Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świat klocków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 261-267
PL Niniejszy artykuł analizuje zadania ze 'świata klocków', w których sytuację docelową stanowi opis wielu wież klocków. W ogólnym przypadku generacja optymalnego planu rozwiązującego takie zadanie jest problemem NP złożonym. Graf ograniczeń kolejnościowych redukuje przestrzeń stanów zadania. Artykuł p[...]
EN In this paper block world instance where the goal state is a complete description of a set of stacks is presented. In general to generate an optimal plan for such problem is NP-hard. Precedence constraints graph reduces block world states space. It is shown how this graph this graph can be built. No[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 122 15-27
PL Świat Klocków jest wygodną reprezentacją dla problemów planowania. Istnieje wiele różnych algorytmów, które używają reprezentacji zadania typu STRIPS przy rozwiązywaniu zadań ze Świata Klocków. Niektóre z nich przy poszukiwaniu rozwiązania przeszukują przestrzeń stanów świata, inne przestrzeń stanów[...]
EN Block world is a cconvenient representation for planning problems. There are many different algorithms of state space searching which use STRIPS representation for planning. Some of them search for solution through a space of world states, some of them trhough a space of plan-states. In the paper an[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 129-141
PL W artykule rozważane są charakterystyczne dla Sztucznej Inteligencji problemy planowania zadań i osiągania celów. Rozważania dotyczące złożoności obliczeniowej umożliwiły zastosowanie strategii zachłannej do wyboru podcelu spośród podcelów wynikających z grafu ograniczeń kolejnościowych. Strategia z[...]
EN In this paper planning and goal persuit problems in artificial intelligence are considered. The analysis of computational complexity allows to apply greedy strategy to choose subgoal which respect precedence constraints graph of the problem. In the case of "block world" environment the greedy strate[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 33-45
PL W pracy sprowadzono problem planowania w środowisku tzw. świata klocków, posiadający reprezentację STRIPS, do problemu programowania liniowego. Uwzględniono również niepełność dostępnej informacji i przeanalizowano jej wpływ na rozwiązanie zadania programowania liniowego. Pokazano także zależność ro[...]
EN In the paper block world environment with STRIPS representation is presented as linear programming problem. It is also assumed that information about state of the problem may be incomplete and its influence to linear programming problem solution is shown. Translation of the STRIPS planning to linear[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 201-204
PL Artykuł przedstawia sposób wnioskowania wiedzy bazujący na niepełnych informacjach o stanie początkowym na przykładzie świata klocków. W artykule znajduje się opis algorytmu stworzonego w celu wywnioskowania stanu sceny ze świata klocków w oparciu o niepełne informacje pochodzące z dwóch kamer obser[...]
EN Aim of this paper is to show the way of reasoning basing on the incomplete information about the initial state. The article presents an algorithm created in order to reason the state of scene from block world basing on incomplete information from two cameras observing the scene from top and side. Th[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 43-54
PL W artykule prezentowane jest środowisko wielu robotów z reprezentacją STRIPS. Środowisko takie może być zamodelowane za pomocą tzw. świata klocków z jedną sytuacją początkową oraz alternatywą sytuacji docelowych, która może być źródłem konfliktu. Zaprezentowano algorytm planowania, który rozwiązuje [...]
EN In the paper multi-robot environment with STRIPS representation is considered. Under some assumptions such problems can be modelled as a STRIPS language (for instance Block World environment) with one initial state and disjunction of goal states as a source of conflict. In the paper the planning alg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last