Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródła energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 6 232-235
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 9 372-375
3
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 3(10) 36-37
PL Nowatorskie rozwiązania techniczne i nieustające badania stanowią podstawę działalności SELCO od samego początku istnienia firmy. W tym właśnie duchu powstało wprowadzone na rynek w 2005 roku nowe, jedno- i trójfazowe spawalnicze źródło energii Genesis 2200, wyposażone w nowatorski moduł mocy THREE-[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
5
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
6
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN In the paper the Sun as a source of renewable energy is characterised. Furthermore results of own researches are described and a lot of practical aspects connected with receiving solar energy are presented.
7
51%
Przegląd Komunalny
PL Słoma i odpady drzewne mogą w skali lokalnej i regionalnej zastąpić w znacznym stopniu węgiel i inne paliwa kopalne stosowane w celach grzewczych. W Polsce istnieje już wiele przykładów pozytywnego zastosowania kotłów wykorzystujących słomę i odpady drzewne dla ogrzewania wsi, siedli i pojedynczych [...]
8
51%
Czysta Energia
2003 Nr 11 30-31
9
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 5 82-83
PL Podczas zabiegów pielęgnacyjnych zieleni miejskiej w Jeleniej Górze powstaje rocznie ok. 6300 m³ trawy i liści (obejmuje to również odpady powstające w Cieplicach Zdroju i Sobieszowie), 730 m³ gałęzi, 180 m³ grubizny, 200 m³ kory drzewnej. Odpady są częściowo przetwarzane na kompost. Kompostowanie o[...]
10
51%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1154-1163
11
51%
Czysta Energia
2007 Nr 7-8 36-37
12
51%
Czysta Energia
2007 Nr 9 30-31
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 117-130
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania wodom, jako źródła energii w pojazdach samochodowych. Dokonano próby analizy zagadnień dotyczących produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru. Przeanalizowano również problematykę dotyczącą zastosowania wodoru jako paliwa w ogniwach pa[...]
EN The paper focuses on hydrogen properties and its use in fuel cell technology. Different types of fuel cell are presented. The fuel cell was chosen as it is the most promising for automotive applications, and its transit application is currently the most advanced. Additionally hydrogen as a fuel for [...]
14
51%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 173-179
PL Złożony proces restrukturyzacji sektora energii elektrycznej jest stymulowany przez szybkie zmiany otoczenia regulacyjnego, siły rynkowe oraz pojawienie się licznych nowych technologii wytwórczych. Zasadniczą rolę w gwałtownym rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii elektrycznej na rynku energii [...]
EN Complex process of electric power sector restructuring is driven both by rapid evolving regulatory environments by market forces and emergence of a number of new generation technologies. Public policies, strategies and government regulations have played an essential role in rapidly growing rate at w[...]
15
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 825-832
PL W referacie przedstawione zostaną przybliżone modele obliczeniowe możliwości pozyskiwania energii z wysadów solnych w systemach dwu i wielokawernowych. Dla wszystkich przypadków podane zostaną odpowiednie zależności określające w jakich przypadkach uzasadniona jest eksploatacja wyżej wymienionych sy[...]
EN In report it is introduced approximate computational models of possibility of gaining energy from saline diapirs in two and multicavities systems . For all cases it is presented suitable dependences defining in which cases well-founded is exploitation above-mentioned systems, in what way can we rise[...]
16
51%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 11 68--71
PL Racjonalne gospodarowanie energią jest nakazem chwili, gdyż wymagaj ą tego tak względy ekonomiczne (konkurencja), jak i względy ekologiczne (zanieczyszczenie środowiska).
17
51%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 3 44--45
PL Sprężone powietrze jest bardzo często postrzegane jako tanie, a nawet darmowe źródło energii. Nic bardziej błędnego. Liczne badania potwierdzają, że przemysł wykorzystuje tylko około 30% produkowanego sprężonego powietrza, reszta jest tracona w wyniku nieszczelności, nieodpowiedniego ciśnienia przyg[...]
18
44%
Rynek Energii
2011 nr 4 90-96
PL W artykule zestawiono efekty energetyczne i ekonomiczne różnorodnych zabiegów modernizacyjnych dotyczących pomp i instalacji pompowych, zmniejszających energochłonność pompowania w różnych gałęziach gospodarki. Dla każdego z nich wyznaczono jednostkowy koszt (zł/kW) uniknięcia budowy nowego źródła e[...]
EN The paper presents energy and economic effects of different pumps and pump systems modernizations, diminishing energy consumption in fluid pumping. It was shown, that even highest costs of modernization (in €/kW) are at least threefold lower than cost of most cheap energy source, i.e. gas power stat[...]
19
44%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 36-40
PL Krajowe rezerwy energii pierwotnej przy zużyciu rocznym wynoszącym 6 EJ wystarczą prawdopodobnie na 100 lat, a zasoby światowe przy zużyciu 500 EJ/rok mogą wystarczyć na ponad 80 lat. Wynika stąd pilna potrzeba poszukiwania nowych źródeł energii.
20
44%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych oraz stale zwiększające się globalne zapotrzebowanie na energię zmusza do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii. Jednym z realizowanych w tym zakresie od 1978 roku przez Międzynarodową Agencję Energii IEA, jest godny uwagi, rozwojowy program[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last