Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światłowody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2
100%
Prace Instytutu Łączności
1998 nr 111 127-143
PL Omówiono obecne tendencje w rozwoju światłowodowych linii do transmisji sygnałów radiowych, polegające na stosowaniu coraz wyższych częstotliwości mikrofalowych. Przedstawiono specyficzne problemy światłowodowej transmisji fal milimetrowych oraz podano przykłady najnowszych osiągnięć w dziedzinie op[...]
EN There is recent increase of interest in regard of radio over fibre transmission. Actual trends of moving of the microwave carries to the higher frequences are discussed. Specific problems of the millimeter-wave transmission over fibre and recent examples of optical methods of millimeter-wave generat[...]
3
100%
Prace Instytutu Łączności
1998 nr 111 113-125
PL Zaprezentowano algorytm nowej metody modelowania generacji drugiej harmonicznej w planarnych falowodach optycznych metodą propagacji dwu wiązek 2-BPM (Two-Beam-Propagation Method). Model uwzględnia równolegle równoczesną ewolucję wiązki o częstotliwości podstawowej oraz generowanej drugiej harmonicz[...]
EN A new Two-Beam-Propagation Method algorithm for simulation of Second-Harmonic Generation (SHG) process in planar optical waveguides is presented. The model accounts for an evolution of two-beams propagating simultaneously: the fundamental and the second-harmonic one. Physically, the model consists o[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 134 5-134
PL Praca zawiera wybrane zagadnienia związane z analizą, projektowaniem, technologią, metrologią i zastosowaniami światłowodów nietelekomunikacyjnych. Za światłowody kształtowane przyjmuje się złożone konstrukcyjnie włókna optyczne stosowane do przetwarzania sygnału optycznego, a nie do transmisji sygn[...]
EN This report contains a comprehensive description of the basic and engineering aspects of tailored optical fibers such a signal transmission properties and optical signal transformation, fiber materials and fabrication processes, as well as real fiber characteristics and their environmental sensitivi[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka
1999 z. 48 3-148
PL W pracy przeprowadzono analizę wpływu różnych mechanizmów nieliniowości optycznej na zjawiska nieliniowe obserwowane w światłowodach optycznych. Rozpatrywano nieliniowości optyczne prowadzące do efektywnej zmiany przenikalności elektrycznej, wynikające z mechanizmu reorientacyjnego w nematycznych ci[...]
EN In this work the properties of optical waveguides with reorientational nonlinearity in the nematic phase of liquid crystals and with cascading second order nonlinearity are analyzed. Reorientational nonlinearity in liquid crystals is relatively slow but it produces great changes in electric permitti[...]
6
100%
Prace Instytutu Łączności
1998 nr 111 85-111
PL Przedstawiono rezultaty analizy propagacji światła w falowodzie optycznym o zrównoważonym tłumieniu i wzmocnieniu, z zastosowaniem metody propagacji wiązki BPM. Wyniki porównano z semianalitycznym oraz numerycznym rozwiązaniem równania falowego.
EN Light propagation in an optical waveguide with a balance of gain and loss has been studied for the first time with beam-propagation method (BPM). In the paper the results are reported and compared with semianalytic and numerical solutions to the wave equation.
7
100%
Postępy Radiotechniki
8
100%
Postępy Radiotechniki
PL W artykule przedstawiono koncepcje budowy, metody badań i wyniki pomiarów laboratoryjnych przyrządów wchodzących w skład systemu monitorowania linii światłowodowych. W skład opracowanego zestawu przyrządów wchodzą: jednomodowy reflektometr światłowodowy PRS-20, moduł przełącznika światłowodowego MPS[...]
9
100%
Elektroinstalator
2017 nr 3 60--64
PL Montaż związany z okablowaniem światłowodowym wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Należą do nich m.in. urządzenia do obróbki przewodów, spawarki oraz aparatura przeznaczona do pomiarów sieci światłowodowej.
10
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 322-325
11
80%
Energetyka
2008 nr 6 447-451
PL Zaprezentowano dwa typy zabezpieczeń łukoochronnych produkowanych przez firmę "Energotest-Energopomiar" Sp. z o.o. Omówiono doświadczenia z eksploatacji, które dostarczyły danych do udoskonalenia konstrukcji i działania tych zabezpieczeń. Na przykładach pokazano, że istnieje możliwość dobrego zabezp[...]
EN Presented are two types of arc protection systems produced by "Energotest-Energopomiar" Sp. z o.o. Discussed is exploitation experience which was a source of data for improving construction and functioning of these protections. Examples show that there is a possibility of reliable protection of open[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Systemy komunikacyjne na bazie światłowodów są stosowane w automatyzacji przemysłowej już od ponad 15 lat. Często umieszczane są w aplikacjach, w których występuje duża odległość między stacjami, albo są wymagane dobre właściwości elektromagnetyczne nośników transmisji.
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Artykuł przedstawia budowę i wyniki pomiarów czujników transmisyjnych i odbiciowych z użyciem przesłony grzebieniowej. Opisywane czujniki przemieszczenia stanowią głowicę pomiarową wagi światłowodowej.Our paper presents research concering vehicle Massem examination Rusing the fibre opitc sensor. We [...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 12 323-327
15
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 205--217
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nowoczesnymi technikami światłowodowymi. Przedstawiono wykorzystywane zjawiska fizyczne i optyczne oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady współczesnych zastosowań różnych rodzajów światłowodów. Konwencjonalne układy światłowodowe są stoso[...]
EN In the paper some selected problems concerned with modern techniques based on optical fibers are presented. Physical and optical phenomena and the selected examples of the current applications of different kinds of optical fibers are presented. Fiberoptics systems made for modern metrological, indus[...]
16
80%
Elektroinstalator
2016 nr 1 28--31
PL Technologia światłowodowa cieszy się coraz większym uznaniem w informatycznych i telekomunikacyjnych systemach wymiany informacji. Zastosowanie światłowodów jest coraz szersze.
17
70%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 4 151-154
PL Omówiono zagadnienia realizacji transmisji o bardzo wysokich przepływnościach, a w szczególności 100 Gbit/s. Przedstawiono rozwiązania standardu 100G Ethernet oraz omówiono zaawansowane rodzaje modulacji wykorzystywane do realizacji transmisji 100 Gbit/s.
EN The presented paper reviews state-of-the-art in ultra high bit rate transmission, namely 100 Gbit/s transmission. 100 G Ethernet standard solutions are presented as well as advanced modulation formats utilized in 100 Gbit/s transmission.
18
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Koncentratory światłowodowe służą do połączenia urządzeń obiektowych z systemami nadrzędnymi za pomocą światłowodów. Gwarantuje to brak zakłóceń i umożliwia łączność na dużo większych odległościach niż w przypadku połączeń kablowych. Nowoczesne koncentratory pozwalają na dużą prędkość transmisji i m[...]
EN Fiber optic concentrators are designed to connect object units with su­pervision systems via fiber optic links. Thus error-free communication at distances much longer than in case of conventional cable links is possible. Modem concentrators allow for high data transmission speeds and may be configur[...]
19
70%
Materiały Ceramiczne
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ciągłością procesu formowania światłowodów za pomocą metody tyglowej. Chcąc otrzymywać włókna światłowodowe w sposób ciągły, należy określić warunki stabilnego wypływu szkieł z dysz oraz warunki zapewniające stałość wymiarów poszczególnych warstw światłowod[...]
EN The construction of a new devices would be impossible without searching for new materials and new technological processes giving possibilities to built more and more complicated structures. Generally, in order to obtain optical fibre using crucible method it is needed to solve two problems. The firs[...]
20
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 105--108
PL W pracy opisano budowę i zasadę działania prototypowego, światłowodowego czujnika do pomiaru rytmu oddechów, zaprojektowanego i wykonanego w Katedrze Automatyzacji Procesów Włókienniczych. Prezentowana technika światłowodowa jest bardzo dobrą metodą pomiaru sygnałów fizjologicznych człowieka we wnęt[...]
EN This article will present a prototype of a textronics system for monitoring one of the most vital human signals, the frequency of breathing. Here, the authors present optical fibre techniques in textile engineering, as great methods to transmit measured signals inside fibrous structures. Good elasti[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last