Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 988
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Łańcuch chłodniczy żywności jest jednym z istotnych i zasadniczych komponentów świata zurbanizowanego i uprzemysłowionego. Ostatnio, obserwuje się rosnącą świadomość co do niezrównoważonej natury nowoczesnego życia zachodzącej na skutek deprecjacji i wyczerpywania się zasobów i bogactw naturalnych o[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
100%
Energetyka
2011 nr 4 222-224
4
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 28-29
PL Omówiona w ubiegłym miesiącu procedura oceny oddziaływania na środowisko dotyczyła potencjalnych transgranicznych oddziaływań źródeł zamierzanych do realizacji na terenie naszego kraju. Nie miała ona charakteru samodzielnego, była uzupełnieniem procedury strategicznej bądź indywidualnej - w zależnoś[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 28-28
PL Obowiązek prowadzenia działań naprawczych wynika bezpośrednio z Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jednak ich niezbędny zakres, poza doprecyzowaniem w rozporządzeniu wykonawczym, które ma przygotować minister środowiska, powinien zostać ustalony w uzgodn[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 3 38-38
PL Powszechne jest przekonanie, że najskuteczniejszą i najefektywniejszą instytucją dla osiągania tego, co społecznie pożądane, jest rynek. Jednak to właśnie on jest w znacznym stopniu odpowiedzialny za wiele problemów związanych z ochroną środowiska i eksploatacją zasobów naturalnych. W tym przypadku [...]
7
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 5 20-21
PL Chińska Republika Ludowa - największe pod względem zaludnienia państwo na świecie i czwarte pod względem obszaru, jest bohaterem kolejnego odcinka. Najdłuższa rzeka Chin a trzecia na świecie to Jangcy. Jej wody spowodowały latem ubiegłego roku powódź - największą od 50 lat. Zginęło tysiące ludzi a p[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 91-94
PL W wielu kręgach na całym świecie związanych z przemysłami naftowym, samochodowym i węglowym dość silnie ugruntowane są poglądy, że płynne paliwa roślinne są typowym przykładem tzw. paliw politycznych, gdyż ich produkcja związana jest obecnie z nakładami przewyższającymi aktualne ceny tradycyjnych pa[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 26-26
PL W kwietniu delegacja województwa wielkopolskiego bawiła w Północnej Brabancji. Nasi starostowie pojechali tam przede wszystkim po to, aby zapoznać się z holenderskimi doświadczeniami w ochronie środowiska. Przy okazji dowiedzieli się jak w Kraju Tulipanów rozwiązuje się problemy drogowe, zaopatrzeni[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 24-24
PL Sytuację mieszkaniową w Polsce cechuje duża skala nie zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz niski poziom dostępności mieszkań. Potrzeby mieszkaniowe ocenia się na około 1,5 min brakujących mieszkań.
11
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 1 22-25
PL Tradycyjny rozwój wsi, utożsamiany przede wszystkim z rozwojem rolnictwa dającego zatrudnienie przeważającej liczbie jej mieszkańców, powoli przechodzi do historii, a przyszłość społeczności wiejskiej w Polsce w coraz większym stopniu zależeć będzie od wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W [...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 21-21
PL Ponad 35 mln ludzi ze 121 krajów uczestniczyło w ubiegłym roku w różnorakich przedsięwzięciach związanych ze sprzątaniem świata. "Clean up the World" - "Sprzątanie świata" jest największą międzynarodową kampanią ekologiczną, mobilizującą mieszkańców całego świata nie tylko do sprzątania, ale i do re[...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 10 24-25
PL Postrzeganie związku pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem jest powszechne. Polacy podkreślają jednak ograniczony dostęp do informacji o zagrożeniach zdrowia wynikających ze stanu środowiska. Zagrożenia środowiskowe, które budzą największe emocje, to stres, toksyczne substancje chemiczne obecne w śr[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 7 19-19
PL Ideą proklamowania przed 33 laty Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Zgromadzenie Ogólne ONZ była promocja działań i inwestycji ekologicznych oraz zachowań, które mają na celu przyjazne współżycie człowieka ze środowiskiem naturalnym.
15
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 32-33
PL Nieprzestrzeganie przez zarządzającego składowiskiem odpadów instrukcji jego eksploatacji może być brzemienne w skutkach. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał prawomocną decyzją użytkowanie zlokalizowanego niedaleko Poznania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i ob[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 36-37
PL Coraz częściej przedsiębiorstwa i organizacje z różnych branż, działające na rynku usług i w sferze produkcji materialnej, podejmują intensywne działania na rzecz świadomego budowania tzw. ekologicznego wizerunku firmy. To właśnie stosunek do środowiska naturalnego sytuuje daną organizację na mapie [...]
17
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 4 23-25
18
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 7 31-32
19
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo zdrowotne żywności i ludzi jest środowisko naturalne. Odnosząc ten fakt do rozwijających się procesów globalizacji konieczne jest prześledzenie poszczególnych ogniw w łańcuchu produkcji surowców, wyrobów i przechowalnictwa żywności, uwzględniając śro[...]
20
100%
Reports on Geodesy
1999 z. 4/45 215-220
EN The flux-gate compass is one of the most modern types of marine magnetic compasses. The instrumental error in these compasses is specified as 0.1 degree. The paper presents some results of investigations into errors in the flux-gate compasses. The total errors in the flux-gate compasses are specifie[...]
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last