Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żuchwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 6 403--406
PL Kość żuchwy jest jedną z najczęściej łamanych kości ludzkiego organizmu, a w obrębie twarzoczaszki co trzecie złamanie dotyczy właśnie tej kości. Jej wyeksponowanie i brak naturalnych osłon sprawia, że w momencie urazu twarzoczaszki to właśnie żuchwa stanowi pierwszą linię obrony, która kumuluje du[...]
2
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Distraction Osteogenesis (DO) is a surgical technique used to reconstruct bone defects. The evolution of forces acting during DO is known to be strongly influencing the clinical issue of the treatment. The aim of this study was to determine experimentally the timedependent forces imposed on bone reg[...]
3
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Application of the holographic interferometry and speckle photography in the primary stability determination of a mandible undergoing the bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) is described. Measurements were carried out on Synbone models of human mandibles representing three different techniques[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 371-376
EN A satisfactory finite element analysis model of the human mandibular and dentition system besides the detailed 3D geometry and static elastic properties should also consider time-dependent mechanical properties of different components of the jaw bone. Compact bone tissue plays the major role in this[...]
5
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents experimental and numerical analyses of two cases of mandibular corpus fractures cured by means of miniplate implantation. In the laboratory tests, strain gauges and electronic speckle pattern interferometry methods were used, while in the numerical simulations finite element analy[...]
6
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 67--72
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy MES modelu żuchwy wraz z wszczepionym implantem stomatologicznym. Przeprowadzona analiza miała na celu zbadanie interakcji pomiędzy tkanką kostną żuchwy a wszczepem śródkostnym poprzez określenie rozkładu naprężeń w żuchwie i implancie, odkształceń oraz przemi[...]
EN Finite Element Analysis was performed in ANSYS Workbench 12.1 for model of mandible with dental implant. It allowed to define stress distribution in bone and components of dental implant according to the way in which the bone was modeled. Other examined parameters were directional strain and equival[...]
7
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 121--126
PL Praca dotyczy analizy stanu odkształcenia żuchwy w przypadku zespolenia złamania kąta z wykorzystaniem pojedynczych minipłytek, tzw. techniką Champy’ego. Zastosowano model żuchwy wykonany z żywicy epoksydowej z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi. W badaniach eksperymentalnych wyznaczono wartośc[...]
EN The thesis consists of an analysis of the state of strain of the mandible for the angle osteosynthesis using a single miniplate by Champy technique were done. Examination performed the state of strain on the mandible model made of epoxy resin using the method with strain gauges. In the experimental [...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The objective was to assess the reliability level of mini-plate fixation used in fracture mandibles in order to evaluate the structure stability in both convalescence and healing periods. Methods: In the convalescence period, the failure scenario is measured by the relative displacement between two [...]
9
75%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Oprócz tradycyjnych metod badawczych, do których należą próby laboratoryjne na obiektach rzeczywistych, znaczącą rolę w analizie struktur biologicznych odgrywa metoda elementów skończonych. Ważnym aspektem każdej analizy jest prawidłowe odtworzenie warunków pracy rozważanego układu. Ze względu na du[...]
EN Research of biological structures such as bones are important part of concern of nowadays engineering. Finite element method is commonly utilized tool in such analyses, alongside traditional laboratory tests. Increasingly frequent utilization of numerical methods results from the accuracy of their r[...]
10
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents an analysis of the distribution of dislocations in the case of fixation of a mandible low subcondylar fracture. Three types of elements have been used for fixation: NiTi shape-memory staples, miniaturized titanium plates and the Synthes compression plate, also called the Synthes z[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 197-202
EN The proper osteointegration between transplant and mandibular bones in method of autogenous bone graft, among others, depends on a size of the removed bone part in the mandible as well as on a type of the free bone graft used for reconstruction. In the paper three different types of grafting bone ma[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 405-410
EN Stainless steels are the most common metallic biomaterial, used mainly as implants, for example in maxillo-facial surgery. In the work the corrosion resistance of implants, made of Cr-Ni-Mo steels, with the passive-carbon layer was tested. This has been investigated in laboratory test under simulate[...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiona została analiza numeryczna metodą elementów skończonych dwóch modeli żuchwy: ze zgryzem prawidłowym oraz prognacyjnym. Modele trójwymiarowe stworzono z wykorzystaniem zdjęć tomografii komputerowej oraz oprogramowania Mimics. Wyznaczono kąty zwarciowe pomiędzy zębami antagonisty[...]
EN The study presented numerical analysis using finite element method of two mandible models: with proper occlusion and with prognathism. Three-dimensional models were created using computed tomography images and Mimics software. Occlusal angles between antagonistic teeth were evaluated. Stress in the [...]
14
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 119--124
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej dla żuchwy w typowych sytuacjach, w których dochodzi do jej uszkodzenia. Rozpatrzono dwa przypadki - uraz kontaktowy oraz wypadkowy - dla czołowego, dolnego oraz bocznego kierunku działania siły. Rozważano również wpływ zmiany utwierdzenia. Otrzym[...]
EN This paper presents the analysis results carried out for the most frequent cases of jaw fracture. Two cases were considered: contact trauma and traffic accident injury, for various force directions: the front, bottom and side. The impact of fix change was also analyzed. The resulting values of the s[...]
15
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Praca przedstawia badania nad stworzeniem zautomatyzowanej procedury umożliwiającej projektowanie i wytwarzanie modeli medycznych żuchwy. Pierwszy etap badań przyjętej procedury, polegał na zebraniu danych pomiarowych oraz odtworzeniu geometrii modelu żuchwy z danych Digital Imaging and Communicatio[...]
EN This paper presents results of the research focused on creation of an automated procedure that allows the design and manufacture medical models of the mandible. In the first stage of this study DICOM data was collected and reconstructed geometry of the mandible. In second stage of this process used [...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1174--1177
PL W artykule określono wpływ zmiany grubości warstwy wydruku na dokładność odwzorowania geometrii części żuchwy. Model odniesienia otrzymano z danych DICOM, uzyskanych z pomiaru na tomografie stożkowym (CBCT). Proces wydruku przeprowadzono na drukarce Fortus 360 mc. Modele fizyczne części żuchwy, wyko[...]
EN The article describes the effect of changes layer thickness on the accuracy of manufacturing geometry of the mandible. Reference model obtained from the DICOM data from the measurement of the cone-beam tomography (CBCT). The manufacturing process was carried out on a Fortus 360 mc printer [2]. Physi[...]
17
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2005 Vol. 9 225--231
EN The paper presents the results of the experiments in using the active appearance models (AAM) to finding landmarks in the x-ray images of skull (especially of mandible). The landmark pointing is time-consuming in orthodontic analysis. It is useful to initially point the landmarks automatically, to h[...]
18
63%
Mechanik
PL Proces badawczy został przeprowadzony na 4 pacjentach. Wydruki modeli odcinków żuchwy, wykonano na drukarce Fortus 360 mc. Pomiar geometrii modeli, przeprowadzono na systemie optycznym Atos II Triple Scan. Proces weryfikacji dokładności i precyzji wykonania modeli, przeprowadzono na oprogramowaniu F[...]
EN Proces badawczy został przeprowadzony na 4 pacjentach. Wydruki modeli odcinków żuchwy, wykonano na drukarce Fortus 360 mc. Pomiar geometrii modeli, przeprowadzono na systemie optycznym Atos II Triple Scan. Proces weryfikacji dokładności i precyzji wykonania modeli, przeprowadzono na oprogramowaniu F[...]
19
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2016 z. 10 25--30
PL W pracy przedstawiona została analiza MES zrekonstruowanej żuchwy wraz z wprowadzonymi implantami stomatologicznymi. Ocena najbardziej korzystnych warunków do powstania prawidłowego zrostu kostnego odbywała się poprzez porównanie otrzymanych wartości intensywności odkształcenia na granicy pomiędzy k[...]
EN The aim of work was FEM analysis the case of mandibular reconstruction with use dental implants. The evaluation of bone union process was performed as a comparison of the strain intensity value on the border mandibular – autogenous graft with limit values that are included the hypothesis of a mechan[...]
20
63%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 11 10--12
PL W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części żuchwy przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji geometrii żuchwy przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny eta[...]
EN The article presents analysis of the accuracy of a mandibular body part defect manufactured using the additive MEM technology. The first stage of research presents the reconstruction process of mandible geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last