Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki smarne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 8 74--75
PL Branża chłodnicza przechodzi transformację. Obowiązujące prawo ogranicza stosowanie czynników chłodniczych o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP) lub przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego (GWP). W konsekwencji firmy coraz częściej korzystają z naturalnych czynnikó[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 7 58--59
PL Rola chłodzenia w branży spożywczej, farmaceutycznej, handlu, motoryzacji i budownictwie cały czas rośnie. Intensywny rozwój wymienionych sektorów spowodował tym samym wzrost popytu na urządzenia chłodnicze, który jest wyraźnie bardziej widoczny niż kiedykolwiek wcześniej.
3
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 4 50--52
PL Środki smarne, szczególnie oleje, są substancjami, które używane są w przemyśle, transporcie, a także w gospodarstwach domowych w bardzo dużych ilościach. Jednocześnie znaczna ich część jest toksyczna dla środowiska naturalnego, a ze względu na swoją łatwą mobilność substancje te są w stanie zaniecz[...]
4
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 24--27
PL Teoretycznie wszyscy użytkownicy instalacji przemysłowych doskonale wiedzą, że zły dobór oleju czy smaru oznacza ciągłe kłopoty i postoje produkcyjne. Mimo tego w wielu naszych fabrykach czy warsztatach zakładowych wciąż można zaobserwować stosowanie, delikatnie mówiąc, nieoptymalnych rozwiązań smar[...]
5
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 1 6--8
PL Nie ma wątpliwości co do tego, że wybór optymalnego środka smarnego wpływa bezpośrednio na działanie i trwałość zarówno elementów smarowanych, jak i całej maszyny. Odchodzi się tu od uniwersalności zastosowania substancji smarującej. Powinna ona być bowiem ściśle dobrana do aplikacji, w jakiej będzi[...]
6
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 4 40--41
PL Z wieloletnich obserwacji prowadzonych w dużej liczbie zakładów produkcyjnych wynika, że prace nad poprawą efektywności są nakierowane głównie na technologiczne aspekty samego procesu produkcji. Utrzymanie ruchu, w tym serwis środków smarnych, stoi z boku tych rozważań - decydenci przyjmują proste z[...]
7
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 44--45
PL Przekładnie są najpowszechniej występującymi mechanizmami w przemyśle. W przeciętnym zakładzie produkcyjnym jest ich kilka lub kilkanaście, w skrajnych przypadkach setki albo nawet tysiące. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czym się kierować, dobierając do nich odpowiedni środek smarny.
8
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 74--75
PL Niniejszy artykuł przedstawia klasyfikację środków smarnych stosowanych w przemyśle. Autorka zamieściła w nim opisy klasyfikacji oraz podziały grup olejów na poszczególne kategorie.
9
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 2 29--32
PL Nie od dziś znane są korzyści płynące z prawidłowego smarowania łożysk i innych par ciernych mających powszechne zastosowanie w maszynach przemysłowych. Proces ten bywa jednak często bagatelizowany, co wpływa na ostateczny czas bezawaryjnej eksploatacji tych obiektów.
10
88%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
11
88%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 3 163-165
PL W dniach 11–12 lutego br. w Szczyrku producenci maszyn, użytkownicy i przedstawiciele nauki uczestniczyli w konferencji: „Rozwiązania w zakresie hydrauliki siłowej i pneumatyki – oleje i środki smarne – 2008”, która odbywała się w ramach czwartej edycji spotkań „Innowacyjne maszyny i technologie”.
12
88%
Tribologia
1998 z. 6 902-912
PL W obrabiarkach powszechnie używa się prowadnic tocznych. Prowadnice kulkowe i rolkowe dają szereg korzyści. Zamiana tarcia ślizgania na toczenie zmniejsza siłę potrzebną do wywołania przemieszczenia i eliminuje możliwość zjawiska stick-slip. Zasadnicze znaczenie ma właściwe użycie środka smarnego w [...]
EN The rolling guideway system has been widely used in machine tools. Ball and roller bearing slideways offer a number of distinct advantages. By substituting rolling for sliding friction, they reduce the force required to { produce motion and remove the possibility of stick-slip. The correct use of lu[...]
13
88%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 42--44
PL Środki smarne dla przemysłu spożywczego stanowią wyraźnie wyodrębnioną grupę, mimo że w węzłach tarcia pełnią podobne funkcje, jak wszystkie inne przemysłowe oleje i smary. Dzieje się tak dlatego, że oprócz zadań technicznych muszą spełnić specyficzne uwarunkowania sanitarne, a także prawne. Dotyczy[...]
14
75%
Przemysł Spożywczy
PL Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i [...]
EN The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevi[...]
15
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego. Uwzględniono następujące warunki środowiska produkcji: niska lub wysoka temperatura, wilgotność, stężone środki agresywne (myją[...]
EN The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggress[...]
16
75%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 3 81-95
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne procesu doboru. Wskazano na zjawiska zachodzące w trakcie pracy łożyska. Zauważono, że niektóre z nich nie znajdują odzwierciedlenia w procesie doboru środków smarnych do porowatych łożysk ślizgowych. Zwrócono uwagę na brak jasno sprecyzowanych zasad doboru[...]
EN In the work the theoretical bases of the selection process are presented. One pointed out the effects proceeding during the bearing operating. It was showed that some of these effects are not considered in the selection process of the lubricants for porous bearings. One noticed the lack of clearly s[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 10 528-536
PL Przedstawiono zasady klasyfikacji przemysłowych środków smarnych, ujęte normą ISO 6743-99 oraz powołanymi normami arkuszowymi. Klasyfikację ogólną zilustrowano przykładami klasyfikacji szczegółowych: cieczy hydraulicznych, cieczy izolacyjnych oraz smarów plastycznych. Według prezentowanej klasyfikac[...]
EN There are presented principles of the classification of industrial lubricants, according to the ISO 6743-99 standard and related sheet-norms. The general classification rules are illustrated with examples of detailed classifications for: hydraulic fluids, isolating liquids and greases. According to [...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Powłoki cynowe są stosowane zamiennie zamiast powłok jako pokrycia styków w obwodach słaboprądowych. Niska rezystancja przejścia zestyków jest rezultatem przerywania warstewek tlenkowych istniejących na powierzchni cyny. Wzajemne przemieszczania styków, powodowane wibracjami urządzeń i zmianami temp[...]
EN Tin platings are applied interchangeably instead of gold platings to contacts in low-current circuits. The low values of contact resistance are the possible due to cracking of oxide films existing on tin surfaces. As a result of cyclic cracking and growth of oxide film due to mechanical vibrations [...]
19
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Rozważa się możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowanego smarowaniem. Następujące grupy działań mają temu sprzyjać: tworzenie odpowiednich środków smarnych, właściwe rozwiązania konstrukcyjne i stosowanie właściwych technik smarowania, odpowiednia eksploatacja maszyn[...]
EN In this paper possible methods for the reduction of lubricant pollution in the natural environment were considered. The proposed methods are multi-channel oriented. First of all, the currently used lubricants shall be replaced by biodegradable lubricants, which is especially important in open lubric[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1562-1564
PL Przedstawiono wyniki badań tribologicznych syntetycznej kompozycji smarowej zawierającej biododatek otrzymany z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że zastosowany dodatek poprawia właściwości przeciwzużyciowe syntetycznego oleju węglowodorowego w całym zakresie stosowanych stęże[...]
EN A synthetic hydrocarbon oil was improved by addn. of a hexane/Me2CO ext. of rapeseed oil residues and studied for lubricating properties in a std. tribol. test. The changes in chem. compn. of the lubricant were followed by IR spectroscopy during the test. The addn. resulted in increasing [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last