Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ratunkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Podstawą każdej gruntownej analizy sprawności ryzyka jest integralność, ciągłość danych pomiarowych. Jeśli danych jest mało lub są niekompletne, wynik będzie wątpliwy lub przynajmniej niezrozumiały. Symulacja z wykorzystanie modelu dostarcza skutecznego i mocnego podejścia do analizy zagrożeń dla d[...]
EN The foundation of any thorough analysis of operational risk is data integrity. If data are, spars or incomplete, the outcome of any analysis will be suspect or even meaningless. Simulation modeling provides an effective and powerful approach for analyzing the Drifting Rescue Units risk events. The s[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 107--110
PL W artykule przedstawiono wykaz środków ratunkowych, które powinny znajdować się na każdym statku. Podano również rozmieszczenie takich środków. Ważne są dokładne oznaczenia takich środków znajdujących się na statku. Ważne jest aby były oznaczone wyraźnie znaki ewakuacyjne i znaki nakazu. W artykule [...]
EN The article presents a list of rescue measures that should be on every ship. Are given the location of such measures. Important is an exact description of such measures on board. It is important to be clearly marked evacuation signs and warrant signs. The article also lists examples of instructions [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 7175--7184, CD2
PL Realizacja akcji ratowniczej przez koordynatora akcji oraz jego decyzje mogą być powiązane ze stanem psychofizycznym, który może oddziaływać na proces poszukiwania. Zastosowanie systemów wspomagania decyzji ogranicza wpływ subiektywnej oceny koordynatora na podejmowane działania ratownicze. W artyku[...]
EN Execution of SAR action by SAR Mission Coordinator and his decisions can be influenced by his psycho-physical condition and they can influence the process of search and rescue. The implementation of decision support systems can decrease the influence of the subjective coordinator's judgment of the e[...]
4
84%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono problemy operacyjne związane z wykorzystaniem systemów ewakuacyjnych morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej fazy ewakuacji. Omówiono charakterystyki systemów wpływające na proces ewakuacji i podkreślono znaczenie znajomości [...]
EN The paper presents operational problems of evacuation systems used on board offshore drilling and production installations, especially with respect to the final stage of evacuation process. The systems characteristics influencing the evacuation process have been described and significance of knowled[...]
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 132--138
PL W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunkowe stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich.[...]
EN The article analyzes the current international requirements for passenger ships life-saving appliances and minimum crew qualification for their operation, and presents collective and personal rescue appliances used on modern cruise vessels and passenger ferry boats. The publication ends with comment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last