dist[...]
11
88%
Landform Analysis
2009 Vol. 10 44-49
EN The contribution deals with scientific interpretation of visual characteristics of the landscape, which was not very discussed theme until today. Our study concerns the landscape of the High Tatra Mountains. Emphasis is put on anthropogenically influenced settlement areas, with markedly displayed ob[...]
12
88%
Journal of Machine Engineering
EN The machining of non-conducting materials is very difficult due to its brittleness and hardness properties. The electrochemical discharge machining (ECDM) process is the hybrid non-traditional manufacturing technology because it is combined with two processes namely electro-chemical machining (ECM) [...]
13
88%
Journal of Machine Engineering
EN This paper presents two triaxial finite element (FE) models: a “full model” and a “quarter model”, representing the contact between the specimen’s rough surface and the ideally smooth and flat surface of the punch. Models have a contact zone that represents the topography of the real surface and has[...]
14
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 123--128
EN The article contains an explanation of the perpetual movement concept and description of practical solution which is based on the idea of motion that continues indefinitely without any external source of energy. There was also described, how NX 7.5 program was used in order to prepare 3D models of s[...]
15
75%
Roczniki Geomatyki
2003 T. 1, z. 1 176-177
PL W niniejszym krótkim artykule przedstawia się technologię skanowania laserowego, demonstrowaną za pomocą skanera CYRAX 3D oraz oprogramowania CYCLONE. Do typowych zastosowań należy inwentaryzacja obiektów przemysłowych oraz rejestracja stanu architektonicznych obiektów zabytkowych. Uzupełnieniem art[...]
EN This short paper presents laser scanning technology demonstrated by means of a CYRAX 3D scanner with CYCLONE software. Typical applications include inventory of industrial entities and registration of architectural monumental objects. The paper is supplemented with CD with extensive materials on the[...]
16
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 9--14
EN The aim of the project was to create a 3D model based on a real gear which has been damaged. The model could be availed to further process of reconstruction. The program used in the project was Solid Edge and its Gear Module.
17
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--4
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metod filtracji obrazów cyfrowych w celu podwyższenia rozdzielczości modelu 3D uzyskanego na podstawie naziemnych zdjęć cyfrowych. Zastosowanie metod cyfrowych filtracji jest przydatne w budowie cyfrowego modelu 3D w aplikacjach bliskiego zasięgu, szcze[...]
18
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Podwozia lotnicze ze względu na złożoność konstrukcji, zmienność warunków pracy, różnorodność zjawisk towarzyszących ich eksploatacji i jednocześnie występowanie ekstremalnych obciążeń, badane są najczęściej na modelach uproszczonych. W pracy zaproponowano model odkształcalny 3D kompletnego układu p[...]
EN Results gained from the simulation have proved how effective the 3D numerical model is and how many problems can be solved in the course of only one numerical run, e.g. the geometric and material non-linearities, the question of contact between mating components, investigation into kinematics of the[...]
19
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 138-138
PL Przedstawiono modelowanie i tworzenie animacji testera T-11 wykorzystywanego do badań tribologicznych w programie Solid Edge vl9 wspomagającym komputerowe projektowanie. Zaprezentowano także badania rozkładu naprężeń w węzłach tribologicznych przy wykorzystaniu MES.
EN The paper contains the modeling and animation of T-11 Tester used for tribological researches in Solid Edge vl9 - computer aided design system. It also presents stress analysis of tribological couple using FEM.
20
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 2 136-137
PL Inżynieria odwrotna jest najczęściej stosowana wtedy, gdy zachodzi potrzeba stworzenia modelu komputerowego obiektu fizycznego i zwykle sprowadza się do digitalizacji jego powierzchni zewnętrznej. Istnieje wiele metod umożliwiających realizację tego typu zadań, jednak każda z nich ma swoje ogranicze[...]
EN Reverse engineering (RE) is the process of capturing geometry of existing physical objects in order to create their computer models. There are different methods used to capture geometric data, but sometimes the characteristics of an object rule out some of them. The paper presents a short descriptio[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last