Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony skóry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 20-23
PL Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry. W Centralnym Instytucie Ochron[...]
EN Hands, the most exposed part of the body in contact with toxic substances, are mostly protected with protective gloves. Barrier creams, gels and ointments are quite effective in protecting workers' hands against hazardous substances at workstations in which gloves cannot be used. This article presen[...]
2
75%
Chemik
PL Kontaktowe zapalenie skóry stanowi 70% do 95% zgłaszanych przypadków chorób skóry i jest spowodowane kontaktem z czynnikiem drażniącym i/lub alergizującym w miejscu pracy lub w domu. Problem ten można ograniczyć lub zminimalizować przez stosowanie środków ochrony skóry. W artykule opisano zawody i s[...]
EN Irritant contact dermatitis (ICD) is a common skin disease caused by various irritants in the workplace and at home. High-risk occupations for chronic ICD and the major irritants are presented in this article. Skin protection products may help people to prevent or reduce the intensity of skin irrita[...]
3
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2013 Nr 2 (76) 171--184
PL W artykule omówiono wpływ substancji organicznych na skórę ludzką oraz środki ochrony skóry - hydrofilowe preparaty barierowe chroniące przed ich drażniącym działaniem. Środki ochrony skóry - kremy i żele, są stosowane w profilaktyce dermatoz zawodowych. Przedstawiono także opracowane w Centralnym I[...]
EN Skin protection measures are very helpful in prevention of occupational dermatoses. This study discusses the influence of organic substances on human skin and barriers protecting against these irritating effects. This study also present tests of the effectiveness of five skin protection products wit[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 28-30
PL Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
5
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 6 868-871
PL W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 32-34
PL W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody [...]
EN A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupa[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 12 21-24
PL Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metod[...]
EN This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
8
63%
Chemik
PL Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie su[...]
EN Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulos[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 11 538-539
10
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 6 23-25
PL Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres[...]
EN Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recom[...]
11
51%
Elastomery
PL Skóra rąk jest częścią ludzkiego organizmu najbardziej narażoną na kontakt z czynnikami drażniącymi. W sytuacji narażenia jej na szkodliwe oddziaływania przede wszystkim powinny być zastosowane zaradcze środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli działania te okażą się niewystarczające, stosuje się in[...]
EN The hands, the most exposed part of the body that contacts with toxic substances, are protected mostly by protective gloves. Sometimes these gloves make work very difficult, so it is not always possible to use them. Skin protection measures, which may be applied when protective gloves cannot be used[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last