Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywotność kopalń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów opera[...]
EN Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and i[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
2017 R. 68, nr 7-8 353--361
PL Artykuł przedstawia opis realizowanych oraz projektowanych działań zmierzających do wydłużenia żywotności kopalni ,,Pniówek", przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu i rentowności produkcji. Podejmowane działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK ,,Pniówek" poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospoda[...]
EN The article presents a description of implemented and planned actions focused on extending the life span of the ,,Pniówek" mine, while maintaining the level and profitability of the production. The actions being undertaken are aimed at the expansion of ,,Pniówek" mine by opening up and industrial ma[...]
3
84%
Polityka Energetyczna
PL W związku z akcesją Polski do UE polskie górnictwo węgla kamiennego musiało dostosować swoje plany restrukturyzacyjne tego sektora do wymagań unijnych. W programie restrukturyzacji na lata 2004-2006 określono, które kopalnie będą nadal funkcjonować, które zostaną połączone, a które zamknięte. W zwią[...]
EN On account of Polish accession to European Union Polish coal mining industry had to adjust its restructuring plans to meet EU standards. The restructuring program for years 2004-2006 determined which coal mines would still work, which would be joined and which would be closed. Due to this program th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last