Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  śledzenie obiektu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji położenia i prędkości poruszającego się obiektu, w której zastosowano algorytm optymalizacji. Zakładamy przy tym, że pomiary azymutu są zbierane na bieżąco. W celu znalezienia najlepszego estymatora wektora stanu poruszającego się obiektu, sformułowano zadanie [...]
EN In this paper a method for estimation of the position and velocity of the moving object has been proposed, in which an optimization algorithm has been used. We assume that the measurements of the azimuth have been collected on real time. In order to finding the best estimator of the state vector of [...]
2
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Współcześnie jest wiele opracowywanych i testowanych systemów śledzenia i lokalizacji osób oraz obiektów. Ich użyteczność sprawia, że zaczęto opracowywać systemy dedykowane dla obiektów zamkniętych. Jednymi z najdokładniejszych współcześnie stosowanych systemów, pozwalających uzyskać niepewność wyzn[...]
EN The paper presents local positioning systems of objects in area using different speeds of propagation of radio waves and ultrasound. Position of the object in three-dimensional limited area is determined by trilateration. The test results in systems based on the modules form Hexamite and the influen[...]
3
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2014 Vol. 24, no. 2 371--385
EN In this paper, we address the pursuit-evasion problem of tracking an Omnidirectional Agent (OA) at a bounded variable distance using a Differential Drive Robot (DDR), in an Euclidean plane without obstacles. We assume that both players have bounded speeds, and that the DDR is faster than the evader,[...]
4
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 357-364
PL W niniejszym artykule zaprezentowano algorytm do wykrywania i śledzenia prostych wzorców w sekwencji obrazów. Zaprezentowane rozwiązanie składa się z dwóch etapów. W pierwszej części analizowany jest obraz oraz określany jest na podstawie współczynnika korelacji obszar, w którym może znajdować się p[...]
EN This paper presents a robust algorithm for simple shapes detection and tracking on image sequence. Presented solution consists of two parts. In the first part the image is analyzed and an area where object can be detected is found using correlation method. In the second part of presented algorithm a[...]
5
84%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 4 897--905
EN For 3D object localization and tracking with multiple cameras the camera poses have to be known within a high precision. The paper evaluates camera pose estimation via a fundamental matrix and via the known object in environment of multiple static cameras. A special feature point extraction techniqu[...]
6
67%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 4 199--203
EN This article describes a concept of an autonomous landing system of UAV (Unmanned Aerial Vehicle). This type of device is equipped with the functionality of FPV observation (First Person View) and radio broadcasting of video or image data. The problem is performance of a system of autonomous drone l[...]
7
67%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 19-39
EN This article provides an overview and critical analysis of computer vision algorithms used in the construction of the modules responsible for recognition and identification of objects which are elements of an intelligent monitoring system. We investigate state-of-the-art methods with an enough high [...]
8
67%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 97 1--22
EN In navigation practice, there are various navigational architecture and integration strategies of measuring instruments that affect the choice of the Kalman filtering algorithm. The analysis of different methods of Kalman filtration and associated smoothers applied in object tracing was made on the [...]
9
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 915--918, CD
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitoruj[...]
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last