Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
1998 nr 1 16-17
PL W niemieckiej stolicy i jej okolicach znajduje się wiele starej substancji budowlanej. Szerokie pole do działania stwarzają zabytkowe okna kościelne, a także atrakcyjne okna klatek schodowych w typowych, staroberlińskich domach mieszczańskich. Dotyczy to również nowych budowli, w których szkło odgry[...]
2
100%
Świat Szkła
PL Przestrzeń w znaczeniu architektonicznym jest synonimem przestrzeni wydrążonej, przestrzeni wnętrza. Przekonanie to oparte jest na rozwoju architektury w ciągu ostatnich 2000 lat, od czasów Cesarskiego Rzymu głównym problemem sztuki budowania było kształtowanie przestrzeni wewnętrznej. S.Giedion - P[...]
3
100%
Świat Szkła
2003 nr 1 [60] 26-27
PL Technologia szkła budowlanego jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Co dwa lata W Düsseldorfie odbywa się największa na świecie impreza handlowo-wystawiennicza związana z produkcją, obróbką i zastosowaniem szkła - targi Glasstec. Targom towarzyszy przegląd informacyjny (Gl[...]
4
100%
Postępy Fizyki
2011 T. 62, z. 6 260-271
PL W eseju przedstawiono wielowiekową historię poszukiwań wytłumaczenia jak powstaje i czym jest tęcza i kolor. Pokazano również, że prowadziło to do pytania czym jest światło. Odpowiedzi udzielali najwybitniejsi z wybitnych filozofowie, fizycy i artyści rangi Johanna Wolfganga Goethego i Eugene Delacr[...]
EN The essay presents the centuries-long history of research aimed to explain how a rainbow and colours are created, These efforts led to formulate interesting questions about the nature of light. The answers were found among thoughts of the most eminent and distinguished philosophers, physicists and a[...]
5
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 44-46
PL Od początków swego istnienia Lyon związany jest ze światłem w różnej jego postaci. Już w pierwotnej nazwie miasta – Lugdunum – kryją się odniesienia do niego. „Dunum”w języku galijskim oznacza fortecę lub wzniesienia, a słowo „lug” może być interpretowane dwojako. Z jednej strony jest to celtyckie b[...]
6
100%
Świat Szkła
2004 nr 3 [73] 31-32
PL Szkło - przechłodzona ciecz, nabierająca życia i niepowtarzalnego uroku wraz z przechodzacym światłem. Ta zależność pomiędzy szkłem i światłem stała się inspiracją i podstawowym tematem wystawy prac Sławomira Oleszczuka pt. "Fascynacje", którą można było obejrzeć w dniach od 17.10. do 31.12.2003 r. [...]
7
100%
Świat Szkła
2004 nr 5 [75] 48-49
PL Szkło w architekturze oznacza światło. Prawie żaden inny materiał nie wpływa na architekturę tak znacząco jak szkło. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie światła dziennego poprzez grę przenikania i odbicia promieni słonecznych. Oprócz aspektów czysto estetycznych pełni ono także wiele funkcji użytk[...]
8
100%
Postępy Fizyki
2010 T. 61, z. 3 112-115
PL Pięćdziesiąt lat temu zostało odkryte przez autora zjawisko fotostrykcji w germanie. Artykuł przypomina to wydarzenie i omawia współczesną wersję tego zjawiska występującą w pewnych materiałach ferroelektrycznych. Dopiero teraz, w okresie gwałtownego rozwoju nanotechnologii, zjawisko to zyskuje prak[...]
EN Fifty years ago the photostriction effect in germanium has been discovered by the present author. This article recalls that event and describes contemporary version of the effect appearing in some ferroelectric materials. Just now, in the period of rapid development of the nanotechnology, the effect[...]
9
100%
Postępy Fizyki
2010 T. 61, z. 4 154-158
PL Przedstawiono filozofię działania, cele dydaktyczne i koncepcję organizacyjną interdyscyplinarnej wystawy interaktywnej z optyki "Fiat Lux! Od Witelona do tomografu optycznego. Zabawy ze światłem". Wystawa łączy elementy fizyki interaktywnej, historii i filozofii nauki, sztuki i literatury a adresow[...]
EN We present the philosophical principles, the didactical goals, the organizing strategies for an interdisciplinary exhibition on optics "Fiat Lux! From Witelo to optical tomography. Playing with light". The exhibition links elements of an interactive physics, the history and philosophy of science, th[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 42-45
PL Współczesne miasto atakuje nas ogromną ilością wielowarstwowych, agresywnych informacji sensualnych. W ich natłoku publiczna przestrzeń miejska powinna stać się oazą spokoju, gdzie będzie można oderwać się od pędu codziennego życia.
11
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 38-40
PL Światło w przestrzeni publicznej nie tylko zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale i pokazuje, jak ciekawie mogą być zaaranżowane nabrzeża rzek czy przydrożne wyspy pełne zieleni.
12
100%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 51-58
PL W poniższym tekście zwracam uwagę na odniesienie i zastosowanie prawidłowych i nieprawidłowych zabiegów architektów dla uwypuklenia detalu w architekturze z różnym efektem. Korespondencja znajomości zasad optyki, rzemiosła architektonicznego i dobrej praktyki czyni odbiór oglądanego dzieła bardziej [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 89--93
PL Światło naturalne jest w architekturze sakralnej nad wyraz ważne – pełni nie tylko funkcje użytkowe, ale także tworzy nastrój. Właściwie zakomponowane światło zapewnia nam nie tylko dobre samopoczucie, ale także umożliwia podziwianie wizji twórcy i wystroju wnętrz. Światło jest integralnym elementem[...]
EN Natural light in sacred architecture is extremely important, it not only performs utilitarian function, but it also functions to build the atmosphere inside the object. Good composition of light makes us not only feel good, but also makes it possible to admire the vision of artist and the interior d[...]
14
100%
Świat Szkła
2004 nr 2 [72] 23-26
PL Współczesna architektura coraz częściej kreowana jest za pomocą światła. Staje się ono środkiem wyrazu równie istotnym jak kształtowanie bryły i przestrzeni wnętrza budynku, czy komponowanie płaszczyzn, które ją tworzą. Coraz większą wagę przykłada się także do możliwości racjonalnego wykorzystania [...]
15
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 45--47
PL Rok 2015 to okrągła rocznica kilku ważnych wydarzeń naukowych, związanych ze światłem oraz technologią świetlną. Aby je uczcić, Zgromadzenie ONZ postanowiło okrzyknąć 2015 r. Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Fakt ten skłania do refleksji nad współczesnym znaczen[...]
16
100%
Świat Szkła
2004 nr 5 [75] 10-12
PL Architektura Finlandii XX wieku znana jest w świecie z umiejętności połączenia przesłanek funkcjonalnych, technicznych i wrażliwości na otaczającą przyrodę, traktowaną tak, że budynki rzadko eksponują status swego właściciela. Częściej stają się prostym, skromnym wręcz uzupełnieniem natury, zapewnia[...]
17
100%
Elektroinstalator
2018 nr 1 12--17
PL Od wynalezienia pierwszych elektrycznych źródeł światła minęło ponad sto lat. W tym czasie ich efektywność energetyczna uległa zasadniczej zmianie. Skok jakościowy miał miejsce w II połowie XX wieku. Skuteczność świetlna źródeł światła wzrosła wówczas od kilku (żarówki standardowe) do kilkudziesięci[...]
18
100%
Elektroinstalator
2015 nr 2 54--60
PL Zarówno względy ekonomiczne, jak i ekologiczne przemawiają za ograniczaniem zużycia energii elektrycznej. Ponieważ urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynków, popularne stało się „oszczędzanie światła”. Jednak dążąc do oszczędności należy postępować racjo[...]
19
88%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule podano podstawowe informacje dotyczące zagadnień konwersji energii elektrycznej na energię świetlną. Wskazano parametry, które mogą wpływać na kształtowanie się parametrów świetlnych. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tętnienia w funkcji temperatury barwowej lamp fluorescencyjny[...]
EN Basic information on the problems of converting the electrical energy into the light energy has been given in the paper. Parameters, which can influence the light parameters, have been pointed out. Measurement results of ripple factor versus colour temperature of fluorescent lamps supplied with AC v[...]
20
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1998 nr 1 25--28
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last