Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki transportu publicznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Trasy komunikacji autobusowej dublujące się z liniami kolejowymi. Zamiast integracji i współpracy drapieżna konkurencja między przewoźnikami prywatnymi a transportem publicznym. Brak koordynacji rozkładów jazdy, brak skomunikowań między różnymi środkami transportu publicznego. Wiele nijak mających s[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1688--1693
PL Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego [...]
EN All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. [...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Celem artykułu jest analiza wymagań, jakie muszą być uwzględnione przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów oraz rozpoznanie czynników ryzyka, które powinny być brane pod uwagę w realizacji działań związanych z rozwojem zasobów taborowych oraz sposobem zarządzania za[...]
EN The aim of the article is to analyze the requirements that must be considered when buying new and the modernization of the currently operated vehicles and the identification of risk factors that should be taken into account in the implementation of activities related to the development of the resour[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last