Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D laser scanning technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 697-704
PL Jaskinia Niedźwiedzia, odkryta w 1966 roku, jest najdłuższą i jedną z najpiękniejszych jaskiń w Sudetach. Przez ponad 40 lat eksploracji i badań nie została ona w całości poznana. Niniejsza praca przedstawia opis pomiarów geodezyjnych i innych prac wykonanych w Jaskini Niedźwiedziej. Pomiary rozpocz[...]
EN The Bear Cave, discovered in 1966, is the longest and one of the most beautiful caves in the Sudety Mountains. For over 40 years of exploration and measurements its whole structure has not been entirely exposed. This paper presents the description of the geodetic measurements and other works conduct[...]
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 679-688
PL Szkoła Policji w Pile, wraz z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej, oraz Leica Geosystems Polska, przeprowadziła badania możliwości zastosowania skanowania 3D w dokumentacji i analizie miejsc zdarzeń kryminalnych. Głównym celem było porównanie wyników uzyskanych metodą [...]
EN Police School in Piła together with the Laboratory Scanning and Modelling 3D of the Wrocław University of Technology and Leica Geosystems attempted to diagnose possibilities of using the 3D scanning in the crime scene inspection and its documentation. The main aim was to compare the results of the 3[...]
3
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 689-695
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zach[...]
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact sta[...]
4
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 659-669
PL Dokładne dane geometryczne to najistotniejsza kwestia w dziedzinie oceny bezpieczeństwa i ochrony historycznych konstrukcji. Fotogrametrię od lat wykorzystuje się z sukcesem do dokumentowania historycznych budowli. Dzięki postępowi technologii komputerowej w ostatnich latach możliwe jest two- rzenie[...]
EN Accurate geometric data is the most important issue in the filed of safety evaluation and preservation of historical structures. Photogrammetry is successfully used to document historic buildings since many years. By the recent developments in the field of computer technology it is possible to creat[...]
5
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 32 82-88
PL Artykuł dotyczy szeroko rozumianych zastosowań naziemnego skanowania laserowego (TLS) w dokumentacji i konserwacji zabytków architektury. Omówiono miejsce technologii TLS wśród innych technik pomiarowych z uwzględnieniem gęstości próbkowania, wielkości mierzonych obiektów i oczekiwanych dokładności.[...]
EN The paper deals with broad fi eld of terrestrial 3D laser scanning (TLS) data application in documentation and conservation of architectural heritage. Position of TLS among other surveying technologies is shown in respect for density of information, size of surveyed objects and expected accuracy. Di[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last