Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana masywna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 87-87
2
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 12 41-44
3
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 8 50-52
4
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 8 5-8
5
63%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 4-7
6
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 11 71-76
7
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 14-18
8
63%
Materiały Budowlane
2006 nr 8 17-23
9
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Współczynnik promieniowania odgrywa kluczową rolę przy określaniu izolacyjności akustycznej konkretnej przegrody w budynku na podstawie pomiaru prędkości drgań powierzchniowych. W przypadku masywnych ścian i stropów, powyżej częstotliwości koincydencji, współczynnik przyjmuje wartość zbliżoną do jed[...]
EN Radiation efficiency plays essential role when determining the sound insulation of a specific partition in a building based on surface velocity level measurements. In the case of massive walls and floors it is a pure value of about 1 above the critical frequency, but for lightweight plasterboard par[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 2-5
EN Judgment of applicability with respect to acoustics of a specific type of building elements used in interior walls should consider: acoustical insulation of a wall built with those elements determined in laboratory conditions; predicted acoustical insulation of a wall in real conditions and judgment[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2008 nr 8 2-6
12
51%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 12-17
13
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wiedza na temat właściwości akustycznych przegród budowlanych jest niezbędnym warunkiem prawidłowego projektowania budynków pod względem akustycznym. Liczne badania laboratoryjne prowadzone przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej pozwalają na ogólną ocenę akustyczną wielu grup rozwiązań [...]
EN Knowledge concerning the acoustic properties of building partitions is a necessary condition for proper design of buildings from acoustic point of view. Numerous laboratory tests conducted by ITB Acoustic Depertment allowed for general acoustic assessment of many groups of structural solutions. In p[...]
14
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 207--220
PL Kaszyce jako masywne mury oporowe stosowane są od ok. VIII wieku do umacniania skarp i zboczy, brzegów rzek, potoków i osuwisk, zapewniając stateczność stromym brzegom oraz chroniąc ich podstawę przed rozmyciem. Przestrzenna struktura konstrukcji wypełniona materiałem przepuszczalnym znakomicie wpis[...]
EN Timber crib retaining walls as massive retaining walls are used from about the VII century to the strengthening of embankments and slopes, riverbanks, streams and landslides, ensuring the stability of the steep shores and protecting their base against blur. 3D structure filled with permeable materia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last