Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 171
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Tematem artykułu są gipsowe tynki cienkowarstwowe, znane w kraju jako gładzie gipsowe. Materiały takie przeznaczone są do wykańczania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono rodzaje i właściwości gładzi gipsowych, ich zastosow[...]
2
100%
Izolacje
PL Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System], a wcześniej określane jako bezspoinowe systemy ocieplania [BSO] i metoda lekka-mokra, są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwię[...]
3
100%
Izolacje
PL Istotnym problemem wykonywanych obecnie murów licowych jest obniżenie ich estetyki oraz destrukcja wywołane oddziaływaniem rozpuszczalnych soli mineralnych.
4
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 75-79
PL Beton komórkowy może być stosowany do każdego rodzaju ścian w konstrukcjach naziemnych. W artykule przeprowadzono kompleksową ocenę ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. Wykazano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem są ściany jednowastwowe. Zaletą ścian zewnętrznych jednowarstwowych jest wystarc[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 155-164
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zrealizowanych przez autora. Ich celem było określenie wpływu rodzaju i grubości izolacji termicznej występującej w ścianie warstwowej na zmianę jej podstawowych parametrów akustycznych. Uzyskane wyniki badań odniesiono do wymagań stawianych pr[...]
EN In this paper introduced results of laboratory research realized by author. Their aim was qualification of influence of kind and thicknesses of thermal isolation in stratified wall on change her acoustic parameters. Received results of researches referred to Polish norms and legislation and on this [...]
6
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 4 46-47
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 280-283
PL Badano kratowe wiązary dachowe i prefabrykowane płytowe elementy ścienne wykonane z nieklasyfikowanego drewna mało- i średniowymiarowego. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania tego rodzaju elementów.
EN Roof trusses and wall panels built form non-classified round timber have been investigated. The possibility of application of this kind of wooden materials for structural elements has been pointed out.
8
100%
Przegląd Budowlany
EN Problems concerning historic objects walls dumpproofing design and execution. Various possibilities to construct waterproof insulation. Materials to construct vertical and horizontal watertigh insulation.
9
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 4 28-29
10
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wyróżnia się sięgające na niewielką głębokość rysy powierzchniowe w złączach między płytami, przechodzące przez całą grubość ściany, rysy lokalne w złączach i płytach, ogarniczone do jednej kondygnacji i analogicznie głębokie rysy strukturalne, przechodzące z jednej kondygnacji na drugą i łączące si[...]
EN They are distinguished: shallow surface cracks in joints between panels, local cracks, penetrating the intire wall thickness, limited to one storey heigth, and equally deep structural cracks, streching from one storey to the other and coupling mostly with the horizontal cracks floor panels. Examples[...]
11
88%
Izolacje
PL Artykuł stanowi kontynuacje publikacji [l] w której scharakteryzowano za-prawy murarskie. Zostaną w nim opisane rodzaje konstrukcji murowych oraz podstawowe zasady dotyczące murowania.
12
88%
Izolacje
PL Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkownia budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.
13
88%
Izolacje
PL Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych są elementami budowlanymi stosowanymi głównie w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, rolno-spożywczych oraz małej architektury, takich jak kioski i pawilony.
14
88%
Izolacje
PL Płytki mineralne jako okładziny ścian i jako wykładziny posadzek stanowią gru.pę wykończeniowych materiałów budowlanych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach ekspozycji zewnętrznych i wewnętrznych. Niektóre ich rodza.je w określonych systemach okładzin elewacyjnych mogą być mocowane do podłoża [...]
15
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 37-38
16
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 371-373
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne elementów. Podano niektóre wyniki badań oraz przykłady realizacji.
EN Floor and wall memebers of the system are characterized. Some results of testing and examples of realization are described.
17
88%
Przegląd Budowlany
EN Inspection of flooded buildings built of cellular concrete. Checking properties: course of drying, compression strength, porosity structure, mineral composition.
18
88%
Przegląd Budowlany
EN Stone slab facing fastening methods. Wall thermal insulation layer minimum thickness. Wall thermal insulation bases.
19
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej ścian szczytowych budynku 16-kondygnacyjnego wykonanego w deskowaniach ślizgowych z pumekso-pyłobetonu. W ścianach tych wystąpiły rysy pionowe oraz zarysowania nadproży i inne.
EN The investigation concerns stress analysis in gable walls of a number of 16-story buildings. Gable walls made of lightweight concrete in climbing shuttering have got vertical cracks originated from different thermal conditions on external surfaces of walls.
20
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę numeryczną tarcz ściennych poddanych działaniu obciążeń pionowych i poziomych w budynkach szkieletowych drewnianych. Na przykładzie zilustrowano zasady przyjętego modelu numerycznego i sposób obliczania sił w elementach ściany. Omówiono również wpływ modułu podatności łączników[...]
EN Numerical analysis of wall diaphgrams in the wood-framed buildings under vertical and shear statical load are presented in the paper. An example included illustrates principle of numerical model and procedure of calculation of stress distribution in the wall. Influence of the connector slip modulus [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last