Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki transportu bliskiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 36 63-74
PL W referacie przedstawiono problemy automatyzacji maszyn roboczych, pracujących jako środki transportu bliskiego. Pojawienie się nowych koncepcji oraz środków transportu dalekiego, takich jak szybki kontenerowiec oraz kombinowany transport lądowy przyspiesza rozwój automatyzacji maszyn transportu bli[...]
EN The problem of the automation of the materials handling machines have been presented in the paper. The new conceptions of the long - distance transport technology and facilities as a fast container ship and combine of the road - railway transport activate the development of the materials handling ma[...]
2
75%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 4 158-164
PL Przedmiotem wypowiedzi jest próba oceny ewolucji systemów i środków transportu bliskiego w przemyśle na tle zachodzących zmian w stosowanych strategiach. W rezultacie sformułowano trendy w budowie i eksploatacji środków transportu bliskiego.
EN The paper is focusing on assessment of evolution of material handling MH systems and devices used in industry. The evolution of transportation has been discussed on the base of proceeded strategies used in manufacture. Finally the future trends both in designing and exploitation of MH have been form[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1155-1160
PL W artykule zostały opisane hydrauliczne systemy załadowczo-rozładowcze środków transportu bliskiego eksploatowanego w lesie. Mają one znaczący wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz koszty eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie świadczącym różne usługi leśne. W opracowaniu przedstawiono cha[...]
EN The hydraulic loading systems of land transportation vehicles realize many functions influencing safety of vehicles’ exploitation. It has the influence on threat of the men's life as well as the costs of these devices’ exploitation. It the profile of this study the construction, functionality, relia[...]
4
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedmiotem artykułu jest system nadzorowania stanu technicznego środka transportu bliskiego. Przedstawiono strukturę systemu złożoną z modułów (baza danych, baza wiedzy, monitoring, badania degradacji, badania zagrożeń, prezentacja degradacji) oraz realizację procesu decyzyjnego zorientowanego na r[...]
EN The paper is presenting integrated supervision system of technical state of a material handling device. The structures of system and decision-making procedures are described. The developed modules are as follow: the database, the knowledge-base, the monitoring, the degradation investigation, the haz[...]
5
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono kierunki i uwarunkowania dotyczące rozwoju najnowszych środków transportu bliskiego i magazynowania, stosowanych w systemach kompletacyjnych. Scharakteryzowano postępy w zakresie tworzenia złożonych automatycznych układów dla systemów elastycznej produkcji i dystrybucji.
EN Herein arc presented directions and conditions for developing new means of transportation and warehousing, used in completing systems. Featured also progresses in range of crcaiing complex automatic systems for flexile production and distribution systems.
6
63%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 4 315--326
PL Przedmiotem artykułu jest identyfikacja warunków niezbędnych dla stosowania koncepcji RCM w kształtowaniu bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu. Szczególną uwagę skoncentrowano na wielkogabarytowych szynowych urządzeniach transportowych, reprezentowanych przez suwnice pomostowe, dla któr[...]
EN Paper presents the identification of indispensable condition for the application of RCM conception in the area of transportation security and reliability shaping. Main attention was concentrated on high-dimension rail transport devices, which were represented by platform gantry. Some examples of pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last