Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świetlik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2003 nr 2 [61] 25-26
PL Właściwe doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń budynków odgrywa coraz większą rolę. Jest to związane z zapewnieniem komfortu ich użytkownikom, a także z oszczędnością energii elektrycznej, której niskie zużycie stanowi jedno z kryteriów pozwalających zaliczyć obiekt do ekologicznych.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dotychczasowa terminologia nie obejmuje pojęć wszystkich współczesnych rozwiązań architektoniczno - budowlanych. W referacie zwrócono uwagę na to, że sytuacja taka może powodować czasami skutki ekonomiczne i prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, na przykład w zakresie bezp[...]
EN The existing terminplogy does not cover all conterporary architectonic-construction solutions. This paper points out that this may have economic and legal implications in confrontation with the building code currently in force, for example in respect of fire-safety. The is illustrated by a case of [...]
3
100%
Świat Szkła
2002 nr 5 [52] 19-20
PL Nowy ekonomiczny i zaawansowany technicznie system ściany strukturalnej MB-SG50 daje możliwość konstruowania i wytwarzania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego, dachów oraz świetlików. Jest on przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego.
4
88%
Świat Szkła
2003 nr 5 [64] 16-20
PL W dzisiejszych czasach szukamy rozwiązań pozwalających zrealizować obiekty budowlane tanio, przy jednoczesnym wykorzystaniu czynników środowiska naturalnego. Jednym z najistotniejszych jest energia słoneczna. Dzięki przezroczystym przegrodom (świetliki punktowe i naświetla połaciowe) obniżamy koszty[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono główne problemy związane z projektowaniem i realizacją wzmocnienia konstrukcji nośnej świetlika zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Poznaniu. Ze względu na brak możliwości wyłączenia obiektu z eksploatacji zdecydowano się na wprowadzenie niezależnych ramowych układów nośn[...]
EN This paper describes the main problems connected with designing and realization of a structural reinforcement of a skylight in the historical building of the District Court in Poznań. Considering the impossibility of excluding this building from the exploitation it was decided to bring into practice[...]
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 3 173-175
PL Omówiono przypadek wyboczenia podłużnych stężeń pionowych w kalenicy dwóch świetlików latarniowych pewnej hali przemysłowej. Przyczyną wyboczenia było odkształcenie głowic słupów spowodowane podmyciem ich stóp fundamentowych przez wodę deszczową. Uwzględniając zaistniałe imperfekcje eksploatacyjne, [...]
EN The paper deals with the buckling case of longitudinal vertical bracings in the ridge of two lantern skylights in a certain machine hall. Their buckling was caused by the deformation of pylon heads as a result of jetting their spot footings with rain water. After taking into consideration the arisen[...]
7
63%
Świat Szkła
8
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 1-2 8-11
EN Visual comfort is one of major design requirements for indoor comfort in buildings. Sklights are used for daylighting of attics rooms very frequently. Advantages of skylights as roof window are obvious. The skylight does not require difficult improvements and complicated constructions in a load-bear[...]
9
63%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 3 29--33
10
63%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 6 19--21
11
51%
Świat Szkła
2010 nr 9 [144] 18, 20, 22--25
12
51%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 32-35
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 183-186
14
51%
Przegląd Budowlany
PL Oświetlenie jest jednym z czynników, które kształtują warunki użytkowe wnętrz budynków. Istotnie wpływa na warunki pracy, odpoczynek ludzi i komfort użytkowy pomieszczeń. Artykuł przedstawia nowoczesne, ekologiczne i oszczędne rozwiązania współczesnych sposobów doświetlania pomieszczeń światłem natu[...]
EN Lighting is one of the factors which contributes to usability of the interiors of the buildings. Quantity of light has a relevant impact on work conditions, recreation and usability comfort in the given room. The article presents modern, environment-friendly and cost-effective solutions related to t[...]
15
51%
Izolacje
2005 R. 10, nr 4 60--61
PL W większości nowo budowanych dziś domów poddasza wykorzystywane są do celów mieszkalnych. Podstawowym problemem tych pomieszczeń jest ich doświetlenie. Do tego celu wykorzystuje się świetliki, lukarny, okna dachowe (połaciowe) i "wole oka". Przeanalizujmy każde z tych rozwiązań.
16
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 30--31
PL W artykule omówiono temat bezpieczeństwa pożarowego dachów budyków nowo projektowanych i istniejących z zamontowanymi w ich konstrukcji pasmami świetlnymi, świetlikami i klapami dymowymi. Przedstawiono metody badań i oceny bezpieczeństwa pożarowego dachów z takimi elementami oraz wymagania, jakim po[...]
EN The article discusses about the safety fire building roofs newly designed and existing with mounted in their design roof lights, skylights, and the roof smoke ventilators. The methods of testing and evaluation of fire safety roofs of such elements and the requirements to be met.
17
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 116--117
PL W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przed[...]
EN In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve f[...]
18
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 1 38--43
PL W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy[...]
EN The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking [...]
19
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Coraz większe wykorzystanie szkła we współczesnym budownictwie ma swoje uzasadnienie. Jest to materiał pozwalający na kształtowanie powierzchni użytkowych z maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego, a współczesne technologie umożliwiają eliminację niekorzystnych wpływów atmosferycznych, zapewnia[...]
EN The increasing use of glass in modern construction has its justification. It is a material that allows usable surfaces to maximize the use of daylight, and modern technologies allow for the elimination of adverse atmospheric influences while providing the necessary comfort and intimacy. In addition,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last