Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świadectwa pochodzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2006 Nr 2 10-12
2
100%
Czysta Energia
2014 Nr 2 20--21
3
100%
Czysta Energia
4
100%
Czysta Energia
2007 Nr 6 12-13
5
88%
Czysta Energia
2006 Nr 7-8 9-9
6
88%
Czysta Energia
2005 Nr 9 10-11
7
88%
Czysta Energia
2004 Nr 12 7-7
8
88%
Czysta Energia
2006 Nr 3 10-11
9
88%
Czysta Energia
2006 Nr 4 10-11
10
88%
Czysta Energia
2004 Nr 6 10-12
11
88%
Czysta Energia
2005 Nr 7-8 7-7
12
88%
Czysta Energia
2006 Nr 3 7-7
13
75%
Czysta Energia
2012 Nr 2 36-37
14
75%
Czysta Energia
2012 Nr 10 22-25
15
75%
Rynek Energii
2009 nr 5 13-17
PL Dla oceny możliwości wykorzystania jednostek wytwórczych, pracujących w skojarzeniu, dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło w systemie ciepłowniczym nie wystarczają dane znamionowe lub gwarantowane urządzeń energetycznych. Niezbędne są charakterystyki energetyczne urządzeń dające możliwość oceny zuż[...]
EN It is insufficient to use exclusively nominal or guarantied data of energy facilities in order to asses the possibility to use power cogeneration units for covering heating demand in district heating system. Performance characteristic of energy facilities are necessary to asses the use of chemical e[...]
16
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 704-710
PL W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyj[...]
EN In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characte[...]
17
75%
Czysta Energia
2006 Nr 4 11-12
18
75%
Czysta Energia
2007 Nr 10 7-7
19
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 92-98
PL W polskim systemie prawnym istnieje kilka rodzajów świadectw pochodzenia, określanych potocznie jako certyfikaty dla wspierania rozwoju sektora energetycznego: o zielone certyfikaty przyznawane za energię elektryczną fizycznie wytworzoną w odnawialnym źródle energii, o brązowe certyfikaty za ekwiwal[...]
EN The articles discusses the 'green certificate' scheme created to promote and support renewable energy sources (RES ). The analysis is based on market conditions set in the Energy Act of 10 April 1997 and Minister of Economy Regulation of 14 August 2008 on detailed scope of obligations in respect to [...]
20
75%
Czysta Energia
2003 Nr 1 7-8
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last