Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródło światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Przyglądając się współczesnym trendom architektury wnętrz, nie sposób pominąć oświetlenia. Już sam dynamiczny rozwój technik świetlnych świadczy o ogromnej wadze jaką przywiązuje się do ich walorów funkcjonalnych i ergonomicznych. Tak więc nowoczesne źródła światła są nie tylko energooszczędne ale r[...]
2
100%
Elektroinstalator
2018 nr 1 12--17
PL Od wynalezienia pierwszych elektrycznych źródeł światła minęło ponad sto lat. W tym czasie ich efektywność energetyczna uległa zasadniczej zmianie. Skok jakościowy miał miejsce w II połowie XX wieku. Skuteczność świetlna źródeł światła wzrosła wówczas od kilku (żarówki standardowe) do kilkudziesięci[...]
3
100%
Elektroinstalator
2018 nr 1 22--24
PL Rachunki za energię elektryczną to dość istotny wydatek w każdym gospodarstwie domowym. W okresie jesienno-zimowym wartość tych rachunków jeszcze dodatkowo wzrasta ze względu na konieczność wcześniejszego włączania światła w ciągu dnia. Redukcję opłat za energię elektryczną można uzyskać stosując ws[...]
4
100%
Elektroinstalator
2018 nr 1 18--21
EN Są ważnym elementem wyposażenia wnętrz. Spełniają wiele funkcji: przyłączają źródło światła do instalacji zasilającej, chronią je przed czynnikami zewnętrznymi, ukierunkowują i filtrują strumień światła, chronią oczy przed olśnieniem. W dużym stopniu odpowiadają za estetykę oświetlenia i otoczenia.
5
100%
Elektroinstalator
2018 nr 8 23--26
PL Użytkowane przez wiele lat oprawy oświetleniowe i znajdujące się w nich źródła światła ulegają takim procesom, jak zabrudzenia, uszkodzenia i podlegają naturalnemu zużyciu. Procesy te powodują, że system oświetleniowy staje się mało efektywny, generując przy tej samej pobieranej mocy znacznie mniejs[...]
6
100%
Elektroinstalator
2017 nr 6 46--51
PL Wykonywanie pomiarów parametrów oświetlenia jest niezbędne przy weryfikacji nowych instalacji oraz w trakcie eksploatacji systemów oświetleniowych, m.in. do ustalania terminów czynności konserwacyjnych oraz wymiany źródeł światła. Pomiary te powinny być wykonywane profesjonalnie.
7
88%
Materiały Budowlane
1998 nr 12 32-33
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 239--240
PL Diody elektroluminescencyjne są obecnie najdynamiczniej rozwijającymi się źródłami światła. Rozwojowi konstrukcji towarzyszy poprawa parametrów fotometrycznych. Wzrost skuteczności świetlnej powoduje wzrost luminancji powierzchni świecącej LED. Coraz szersze zakresy prądowe, którymi można wysterowyw[...]
EN LEDs now are the fastest developing light sources. Photometric parameters improvement is closely connected with structure evolution. The increase of luminous efficiency cause increase of LEDs surface luminance also. The increasing current ranges, which can power the LED, cause a significant increase[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 166-169
PL Niezależnie od aplikacji, w procesie projektowania układów optycznych dla diod elektroluminescencyjnych konieczna jest znajomość rozkładu luminancji powierzchni świecącej. Problem polega na jednoznacznym określeniu powierzchni świecącej LEDów, tzn. czy źródłem światła jest tylko matryca LEDa, czy pi[...]
EN Independent on application, in design process of optical elements for LEDs information about luminance distribution on a light source surface is crucial. The problem consists in straightforward evaluation of LED luminous surface, that is whether the light source is only LED matrix or primary optical[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 11 665--676
PL Wraz z rozwojem optoelektronicznych technologii i powstawania nowych źródeł światła (głównie na bazie LED), pojawiają się nowe możliwości, ale i nowe problemy związane z wprowadzaniem ich do środowiska kopalni. W artykule rozpatrywane są aspekty fizjologiczne - w tym jakość postrzegania wzrokowego i[...]
EN Together with the development of optoelectronic technology and the emergence of new sources of light (mostly LED-based), opportunities and new problems occur associated with their introduction into the environment of the mine. The article considers physiological aspects - including the quality of vi[...]
11
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7(CD) 1013-1020
PL Na podstawie obliczeń i badań eksperymentalnych separowanych przemysłowych źródeł światła, w pracy sformułowano zalecenia dotyczące ich stosowania w zakresie planowania technologi termicznej tworzyw sztucznych.
EN Based on the calculation-experimental researches of separate industrial light sources properties recommendations in relation to their application in planning of technologies of thermal plastic materials are offered.
12
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 12 12-13
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 218--223
PL W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w [...]
EN The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the c[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 5 425-428
PL Praca przedstawia zastosowanie metody śledzenia promieni do wyznaczania figury jasnych punktów reflektora. Pokazuje możliwość symulacji wpływu parametrów reflektora na kształt figury. Przedstawione są dwie możliwości rozwiązania problemu powierzchniowego źródła światła dla potrzeb wyznaczania figury[...]
EN The paper presents the ray tracing usage to visualisation the bright stains of light figure of a headlight. Shape of this figure depends on optical parameters - some examples are shown. Two solutions to the area light source in calculation of the bright stains of light figure are described. The firs[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 232--237
PL W pracy opisane zostały dyrektywy Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania odnośnie rodzajów stosowanych współcześnie, w gospodarstwach domowych, źródeł światła. Na tle historii rozwoju, stosowanych do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych, przedstawiona została analiza technicznych aspek[...]
EN The paper describes the European Union directive, which provided requirements for type and energy efficiency of light sources used in modern households. An analysis of the impact of different kind of light sources on human health are also presented. In the paper legal documents concerning photobiolo[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 724--728
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru mocy nowoczesnych źródeł światła takich jak świetlówki kompaktowe i lampy oparte na diodach LED. Odbiorniki zasilane prądem przemiennym (sinusoidalnie zmiennym) pobierają z sieci moc pozorną. Składa się na nią moc czynna i bierna. Nowoczesne źródła światła p[...]
EN The article discusses the method of measuring the power of modern light sources such as compact fluorescent lamps and lamps based on LED diodes. Receivers supplied with alternating current (sinusoidially variable) draw apparent power from the network. It consists of active and passive power. Modern [...]
17
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is to study and compare the light and technical characteristics of halogen and LED-lamps and to determine the effect of lighting quality on the accuracy of the measurement of the optoelectronic control system for the micrometer sizes of the prescription objects. De[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 6 1680-1686
PL W związku z rozporządzeniem Komisji Europejskiej o wymianie mało efektywnych energetycznie źródeł światła na źródła energooszczędne oraz z gwałtownym rozwojem źródeł LED, źródła te stają się jedną z głównych technologii stosowanych do oświetlenia. W sprzedaży szczególnie dużo jest rozwiązań opartych[...]
EN In connection with the Regulation of the European Commission about the replacement of little energy efficient light sources with energy-efficient sources and with the rapid development of the LED sources, these sources are becoming one of the main technologies used for lighting. There are sold espec[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 336--339
PL Różnorodność parametrów dostępnych obecnie źródeł światła: zużycia energii, przewidywanego czasu pracy oraz ceny, może stanowić problem przy wyborze produktu. Wyniki długoterminowych testów weryfikujących poszczególne parametry w funkcji czasu pracy oraz cykli roboczych są źródłem informacji ułatwia[...]
EN The diversity of the properties of available light sources, such as: the energy consumption, expected lifetime and the price, can be a problem in terms of selection of the most suitable product. The long term tests allow to verify the reliability and observe the properties change in terms of the tim[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na podstawie analizy i uogólnienia opublikowanych rezultatów badań i eksperymentalnych danych otrzymanych przez autorów ustalono zależności analityczne niezbędne do określenia efektywności energetycznej regulacji strumienia świetlnego źródeł światła. Analizę efektywności energetycznej przeprowadzono[...]
EN Based on the analysis and generalization of the obtained and published experimental data the analytical dependencies were established, necessary for the determination of the energy efficiency regulation of the light source's luminous flux. The analysis of the energy efficiency was carried out by det[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last