Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieżka rowerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 34-38
PL W dobie progresywnego rozwoju komunikacji rowerowej w naszym kraju i otwierających się, choć ciągle niestety powoli, możliwości tworzenia warunków sprzyjających poruszaniu się rowerem po miastach autorzy chcieliby się podzielić spostrzeżeniami odnośnie projektowanych przebudów istniejących układów p[...]
EN In the era of growing development of cycling in our country and the slowly opening possibilities of creating an environment conducive to traveling by bike in the towns, the authors would like to share insights on the existing systems of pavements. This article presents examples of existing bicycle r[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 52-57
PL O Gorzowie Wlkp. stało się głośno na początku tego roku, kiedy Urząd Miasta - zgodnie z wyrokiem sądu - musiał wypłacić odszkodowanie rowerzyście, który wjechał w słup stojący na środku ścieżki rowerowej. Czy będzie to nauczka dla władz innych miast w projektowaniu i realizacji dróg dla rowerów na i[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 62-64
PL Bardzo skromna liczba rowerzystów na ulicach jest tym, co prawdopodobnie najbardziej odróżnia polskie metropolie od miast "Starej Europy". Jest to spowodowane czynnikami kulturowymi, społecznymi, infrastrukturalnymi i prawnymi. Wygłoszona kiedyś publicznie przez Marka Wosia, niegdysiejszego rzecznik[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 39-46
PL W wielu polskich gminach wyznaczono już, wzorem innych krajów europejskich, turystyczne szlaki rowerowe. Chodzi jednak o coś więcej o uznanie roweru jako równoprawnego składnika systemu transportowego gmin, w którym turystyka rowerowa jest zaledwie jednym z elementów. Urbanista i inżynier komunikacj[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 32-34
PL W poprzedniej części artykułu ("Magazyn Autostrady", nr 12/11) autorzy przedstawili i porównali utrzymanie ścieżek rowerowych z nawierzchnią kostkową i asfaltową wybudowanych w parkach, na terenach zielonych i nadmorskich promenadach. W III części artykułu o ścieżkach rowerowych autorzy przedstawiaj[...]
EN In the previous part of the article ["Magazyn Autostrady" No. 12/11), the authors described the surface condition of cycle tracks built in parks, squares and green areas. This paper describes the surface of concrete cubes, which has many disadvantages. Thus, the authors recommend asphalt surface of [...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 11 8--11
PL Polskie miasta często nie radzą sobie z kompleksowym prowadzeniem tzw. polityki rowerowej. Rozwojem sieci dróg rowerowych też jest bardzo nierównomierny. Większość jest „za”, ale wielu nie wie jak? Usprawnieniu i skoordynowaniu typu działań pomocny może się okazać oficer rowerowy.
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 10 28--35
PL Celem artykułu jest przedstawienie zalet i funkcjonalności zastosowania asfaltu do nawierzchni pieszych na tle przykładów zachodnich i nowych realizacji w Polsce.
8
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 46-50
PL Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu w planowaniu i projektowaniu urządzeń infrastruktury dla ruchu rowerowego są warunkowane faktem, że urządzenia te są integralnym elementem zagospodarowania przestrzeni komunikacyjnej ulic, placów i dróg, a rower jest specyficznym uczestnikiem ruchu drogowego.
9
88%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 66-69
PL Budowa wydzielonych dróg dla rowerów poza jezdnią może oznaczać wzrost ryzyka kolizji z ruchem pieszym. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, kiedy do dyspozycji jest mało miejsca lub w danym obszarze jest wiele źródeł i celów podróży pieszych.
10
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 11 12--13
PL Gdańsk jest nieformalną stolicą rowerową Polski. Ma 605 kilometrów tras rowerowych, w tym 463 z nawierzchnią asfaltową, czyli najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród dużych miast. Jednak i w innych miejscowościach powstaje ich także coraz więcej. Czy pozycja lidera może być zagrożona?
11
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach j[...]
EN In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very import[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Komunikacja rowerowa w Polsce przeżywa boom, zwłaszcza w miastach małych i średniej wielkości. Tradycyjnie jest też mocniej rozwinięta w ośrodkach akademickich i na terenach rekreacyjnych. Zielona Góra, jako miasto o liczbie mieszkańców około 100 tys., z dużym uniwersytetem i 50% powierzchni leśnych[...]
EN Cycling communication is booming in Poland, especially in cities small and medium size. Traditionally it is also more strongly developed in academic centers and recreation areas. Zielona Gora, a town with a population of about 100 thousand, with a large university and 50% of the forests within its b[...]
13
75%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 66-69
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono typowe ciągi pieszo-rowerowe stosowane przy niskiej staromiejskiej zabudowie. Druga część artykułu dotyczy analizy stanu nawierzchni na ścieżkach rowerowych budowanych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w dużych oraz mniejszych miejscowościach. Popu[...]
EN The first part of the article presents a typical cycling paths as well as walking and cycling sequences used for building in the Old Town areas. The second part of the article concerns the analysis of surface condition of trails built in parks, squares and green areas in large and smaller towns. Cur[...]
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano ewolucję technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych oraz różne przykłady organizacji ruchu rowerowego, dotyczące segregacji ciągów pieszych i rowerowych.
EN The evolution of the technology of pavement cycling and various examples of organizations relate, segregation of cycling routes and foot paths has been described.
15
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 6 61
PL Rozmowa z CERI WOOLSGROVEM, który odpowiada za sprawy kształtowania polityki w Europejskiej Federacji Rowerzystów (ECF).
16
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 4 78--83
PL Projektowanie skrzyżowań w zabudowie miejskiej cechuje się wieloma problemami i wymaga analizy wielu czynników. Przede wszystkim należy ustalić priorytety, względem których będziemy dobierać poszczególne parametry geometrii dróg. Na skrzyżowaniach miejskich bezwzględnie najważniejszą kwestią zawsze [...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 6 1670-1679
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związane ze skutecznością postrzegania rowerzysty porą nocną. Podstawą bezpieczeństwa ruchu rowerzysty w porze nocnej, jak również innych użytkowników drogi jest prawidłowo zaprojektowane oświetlenie. Normy definiują odpowiednie poziomy natężenia oświetlenia ora[...]
EN The article presents research results related to the effectiveness of noticing the rider at night. The basis of the rider’s movement safety at night, as well as other road users, is the properly designed lighting. Standards define the appropriate levels of lighting intensity and luminance, which sho[...]
18
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 6 45
PL Obecnie ok. 75% ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach. Szacuje się, że do 2020 r. odsetek ten wzrośnie do 80%. Nasze miasta niewątpliwie stają się przeludnione.
19
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 6 60
PL Jazda na rowerze służy zdrowiu, jest przyjazna dla środowiska i nie uderza po kieszeni. Poza tym staje się coraz modniejsza. W całej Europie sprzedaż rowerów przebiła wyniki sprzedaży samochodów. W samych Niemczech kupiono ponad 70 mln tych jednośladów. Trend ten skłania władze wojewódzkie i lokalne[...]
20
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 14--16
PL Współczesne miasta z roku na rok stają się bardziej przyjazne mieszkańcom. Powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, przestrzeni z zielenią, miejsc, gdzie można miło spędzić czas. Jednakże aby do nich dotrzeć, niejednokrotnie trzeba pokonać ruchliwe, niezachęcające do wyjścia ulice. Dlatego warto wp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last